WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Образна національно-культурна специфіка французьких фразеологізмів, які містять слова-реалії - Дипломна робота

Образна національно-культурна специфіка французьких фразеологізмів, які містять слова-реалії - Дипломна робота

мовних засобів у процесі створення власних перекладних відповідників для іноземних понять, воно стимулює виявлення і повніше використання прихованих можливостей рідної мови. Калькування своєрідно відображає суть перекладу як процесу біполярного, адже мета перекладу -перетворити цільовою мовою оригінальний текст. Така ж і суть калькування. Цей метод, що передбачає відтворення внутрішньої форми слова, а разом з нею - структури образного переносу значень, активізує словотворчі засоби, дає поштовх до утворення семантично містких неологізмів. Властива їм експресивність і часто образність стимулюють їхню появу у лексико-семантичній системі мови реципієнта.
Розрізняють повне і часткове калькування. При повному (точному) калькуванні слова (зазвичай частинами) або словосполучення перекладаються буквально. Точна калька у семантичному та лексичному відношеннях повністю збігається з відповідником у мові-джерелі.
При частковому (змішаному, модифікованому) калькуванні вислови частково перекладають, а частково будують з Іншомовного матеріалу чи за іншомовним зразком. Інколи нелегко провести чітку межу між калькою і комбінованою реномінацією (транскрипцією з дескриптивом чи гіперонімом). Це буває тоді, коли поряд з калькою дається певне розтлумачення. Часом воно необхідне: адже калька як мовний знак
особливого характеру, що позначає реалію, відсутню в поняттєвій області наролу-спрніімача, повинна вказувати на специфічність денотата і виключити помилкове ототожнення його з іншими, вже відомими, предметами і явищами.
Транспозиція на конотативному рівні
Інколи у тканині художнього твору реалія майже повністю втрачає денотативне значення і функціонує лише в конотативному плані з затемненням локальної характеристики. Це трапляється найчастіше тоді, коли вона - компонент тропа. У таких випадках доречно застосовувати міжмовну конотативну транспозицію (транспозицію на конотативному рівні), замінюючи українську реалію реалією франкомовного світу (чи просто французькою лексемою з місткою конотативною інформацією) з іншим денотативним, але рівновартним конотативним значенням.
Ілюструючи способи трансляційного перейменування реалій Р.П. Зорівчак як приклад транспозиції на конотативному рівні, наводить передачу української реалії "калина" засобами англійської мови. В українському художньому мовленні часто вживається слово "калина" і в денотативному плані як поширена на Україні рослина, і в конотативному як ознака червоної барви, символ дівочої вроди. В асоціативному плані відносним відповідником реалії "калина" є англійська лексема "a cranberry" -журавлина. Р.П. Зорівчак зауважує, що транспозицію на конотативному рівні можна застосовувати лише тоді, коли сема локальності не актуалізована в тексті оригіналу [8, с. 135].
Контекстуальне розтлумачений реалій
Такий вид відтворення семантико-стилІстичних функцій реалій нерозривно пов'язаний з цілісністю художнього тексту і полягає у роз'ясненні суті реалій у найближчому контексті.
Контекст (від лат. Contextus - сполучення, зв'язок [7, с. 238]), тобто підрізок мовлення, необхідний для розуміння значення слова, може бути різним за об'ємом, Іноді, достатнім є лише декілька слів (так званий вузький контекст [6, с. 10]):
Ситуативний відповідник
Часом еквівалентну ситуацію, семантику реалії, денотативну, конотативну, зокрема національно-культурну, можна відтворити (хоча б частково) на рівні мовлення (в поодинокому ситуативному контексті) оказїйним відповідником, семантичний континуум якого поза контекстом має мало спільного із семантикою реалії мови-джерела. Я.Рецкер назвав такий вид перекладу "контекстуальними замінами" [26,с.46]. Віднайдення ситуативних відповідників - творчий процес, в якому головним орієнтиром виступає койте кет. Завдяки ситуативним відповідникам перекладач має змогу не тільки вибрати оптимальний варіант, а й внести різноманітність у переклад однієї і тієї ж реалії оригіналу, щоб всебічно охарактеризувати її.
Метод уподібнення
Суть методу уподібнення полягає у відтворенні семантико-стилістичних функцій реалій мови-джерела іншомовним аналогом - реалією мови-переймача. Цей вид перекладу називається також субституцією або підстановкою, який доречно застосовувати, коли концентрація спільного досить сильна.
Під аналогом зазвичай розуміють або вибір одного з синонімів чи одного із значень багатозначного слова, або лексичний відповідник, який означає подібне чи аналогічне явище.
ІІІ Розділ
Реалії у французьких фразеологізмах
У результаті проведеного аналізу були виявлені етнографічні реалії таких категорій як : 1)праці; 2) мистецтва та культури; 3)етнічних об'єктів; 4)міри та грошей; 5)предметів побуту та соціально-політичні реалії таких категорій як: 1)соціально-політичного життя;2)адміністративно-територіальної організації; 3) військові реалії. Та група реалій "власні назви",яку запропонував О.Реформацький.
3.1 Реалії "власні назви"
Дана категорія реалій є найбільш розповсюдженою у французьких фразеологізмах.
Дана група реалій налічує 53 реалій. З них 41- не перекладаються :
5-транскрипцією
3-транслітерацією
2-методом уподібнення
2-ситуативним відповідником
Продемонструємо такими прикладами:
Спочатку проаналізуємо реалії ,які не перекладаються . Більша частина реалій не перекладається , тому що перекладач старається донести інформацію більш доступно і зрозуміло для читача. Перекладач замінює французькі власні імена на українські власні імена.
Menez un ?ne ? la Mecque nous n'en ram?nerez jamais qu'un ?ne-Дурень дурним залишиться [19,c.21].Дана реалія в українському аналозі не перекладається. Зазначена власна назва позначає місто:"Mecque-ville d'Arabie saoudide cap du Hedzaz"[36,c.1525].
Aller au chemin de Niort - відмовти [32,c.43]. Дана реалія в українському аналозі не Jean de la suie - Дана реалія не перекладається. Restez Gros-Jean comme devant -Залишитися у розбитому кориті [32,c.46]. Дана реалія не перекладається. Дане ім'я належить французькому поету : "Gros-Jean - po?te francais, traducteur de la Bible et du Coron"[36,c.1381].
Il y a plusieurs ?nes ? la foire qui s'appellent Martin- З однієї клітки не однакові дітки [32,с.58]. Дана реалія в українському аналозі не перекладається. Martin- ?v?que de Tours. Il se fit baptizer ? Amiens , ou il aurait partag? son manteau avec un pauvre [36,c.1519]
Pas d 'argent pas de Suisse-Даром нічого недають[32,c.63]. Цей приклад не перекладається. Даний випадок пояснюється тим, що швейцари складали основну частину найманих військ французьких королів до кінця ХVI I ст.
C'est le chien de Jean de Nivelle, il s'enfuit -Коли його треба його нема [32,c.222].Не перекладається. Натяк на багатство Жана де Нівель, сина герцога Монморансі. У

 
 

Цікаве

Загрузка...