WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення - Урок

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення - Урок


Урок
Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення
Тема: Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. окличні речення
Мета: повторити й узагальнити поняття про види речень за метою висловлювання, про окличні речення; розвивати організаційно-контрольні вміння організовувати спеціальні спостереження над мовним матеріалом; формувати загальнопізнавальні вміння розпізнавати види речень за метою висловлювання, окличні речення, правильно їх інтонувати; розвивати творчі вміння побудови речень, різних за метою висловлювання, й окличних речень відповідно до комунікативного завдання та на основі запропонованих схем-моделей; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння шляхом самостійного складання усних і письмових висловлювань; на основі мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу формувати почуття відповідальності за збереження природи.
Правопис: розділові знаки в кінці речень; велика й мала літера у власних і загальних назвах.
Внутрішньопредметні зв'язки:
Лексикологія: засвоєння нових слів шляхом добору антонімів.
Граматика: спостереження за використанням вивчених частин мови в ролі підмета і присудка.
Культура мови і стилістика: інтонування розповідних, питальних, спо-нукальних, а також окличних речень; використання різних видів речення за метою висловлювання й окличних речень у художньому й публіцистичному стилях.
Тип уроку: урок повторення вивченого в початкових класах.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Ознайомлення п'ятикласників з темою, метою і завданнями уроку
III. Повторення вивченого в початкових класах
Творче спостереження над мовним матеріалом
> Прочитати текст. Дібрати заголовок. Визначити тему й основну думку. Злетів Жайворонок у небо. Попробував співати, а пісня вийшла по-ганенька. Полетів він до Сонця й просить:
- Сонечко, золотеє Сонечко, навчи мене гарної пісні.
- Бери цей золотий клубочок і тягни до землі,- каже Сонечко. Узяв Жайворонок золотий клубочок і полетів до землі. Потяглася
за ним тонка-тонесенька золота ниточка. Зазвучала чудова пісня.
З того часу рано-ранесенько Жайворонок підлітає до Сонечка, і воно дає йому клубочок золота. Тягне золотую ниточку Жайворонок над полями - і чують люди чарівну пісню. Співає блакитне небо, співає золота пшениця, співає цілий світ. Як гарно! (В. Сухомлинськиії).
> Звернути увагу на правопис слів жайворонок, сонечко. Чому ці слова в тексті вжито з великої літери? Скласти й записати речення, в якому слова жайворонок, сонечко писалися б з маленької літери.
> Пригадати з уроків української мови в початкових класах, на які види поділяються речення за метою висловлювання. Які розділові знаки ставляться наприкінці таких речень? Навести приклади з тексту.
> Поміркувати, наприкінці яких речень ставиться знак оклику. Знайти в тексті й виразно прочитати окличні речення. Усно скласти 2-3 речення-запитання до тексту й інтонаційно правильно оформити їх.
IV. Виконання усних і письмових вправ творчого характеру на основі повторення
Усне стилістичне експериментування (пізнавальне завдання на зіставлення й порівняння синтаксичних конструкцій)
> Прочитати речення так, щоб запитання збігалося з відповіддю.
1. У лісі плачуть горобці від холоду? Так, горобці.
Так, від холоду.
Так, плачуть.
2. На галявині виросла гарна квітка жоржини? Так, на галявині.
Так, виросла.
Так, квітка жоржини.
3. У весняному небі з'являються перші жайворонки? Так, у весняному.
Так, з'являються.
Так, жайворонки.
Коментар учителя. З інтонацією тісно пов'язаний логічний наголос, й допомогою якого в реченні виділяється найважливіше слово за змістом. Запам'ятайте, логічний наголос - це виділення слова посиленням голосу.
Моделювання запитальних речень
> Поставити запитання до поданих відповідей і записати їх за зразком:
Зразок: У лісі день був холодний і хмарний ? - Ні, день у лісі був теплий сонячний.
1) Ні, сонце сходило на небі високо. 2) Ні, стежка йшла через великий садок. 3) Так, у садку росли старі великі груші. 4) Ні, праворуч від сонця грав на сонці ставок. 5) Так, дрібні хмарки почали пливти в гори. 6) Так, у лісі було тихо.
> Виписати з речень-запитань та речень-відповідей слова, протилежні за значенням (антоніми). Визначити частини мови цих слів.
> Спостерігаючи над інтонацією розповідних і питальних речень, зробити висновок: чи відрізняється інтонаційне оформлення цих речень за метою висловлювання. (Речення, в яких про щось розповідається, нази-ваються розповідними. У таких реченнях голос спочатку підвищується, потім робиться невелика пауза, а в кінці речення голос понижується.
Пречиста блакить // ясніє у безмірній високості. (Я. Гоян)
Речення, в яких про щось запитується, називаються питальними. У таких реченнях силою голосу (логічним наголосом) виділяється те слово, якого стосується запитання: Як весною на старих облогах квітують гіркі сиві трави ? (І. Цюпа)
Творче конструювання (побудова речень за опорними словами)
> Скласти речення з поданими дієсловами. Визначити, які з них за ме-тою висловлювання розповідні, які - спонукальні.
1) Не забувають, не забувайте. 2) Зібрали, збирайте. 3) Пам'ятають, пам'ятайте. 4) Відчуває, відчувайте. 5) Береже, бережіть. t Указати на слова у спонукальних реченнях, на які падає логічний наголос.
> Самостійно сформулювати визначення спонукальних речень (Речен-ня, в яких виражене спонукання до дії, називаються спонукальними: За рідний край життя віддай (Нар. творчість). Інтонація таких речень може бути різною. Якщо висловлюється вимога чи наказ, то голос звучить вище, якщо прохання чи порада - нижче).
> Підкреслити граматичні основи в перших двох реченнях. Назвати частини мови, якими виражені підмет і присудок.
Самостійна робота на побудову речень за схемами-моделями
> Скласти й записати речення за поданими схемами. З'ясувати види речень за метою висловлювання та інтонацією, (див. додаток)
V. Підсумки проведеної роботи на уроці
Взаємоперевірка самостійно побудованих речень. Самоаналіз роботи учнів у процесі засвоєння теми й окреслення вчителем перспектив подальшої навчальної діяльності.
VI. Домашнє завдання
1. Виписати з художньої літератури по 2-3 приклади розповідних, пи-тальних, спонукальних речень, а також окличних речень. Виділити граматичні основи і з'ясувати, якими частинами мови виражені головні члени речення.
2. Скласти зв'язне висловлювання з теми "Краса лісу в мою улюблену пору року", використовуючи різні за інтонацією речення.
?
Додаток

 
 

Цікаве

Загрузка...