WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Вставні слова, виділення їх на письмі комами - Реферат

Вставні слова, виділення їх на письмі комами - Реферат


Реферат на тему:
Вставні слова, виділення їх на письмі комами
Тема: ВСТАВНІ СЛОВА, ВИДІЛЕННЯ ЇХ НА ПИСЬМІ КОМАМИ
Мета: навчити учнів розрізняти вставні слова в контексті, аналізувати їх стилістичну роль, правильно інтонувати речення із вставними словами, виділяти комами вставні слова на письмі; формувати організаційно-контрольні вміння оцінювати роль вставних слів у реченні; загальнопізнавальні вміння щодо правильної розстановки розділових знаків у реченнях із вставними словами; творчі вміння розширювати речення шляхом самостійного введення в них вставних слів, редагувати синтаксичні конструкції, конструювати речення за опорними словами, схемами-моделями, складати текст-пораду відповідно до комунікативного завдання; на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти додержуватися загальних норм етикету, розвивати мовленнєву культуру п'яти-класників.
Правопис: виділення вставних слів на письмі комами.
Внутрішньопредметні зв'язки:
Лексикологія: засвоєння нових слів шляхом добору слів-синонімів, слів-антонімів.
Культура мовлення і стилістика: додержання правильної інтонації в ре-ченнях із вставними словами і словосполученнями.
Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь складати висловлю-вання типу поради, а також діалог, використовуючи вставні слова і словосполучення відповідно до комунікативного завдання.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності
III. Генералізація мотиваційних резервів п'ятикласників з теми (відтворення теоретичних відомостей, застосування яких потрібне на уроці)
Лінгвістична розминка
1) Дібрати синоніми до слова безумовно. 2) Назвати антонім до слова на жаль. 3) Продовжити ряд слів по-перше, по-друге, ... . 4) Записати слова по-моєму, по-твоєму у формі множини. 5) Дібрати синонім до слова можливо.
> Із поданими словами усно скласти речення. Простежити за інтона-цією в них. Зробити висновок про роль цих слів у реченнях.
Зіставлення нових знань із базовими на основі актуалізації знань учнів з теми
> Прочитати. З'ясувати, що виражають виділені слова або сполучення слів: упевненість чи невпевненість, почуття радості, жалю, здивування, джерело повідомлення, порядок викладу думок, увічливість та ін. Спілкування передбачає різні способи взаємодії з людьми. Основною формою спілкування, звичайно, є бесіда, розмова.
Оцінюючи ту чи іншу людину, рівень її освіченості, культури, визначають передусім її здатність і вміння дотримуватись мовного етикету. Кажуть, пташку впізнають по пір'ю і пісні, а людину по мові й мислі.
Зауважимо, що досягненню успіху в бесіді сприяє врахування національних рис співрозмовника. Приміром, українцеві нелегко дійти яко-гось рішення. Це випливає з його характеру.
Як свідчать фахівці, треба відшукати свій стиль, тон, манеру спіл-кування, які б не висвічували власні "слабкі сторони", а навпаки, зміцнювали їх і давали б змогу порозумітися зі своїм партнером. Безперечно, слово чемне - кожному приємне (За О. Корніякою).
> Спробувати дати визначення вставним словам. Простежити за пунк-туацією в реченнях зі вставними словами і зробити висновок, як вони виділяються на письмі. Зіставити свої висновки з теоретичним матеріалом.
Вставними називаються слова або словосполучення, які виражають ставлення мовця до змісту повідомлення. Вставні слова не відповідають на питання. У реченні можуть стояти на початку або в середині.
Вставні слова найчастіше виражають
Упевненість Невпев-неність, припущення
Різні почуття людини Джерело повідомлення
Послідовність викладу думок Ввічливість
Безсумнів-но, безу-мовно, зви-чайно, без сумніву, справді, розуміється Можливо, мабуть, здається, напевне, очевидно На жаль, на щастя, на сором, як на зло, як навмисне, шкода Кажуть, на думку... , по-моєму, по-твоєму, по-нашому, за слова-ми... По-перше, по-друге, нарешті, з одного боку, до речі, навпаки, наприклад, отже, сло-вом Даруйте, пробачте на слові, уявіть собі
На письмі вставні слова і словосполучення виділяються однією або двома комами залежно від місця в реченні. Наприклад: 1. За сучасні етикетом, першим вітається молодший зі старшим. 2. Першим вітається, за традицією, учень з учителем.
IV. Виконання системи практичних завдань
Творчий диктант на розширення тексту шляхом уведення в нього вставних слів
> Прочитати текст. Визначити тему й основну думку висловлювання. Дібрати заголовок. Списати, замість пропусків увести вставні слова з довідки. Розставити потрібні розділові знаки.
... обід в українській традиції - священний ритуал з давніх часів. До столу ... сідали в один і той же час усією родиною. Розпорядником ... був батько-господар. Він першим сідав за стіл на покуті, під образами. Обід ... проходив поважно, спокійно, без галасу, сміху й крику. Ритуал ... розпочинав господар, беручи першу ложку страви. Потім починали їсти всі.
... в давнину їли зі спільної посудини, кожен мав свою ложку. ... не можна було дітям гойдати ногами під столом, бо нечиста сила до хати прийде. ... як ложка впаде з рук, у сім'ї будуть збитки (3 журналу).
Довідка: безумовно, вважалося, як відомо, за традицією, уявіть собі, як правило, за повір'ям, звичайно.
> Виразно прочитати текст, інтонаційно виділяючи вставні слова.
Навчальне редагування
> Відредагувати текст. З'ясувати, чи доречно вжито в ньому вставні слова. Записати текст, поділивши його на речення й уникаючи надмірного використання вставних слів.
Певно, ви помічали, що тонкий гумор або жартівливі натяки надають навіть спілкуванню легкого, невимушеного характеру, зрештою, створюють дружню атмосферу, у свою чергу, різкі, дошкульні висловлювання на адресу присутніх чи відсутніх, висміювання певних вад людей призводить до напруженості у взаєминах і, без сумніву, може згубно позначитися на подальшому спілкуванні, тому гумор, анекдоти, напевно, повинні бути виваженими, доречними, невульгарними, до того ж, нарешті, вони мають супроводжувати розмову з безпосередністю й невимушеністю (За О. Корніякою).
У Лексична робота: визначити, в якому значенні вжито в тексті слово дошкульний. (Дошкульний - 1. Який викликає, спричиняє фізичний біль. 2. Який сильно діє, глибоко вражає; ображає кого-небудь уїдливими словами).
> Накреслити схеми речень з однорідними членами.
Творче конструювання речень із вставними словами (за варіантами)
> Побудувати три речення із вставними словами з теми "Як треба по-водитися у громадських місцях". Варіант 1. На основі поданих схем-моделей:
Варіант 2. На основі опорних слів: на жаль, будь ласка, очевидно.
V. Колективне створення проекту (виконання ситуативного завдання на основі спеціально створеної мовленнєвої ситуації)
Скласти текст-пораду "Як треба поводитися за столом", використо-вуючи вставні слова по-моєму, звичайно,по-перше, по-друге, по-третє, отже, зверніть увагу та інші.
VI. Підбиття підсумків уроку
Учні аналізують свої досягнення у процесі роботи, з'ясовують прак-тичне значення опрацьованого матеріалу для власного життєвого досвіду. Учитель характеризує проведену навчально-пізнавальну діяльність учнів.
VII. Домашнє завдання
1. Уявити ситуацію: класний керівник дав вам доручення виступити на годині спілкування з повідомленням про поведінку учнів класу. Скласти й записати висловлювання, використовуючи різні за значенням вставні слова.
2. Дати письмові відповіді на запитання, використовуючи вставні слова і словосполучення (на мою думку, на мій погляд, мені здається, по-моєму, як відомо, звичайно та інші).
1) Що таке етика спілкування? 2) Як ми розуміємо слово "етикет"? 3) Чому треба бути ввічливим? 4) Які основні правила спілкування в школі? 5) Які слова необхідно використовувати, звертаючись до незнайомої людини із запитаннями?
> На основі поданих запитань і сформульованих відповідей скласти й розіграти діалог з товаришем на тему "Етика спілкування".

 
 

Цікаве

Загрузка...