WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Історія письма - Реферат

Історія письма - Реферат

була усе більш гострою. Формувалися звичаї, традиції, і їх потрібно було передавати новим поколінням. Поділ праці й обмін товарів вимагали точного обліку. Виділилися вожді і жерці, їхні діяння необхідно було увічнити.
Поступово з'являлося власне письмо - графічне, тобто пов'язане з використанням графічних знаків. Першим етапом була піктографія.
Піктографія (від лат. рictus "розмальований" і гр. grapho - "пишу") - відображення змісту повідомлення у вигляді малюнка або послідовностімалюнків.
Особливість її як способу передачі інформації полягає в тім, що рисунковий запис повідомлення передає думку цілком, не виділяючи окремих понять. Навіть найдрібніші фрагменти піктограми мають таку ж значеннєву закінченість, як і сучасне речення. Виділити в піктограмі складові частини, як у реченні, не можна. Вона зображує дію, подію, однак ніяк не відбиває усної мови, назв предметів. Піктограма позначає те ж, що і зображує, символіка в ній відсутня. Тому піктограма може бути розшифрована будь-якою людиною, незалежно від того, якою мовою вона говорить.
Піктограми містили мисливські повідомлення і господарські записи, повідомлення про бойові походи, набіги, сутички і магічні заклинальні формули (особливо розповсюджені в північноамериканських індіанців, а також в Індонезії), політичні договори, петиції, ультиматуми і любовні послання.
Для тлумачення піктограми найбільш зручна віршована форма. Кожен рядок такого вірша, що читається співучо тубільцем, описує окремий малюнок.
Виникла піктографія в надрах первісного мистецтва. Перші малюнки людини, знайдені вченими, зроблені ще в епоху пізнього палеоліту: 40-10 тисяч років тому. Древня людина висікала на камені, вирізувала на кісті, наносила фарбою на стіни печер контури тварин - бізона, мамонта, лані, носорога коня, оленя - чи людей. Вона ніби освоювала світ і запам'ятовувала його.
В епоху мезоліту, датованого в Європі дев'ятим - шостим тисячоріччям до нашої ери, усе більш поширюються складні образотворчі композиції об'єднані загальним сюжетом. Вони схожі на закінчену розповідь у картинках.
Це новий крок у пізнанні навколишнього світу, прагнення відбити подію, дію. Думка первісної людини вже не тільки фіксує конкретні факти, але і робить спробу передавати абстрактні поняття. На малюнках частіше зустрічаються символічні елементи й умовні знаки.
Остаточно сформувалося піктографічне письмо, на думку дослідників, в епоху неоліту, коли розрізнені родові групи стали поєднуватися в племена.
І зараз ми широко користаємося піктографічними знаками. Такі зображення товарів на вивісках магазинів і майстерень; знаки, що регулюють вуличний рух; череп і схрещені кісти на тарі з отруйними речовинами; малюнок чи руки стріли, що вказує напрямок, і багато хто інші.
Дослідники вважають піктографію первісним способом письмового вираження думок. Завдяки своїй наочності вона була загальнодоступною. Однак допускала вільні тлумачення змісту. За допомогою настільки громіздкого і конкретного засобу вираження, як малюнок, дуже важко було передавати абстрактні поняття.
Страждала точність передачі зведень, оскільки накреслення тих самих предметів у різних піктограмах були різні, не говорячи вже про зображення дії. Наприклад, "зброя" в одному випадку передавалося малюнком списа, в іншому - стріли і лука, у третьому - кийка.
Поки записи були рідкісними і випадковими, усі ці недоліки піктографічного письма особливо не відчувалися. Однак у міру розвитку державності, коли переписування стає повсякденністю й у неї втягується усе більша кількість людей, писемність перетворюється в неодмінний атрибут повсякденного життя. Виникає потреба в прискоренні записів. І цілком закономірно, що малюнок кожного зображення поступово спрощується і всі чіткіше розчленовується на окремі графічні знаки. Назва предмета закріплюється за визначеним малюнком, цей предмет що зображує.
Великий вплив на накреслення знаків-малюнків робить матеріал, на який наносили письмена. У Передній Азії, наприклад, знаками покривали прямокутні чи овальні глиняні плитки. В'язкість глини утрудняла швидке нанесення на плитки закруглених ліній, і тут виробилися знаки у формі клинів - клинопис. У Єгипті основним матеріалом для письма служив папірус - перший матеріал, що спеціально виготовлявся для письма. Єгипетські написи відрізнялися великою зображальністю. Особливо виразними були напису на камені.
Ідеографічне письмо.
Ідеографія - письмо графічними знаками, що позначають поняття. Основною одиницею ідеографії є ідеограма, або логограма, - писемний знак, який, на відміну від букв, позначає не звук чи склад якоїсь мови, а ціле слово або корінь слова. Ці знаки - своєрідні схематичні малюнки, якими можна передавати поняття конкретних істот і предметів, дієслівні поняття, а також абстрактні, які так чи інакше асоціюються із зображеннями, У примітивних писемностях прості ідеограми в загальних рисах збігаються. Наприклад, ідеограма око зі сльозами на позначення горя використовується в таких історично і територіально далеких писемностях, як китайська і майя. Позначуваним, як бачимо, є не сам життєвий факт, а ті поняття, які виникають у свідомості людей і вимагають свого вираження на письмі.
Перехід від піктографії до ідеографії пов'язаний із потребою графічно передати те, що не має наочності й не піддається малюнковому зображенню.
Позначувачами на перших етапах ідеографічного письма залишалися ті самі малюнки, але позначуване змінюється. Якщо в піктографії зображення ока позначало око, то в ідеографії воно, крім ока, позначало й зіркість.
Згодом знаки схематизувалися, Так, в єгипетському письмі поняття "вода" передавалося хвилястою лінією (хвилі), "сонце" в шумерській і китайській ідеографії позначалося кружечком із крапкою посередині. Як бачимо, в ідеографії малюнок виступає і в прямому, і в переносному значеннях.
В ідеографічній системі кожен знак може позначати будь-яке слово в будь-якій граматичній формі у межах поняттєвих асоціацій, викликаних зображенням.. Коло можливих значень знака обмежене сусіднім колом значень. Так, скажімо, знак, який зображує ноги, може означати "ходити", "стояти", "приносити" тощо, але не може означати "ступня", "підошва", бо для цього існують інші знаки.
На відміну від піктографії, в ідеографії можна говорити про систему письма. Система письма характеризується постійним складом знаків.
Потреба прискорити розвиток письма і можливість передавати складніші за змістом і довші

 
 

Цікаве

Загрузка...