WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Стан використання і вивчення жестової мови. Історія досліджень - Реферат

Стан використання і вивчення жестової мови. Історія досліджень - Реферат

жестової мови як знакової системи і важливої її роль у когнітивній діяльності глухих.
Слід відмітити, що у сучасній педагогіці, як свідчать резолюції міжнародних конгресів ВФГ і конференцій з навчання глухих, яскраво виражена тенденція щодо включення ЖМ до системи засобів навчання глухих.
Провідні вчені-сурдопедагоги, серед яких доктор пед. наук, директор Московської білінгвістичної гімназії Г. Зайцева, переконують, що діюча традиційна система навчання глухих в принципі не може забезпечити всім глухим рівних можливостей навчання і розвитку. Основні недоліки цієї системи - унітарність та методологія, заснована на тому, що тільки словесна мова, і, перш за все, - усна, визнається єдиною можливою базою і засобом формування особистості глухого. Прихильники білінгвістичного навчання вважають, що для більшості глухих найбільш позитивною педагогічною системою є середовище словесно-жестової двомовності, яке визначається рівноправністю засобів у процесі навчання і виховання глухих дітей. За білінгвістичного підходу використовується рідна жестова мова, якою користуються, спілкуючись, дорослі глухі.
Зарубіжні дослідження щодо вивчення національних жестових мов, включення їх до навчального процесу, використання ЖМ як першої мови глухої дитини, розробка навчальних програм, посібників, забезпечення прав глухих в отриманні інформації і освіті на жестову мову, визнання офіційного статусу жестової мови як державної не могли обійти стороною терени України. Важливу роль у цьому питанні в останні 4 роки відіграє громадська організація "Українсько-Канадський Альянс для глухих та слабочуючих" (УКАГС), що об'єднує фахівців, педагогів, батьків, нечуючих дітей.
Співпраця з канадськими колегами сприяє обміну новітньою інформацією з різних питань. Останні роки Альянс проводить практичні заходи у спеціальних школах для осіб з вадами слуху у різних регіонах України, які отримали назву - Літніінститути. Метою Інститутів стала реалізація можливостей активної співпраці учнів, педагогів, батьків, формування особистості нечуючої дитини, розкриття її здібностей у різних видах діяльності і спілкування.
Саме за ініціативи активних учасників УКАГС порушується питання лінгвістичного вивчення української жестової мови на науковому рівні і включення української жестової мови у навчально-виховний процес спеціальних шкіл для глухих. Цю ідею підтримує, і поділяє думку Об'єднання нечуючих педагогів - громадська організація педагогічних працівників з вадами слуху, яка розпочала свою діяльність з лютого 2003 року.
Одним із завдань цієї організації, є сприяння активізації навчального процесу, поліпшення якості навчання, встановлення тісного контакту між учнем і педагогом, а в кінцевому результаті - реалізація нечуючими учнями свого особистісного потенціалу.
Цьому передувало рішення двох науково-практичних конференцій, проведених під егідою найчисельнішої організації інвалідів нашої держави - Українського товариства глухих. Йдеться про резолюцію І Всеукраїнської конференції з історії навчання глухих в Україні (2000) та І Всеукраїнської конференції з реабілітації нечуючих осіб (2002), де першочерговим завданням визначено запровадження у навчально-виховний процес спецшкіл для нечуючих дітей жестової мови глухих.
Ця ж думка підтверджується результатами анкетування "Жестова мова, як засіб навчання глухих", яке проводилося серед читачів газети "Наше життя" Українського товариства глухих. За підсумками цього справді масового опитування, у якому взяло участь близько 1000 осіб (з них - понад 700 глухих і слабочуючих), виявилося, що переважна більшість опитуваних (понад 900осіб) вважає, що жестову мову необхідно не лише використовувати у навчально-виховному процесі спецшкіл для нечуючих дітей, але й вивчати як рідну.
Важливо відмітити, що посилена увага до проблем вивчення, і використання УЖМ в нашій країні дала поштовх до розробки нових матеріалів:
- український тематичний відео-словник жестової мови, розроблений Н. Іванюшевою та Є. Зуєвою. Налічує 1800 жестів, які подані тематично, і вважається базовим словником щодо оволодіння рідною мовою нечуючих;
- навчальний посібник "Від "А" до "Я" з дактилології та жестової мови для дітей шкіл глухих та слабочуючих, розрахований на батьків, студентів педагогічних ВУЗів за спеціальністю "сурдопедагогіка" (автори Н. Козачек, К. Васильєва) - Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди;
- навчальна програма з УЖМ, розроблена Є. Грищенко та В. Стьопкіним для шкіл нечуючих, розрахована на 4 роки навчання;
- стаття С. Кульбіди щодо сучасної української дактилології ("Дефектологія" 2003р.);
- Щотижневі кадри жестів, які друкуються в газеті "Наше життя", що відображають стандарт і культуру УЖМ.
- Безумовно, названі матеріали на сьогодні є важливими , втім проблему в цілому має вирішувати об'єднання науковців, сурдопедагогів, перекладачів. Йдеться про:
- організацію вивчення культурної жестової мови сурдопедагогами, студентами педагогічних ВУЗів, батьками нечуючих дітей (з використанням досвіду освітян та українського товариства глухих, яке впродовж 40 років здійснює курсове навчання перекладачів жестової мови);
- досконале лінгвістичне вивчення особливостей УЖМ як першої мови нечуючих;
- визначення змісту, завдань, методів навчання, розробки необхідних програм, навчально-методичних матеріалів і нормативних документів, які давали б можливість вивчати УЖМ не як факультатив, а як повноцінний предмет серед низки основних, що дало б можливість підвищити освітній рівень учнів в цілому та зміцнити міжпредметні зв'язки і у перспективі - розробити методичну концепцію використання УЖМ як засобу навчання і виховання нечуючих;
- видання підручників жестової мови, використовуючи сучасні інформаційні технології;
- перегляд і перебудову системи викладання курсу "Дактилологія і ЖМ" на дефектологічних факультетах педагогічних ВУЗів з метою збільшення годин і тем і з залученням кваліфікованих фахівців.

 
 

Цікаве

Загрузка...