WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Імена та прізвища. Відмінювання - Реферат

Імена та прізвища. Відмінювання - Реферат

автобіографіях, довідках та ін.
2. Серед прізвищ, жіночих і чоловічих, є такі, що не відмінюються. Це прізвища Леле (колишній вигук), Півторадні (нетипове закінчення) та ін., псевдоніми Трублаїні, Вільде, Ле та ін., а також прізвища іншомовного походження з нетиповими для української мови закінченнями (Куінджі, Іоніді, Кодряну, Ге).
3. Усі чоловічі прізвища, які закінчуються на приголосний, відмінюються:
Чоловічі прізвища типу Андрухів (Андрійків, Василів, Васильків, Герасимів, Іванців, Яцьків та ін.) відмінюються за двома варіантами, причому обидва варіанти вважаються рівноправними та нормативними:
Н. Андрухів
Р. Андрухова Андрухіва
Д. Андрухову Андрухіву
Зн. Андрухова Андрухіва
Ор. Андруховим Андрухівим
М. при Андрухову Андрухіву
Чоловічі прізвища типу Ковалишин (Стефанишин, Яцишин, Федоришин, Якубишин та ін.) відмінюються за зразком:
Н. Ковалишин
Р. Ковалишина
Д. Ковалишину, Ковалишинові
Зн. Ковалишина
Ор. Ковалишиним
М. при Ковалишинові
Чоловічі прізвища типу Іваньо (Леньо, Павцьо, Бадзьо та ін.) відмінюються за зразком:
Н. Іваньо
Р. Іваня
Д. Іваню, Іваневі
Зн. Іваня
Ор. Іванем
М. при Іваню, Іваневі
Якщо чоловіче прізвище збігається з назвою професії, то виникає потреба розрізняти їх: у загальній назві при відмінюванні відбувається перестановка голосного й приголосного (швець - шевця, жнець - женця); у прізвищах така перестановка відсутня:
Швець - Швеця - Швецем
Жнець - Жнеця - Жнецем
У чоловічих прізвищах типу Муха, Солоха, Мишуга, Осика, Чайка, як і в загальних назвах цього типу, обов'язковим є чергування приголосних (Муха - Мусі, Солоха - Солосі, Осика - Осиці). Слід намагатися ставити ці прізвища в документах у вихідній формі (доцент Муха В.П.).
Переважна більшість прізвищ зберігає типове для загальних назв чергування -о, -е з і та нулем звука: Макогін - Макогона, Корінь - Кореня, Бурячок - Бурячка, Канівець - Канівця, Кравець - Кравця. Проте цілий ряд прізвищ відмінюється зі збереженням і: Кисіль - Кисіля, Куліш - Куліша, Сокіл - Сокіла, Чіп - Чіпа та ін.
У таких випадках укладачам документів слід прислухатися до вимог носіїв прізвищ.
Зберігається випадне о, е при відмінюванні таких прізвищ: Перець - Переця, Шершень - Шершеня, Щиголь - Щиголя, Пестель - Пестеля, Кикоть - Кикотя та ін.
Прізвища другої відміни (Мороз, Галас) завжди мають закінчення -а (-я),
навіть у тих випадках, коли ці самі загальні слова в родовому відмінку мають закінчення -у(-ю): Борща (борщу), Галаса (галасу), Мороза (морозу), Голода (голоду), Вітра (вітру) та ін.
Прізвища на -ар (-яр), утворені від назв професій, у родовому відмінку мають ті самі закінчення, що й загальновживані слова цього кореня: Кушнар - Кушнаря, Бондар - Бондаря, Крамар - Крамаря, Токар - Токаря, Дігтяр - Дігтяря та ін. Виняток із цього правила - прізвище Гончар: Гончара (назва професії - гончаря), а також прізвище Гайдар - Гайдара.
Якщо звертання складається із загального слова й прізвища, то в кличному відмінку ставиться загальне слово, а прізвище - лише у називному відмінку: громадянине, пане, добродію Коновалець.
4. Жіночі прізвища з кінцевим приголосним (Бондар, Волошин), з кінцевим -й (Бабій, Купрій) та з кінцевим -о (Коваленко, Гомоляко) не відмінюються. Жіночі прізвища на -а (-я) відмінюються або як прикметники, або як іменники:
Н. Лесева Мажуга
Р. Лесевої Мажуги
Д. Лесевій Мажузі
Зн. Лесеву Мажугу
Ор. Лесевою Мажугою
М. при Лесевій Мажузі
5. Якщо чоловіче прізвище за написанням і звучанням повністю збігається з назвами тварин і неживих предметів, то може так трапитися, що в офіційному документі таке прізвище викликатиме комічний ефект ( ... погодьте з тов. Левом, ...видано тов. Зайцю) і різко знизить стиль викладу. Щоб уникнути цього, такі прізвища слід уживати обов'язково в поєднанні з ім'ям, ім'ям по батькові, ініціалами, назвою посади, званням тощо (повідомлення проф. І.В. Сороки, здійснено головним інженером О.П. Дубиною, за розпорядженням директора заводу Криси С.М.). У практиці укладання документів можна зустрітися з невідмінюванням таких прізвищ, що є порушенням норми, хоч в окремих випадках таке порушення допускається, як от: М. Ге, К. Моне, Е. Мане.
2. Відмінювання прізвищ
1. Жіночі й чоловічі прізвища на -а, -я, що належать до іменникового типу, відмінюються, як іменники І відміни:
Н Кизима Вечеря Зизанія
Р. Кизими Вечері Зизанії
Д. Кизимі Вечері Зизанії
З. Кизиму Вечерю Зизанію
О. Кизимою Вечерею Зизанією
М. при Кизимі при Вечері при Зизанії
У прізвищах з основою на г, к, х на зразок Ремига, Панібудьласка, Саламаха при відмінюванні відбуваються чергування, як і у відповідних загальних назвах: порекомендувати добродієві Ремизі; надіслати громадянинові Панібудьласці; доручити справу менеджерові Саламасі.
2. Жіночі прізвища на -а, -я та чоловічі прізвища на -ий, -ій, що належать до прикметникового типу, відмінюються як відповідні прикметники: Красовська, Красовської, Красовській; Щасливий, Щасливого, Щасливому
3. Жіночі прізвища на -о, -й і на приголосний не відмінюються: надати право Горицвіт Любові Володимирівні; засвідчити підпис Іваненко Світлани Ігорівни; привітати Колодій Ларису Святославівну.
4. Чоловічі прізвища на -о та на приголосний (крім тих, що утворилися за допомогою присвійних суфіксів) відмінюються як відповідні іменники ІІ відміни:
Біжко, Біжка, Біжкові (-у); Сокур, Сокура, Сокурові (-у). Прізвища на -ьо
! відмінюються, як відповідні іменники ІІ відміни: Кузьо, Кузя, Кузеві (-ю).
5. Чоловічі прізвища, утворені за допомогою присвійних суфіксів -ов, -ів
(-їв), -ин, -ін (-їн) відмінюються, як іменники твердої групи ІІ відміни, але в
О. відмінку вони мають прикметникове закінчення -им: Іванов, Іванова, Іванову, Івановим; Романів, Романова (-іва), Романову (-іву), Романовим; Гоїн, Гоїна, Гоїнові (-у), Гоїним; Рощин, Рощина, Рощинові (-у), Рощиним.
6. Не відмінюються псевдоніми та слов'янські прізвища на е, і (Ле, Трублаїні), а також прізвища іншомовного походження на і, е, у, о (Ганді, Гете, Шоу, Гюго).
Примітка. Прізвища, що походять відназв тварин, предметів, загальних назв людей за певною ознакою, в офіційних текстах рекомендується вживати в поєднанні з ім'ям, назвою посади тощо: привітати добродія Зайця Миколу Андрійовича, оголосити подяку Корж Галині Петрівні.
3. Творення імен по батькові
При творенні чоловічих імен по батькові вживається суфікс -ович, який додається до основи слова: Назарович, В'ячеславович, Валерійович, Геннадійович.
Деякі імена по батькові мають рівнозначні паралельні форми: Савич і Савович, Хомич і Хомович, Кузьмич і Кузьмович, Лукич і Лукович.
Від імен Ілля, Лев - Ілліч, Львович.
При творенні жіночих імен по батькові до основи додаються суфікси
-івн(а) та -ївн(а) від імен на -й: Гнатівна, Іллівна, Ісаївна, Віталіївна.
Імена по батькові від імен Микола та Григорій мають такі форми: Миколайович, Миколаївна; Григорович, Григорівна.
Примітка. При творенні імен по батькові в основах імен відбувається чергування і з о: Нестір - Несторович, Несторівна, Федір - Федорович, Федорівна.
Список використаної літератури
1. Мацько Л.І., Сидоренко О.М. Українська мова: Посібник. - К.: Либідь, 2000. - 432 с.
2. Молдованов М. І., Сідорова Г. П. Сучасний діловий документ.- К., 2002
3. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. - Х.: Акта, 1997. - 192 с.
4. Редько Ю.К. Сучасні українські прізвища. - К.: Наук. думка, 1966. - 216с.
5. Словник-довідник з української мови. - К., 2001.

 
 

Цікаве

Загрузка...