WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ища) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий); буквосполученням -чи- (-шн-) - Урок

Зміни приголосних при творенні іменників із суфіксом -ища) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий); буквосполученням -чи- (-шн-) - Урок


Творча робота
Кожному відділу науково-дослідницької лабораторії пропонуються однакові слова. За визначений час учні-дослідники повинні скласти з ними зв'язний міні-текст. Після цього визначається відділ-переможець.
Запоріжжя, козаччина, рушниця, сонячний, Хмельниччина, вічний, Туреччина, місячна, гетьманщина, соняшник.
VI. Підбиття підсумків уроку
Визначення та аналіз загальної активності учнів - членів науково-дослідницької лабораторії.
VI. Домашнє завдання
За картиною І. Рєпіна "Козаки пишуть листа турецькому султанові" скласти кілька речень зі словами на вивчені орфограми.
Тема уроку: Написання слів з пів -;правопис складноскорочених слів
Мета: ознайомити учнів з написанням слів з пів-, напів-; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова з поданою орфограмою в текстах; поглибити знання учнів про основні способи словотворення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до звичаїв і традицій свого народу.
Внутрішньопредметні зв'язки:
Граматика: творення самостійних частин мови.
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів, утворених різними способами.
Тил уроку: урок засвоєння нових знань.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
II. Повідомлення теми, мети, завдань уроку
III. Сприймання й усвідомлення учнями нових знань
Творче спостереження над мовним матеріалом
* Прочитати текст. Виділити в ньому складні слова, пояснити спосіб їх творення.
...Початком року в давнину вважалася весна. У березні люди виходили на довколишні галяви і святкували новоліття. По-різному називали на Україні перший місяць весни. Латинське слово март вийшло з активного вжитку лише в минулому столітті. Його замінило сучасне - березень. Паралельно вживатися також назви березоль та березіль.
Виникли вони з двох коренів слів - береза і зола. Саме під цю пору селяни вирубували в лісах березові гаї. На звільнених площах сіяли зерно Зрубані дерева спалювали, щоб отримати золу, тобто попіл. З нього виготовляли скло. Промисел цей називався тутівництвом, а заводи - щ тами (За В. Скуратівським).
* З'ясувати походження слів березоль, березіль. Чи можна їх у сучасній мові вважати складними?
* Назвати твірне слово до виділених слів.
Навчальне аудіювання
* Прослухати лінгвістичну казку. З'ясувати тему висловлювання. Дібрати заголовок. Зробити висновок щодо написання слів з пів-, напів-.
Потрапила якось половинка, яку звали Пів-, до країни Іменників і спробувала завести з ними товариство. Але не всі слова на це погодились. Поважні Іменники власної назви не подали руку половинці, залишили її "на відстані". Так з'явився дефіс. Слова загальної назви на я, ю, є, ї поставили апостроф, щоб не мала половинка над ними повної сили і в той же час була поруч. Подивилася на це решта Іменників і вирішила приєднати до себе половинку. Тепер завжди на письмі іменники з пів- пишуться разом, через дефіс та з апострофом.
* Скориставшись прикладами написання слів з nie-, скласти опорні схему.
Півапельсина, півроку, півкімнати, піваркуша,
Пів'яблука, пів'юрти, nie'ями, пів'їдальні.
Пів України, пів-Херсона, пів-Антарктиди, пів-Європи.
IV. Виконання системи практичних завдань
Словниковий диктант
* Записати слона під диктовку вчителя. Пояснити написання іменників з пів-, цапів-, полу-.
(Пів)апельснна, (пів)місяця, (пів)року, (пів)яблука, (пів)юріпи, (пів)-ящика, (пів)України, (пів)Херсона, (пів)Європи, (пів)кілометра, (пів)Африки, (пі(і)міста, (напів)сировина, (полу)станок.
Пояснювальне письмо
* Прочитати речення. З'ясувати їх вид за будовою. Списати, виділяю-чи орфограму "Написання пів- з іменниками".
1) Пів-Європи пройдено, скільки пережито (О. Підсуха). 2) Я прочи-тала пів-"Кобзаря". 3) Якісь думки снують в голові, напівжурливі й на-півсвідомі (М.Рильський). 4) Півусміх викривив губи Бондаря (С. Журахович 5) Надія запнула голову великою сірою хусткою, затуливши нею півобличчя (Я.Автомонов).
* Визначити спосіб творення виділеного слова, розібрати його за будовою.
Робота з текстом
* Прочитати мовчки текст. З'ясувати, що виражає заголовок - тему чи основну думку. Списати текст, уставити в словах пропущені букви, пояснити їх правопис.
СТЕПОВЕ РОЗДОЛЛЯ
Український степ чарівний і в..личавий. Це в..соке сонце над, простором, що пахтить (до)зрілими хлібами, жовтогарячі озера соняшників, голубі сплески марева на (не)озорому обрії.
Україн..кий степ - це золоті моря врожаю. Серед бе..країх пш..ниць виділяються з..лені масиви кукурудзи, (не)озорі, укриті смугастими кавунами херсонські й запорізькі баштани. В наш час у степах забуяли багатющі сади ч..решень, абрикосів, персиків.
Степове роздолля обступає тебе звідусіль, хв..лює і народжує в..сокі думи про красу і могуть Батьківщини (За І. Цюпою).
* Визначити тип і стиль мовлення.
* Зробити словотвірний аналіз виділених слів.
Творче завдання
* Використовуючи слова з пів-, скласти невеличкий діалог про великодні свята.
V. Систематизація й узагальнення знань
1. Які значущі частини слова вам відомі?
2. Які способи словотвору є найбільш продуктивними при творенні са-мостійних частин мови?
3 Визначити, яка з поданих у дужках основ є твірною для кожного слова: лісник (ліс, лісний), підводний (під водою, водний).
4 Назвати основні правила написання слів з nie-, напів-, полу-.
VI. Домашнє завдання
1. Скласти лінгвістичне повідомлення про написання слів з пів-, напів-.
2. Дібрати й записати 6-7 слів, утворених різними способами, визна-чити їх твірну основу.

 
 

Цікаве

Загрузка...