WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Формування і розвиток української методики літератури. Становлення української методики літератури - Реферат

Формування і розвиток української методики літератури. Становлення української методики літератури - Реферат

літератури безперервно удосконалюється в міру розвитку школи, педагогічне і психологічної наук, літературознавства і самого мистецтва слова. Це закономірність, підтверджена всім історичним досвідом методики літератур яка покликана бути в демократичному суспільстві справжньою наукою дійовим керівництвом у практичній діяльності вчителів-словесників.
Великого значення набуває проблема міжпредметних зв'язків, - між викладанням літератури та інших предметів гуманітарного циклу. Пошук ефективних шляхів, раціональних способів емоційного сприймання школярами образного слова в процесі вивчення української літератури у взаємозв'язках з зарубіжною дедалі більше є учителів обох споріднених предметів, що особливо виділяється в міжпредметних зв'язках.
У єдиній системі естетичного виховання
У єдності з виховною спрямованістю шкільного курсу літератури виступає посилення її естетичної функції - невід'ємної складової частини всього комплексу виховного впливу мистецтва слова на формування особистості. В цьому теж актуальна проблема сучасної методики літератури. Удосконалення всієї системи естетичного виховання, розвиток художньої самодіяльності, яка є животворним джерелом народних талантів, благодатним ґрунтом для розквіту мистецтва, вимагає в шкільному курсі літератури в усіх видах роботи вчителя над образним словом, рішуче посилити увагу до народної творчості, не допускати послаблення її естетичної сили.
З естетичною оцінкою твору безпосередньо зв'язана і наступна проблема посилення ролі літературно-художньої критики в навчальних програмах, підручниках і в шкільній практиці добору творів письменників, книг для позакласного читання, вироблення єдиних ідейно-естетичних критеріїв оцінки якості творів мистецтва слова.
Нова якість методики
Розв'язання цих та багатьох інших проблем вивчення літератури в сучасній школі викликало потребу в нових дослідженнях шляхів підвищення якості і ефективності знань, умінь і навичок учнів, створення систематичного навчального курсу методики і відповідних методичних посібників, необхідних навчальних засобів.
Слід при цьому мати на увазі, що йдеться не стільки про небувалі до того ролями, скільки про нову, вищу їх якість, наповнення новим змістом і спрямуванням, у відповідності з суспільним розвитком, життєвим поступом, вимогами часу.
Перспективні лінії зростання
У методиці літератури ще багато невичерпаних можливостей, не в'язаних актуальних проблем, які вимагають колективних творчих пошуків як науковців, так і учителів-практиків. Розв'язання їх і становить перспективу розвитку методики літератури як науки на найближчі роки.
Головні, найактуальніші проблеми розвитку методики літератури можна об'єднати у чотири групи.
Перша група проблем, зв'язаних з посиленням виховної функції школи.
1. Шляхи формування духовного світу і стійких моральних переконані засобами художнього слова.
2. Життєвість і сучасність у викладанні літератури в умовах розбудов: Української держави.
3. Ефективні форми естетичного виховання на уроках і в процесі позакласної роботи з літератури.
Друга група проблем, зв'язаних з підвищенням розвиваючої функції навчання засобами мистецтва слова:
1. Особливості сприймання художньої літератури учнями різних вікових груп; формування школяра як культурного і вдумливого читача;
2. Розвиток творчого мислення і літературно-творчих здібностей учнів процесі вивчення літератури в школі;
3. Шляхи застосування проблемності в шкільному курсі літератури як ефективного засобу активізації розумової діяльності учнів;
4. Формування у школярів потреби вчитися та інтересу до книги, до літературних занять;
5. Дослідження літературного розвитку учнів І-ХІ класів.
Третя група проблем, зв'язаних з удосконаленням форм і методів викладання літератури в школі:
1. Ефективні форми і методи літературних занять, що сприяють активізації самостійної пізнавальної діяльності учнів, розвитку навичок самоосвітньої роботи (семінари, конференції, диспути, лекційно-практична формі занять тощо);
2. Шляхи здійснення диференційованого підходу до учнів у процесі вивчення літератури та індивідуальної роботи з ними;
3. Шляхи удосконалення уроку та самостійної роботи учнів на уроках літератури; комплексне використання засобів навчання та творів суміжних мистецтв у процесі вивчення літератури в школі; удосконалення підручника літератури з метою забезпечення розвитку самостійності та творчого мислення школярів; міжпредметні зв'язки у процесі викладання літератури в школі;
4. Робота шкільних наукових літературних товариств, літературних студій, літературно-творчих і літературно-мистецьких гуртків, факультативів, розвиток самостійності та літературно-творчих здібностей учнів; наукове обґрунтування оцінювання знань учнів з літератури.
Четверта група проблем, зв'язана із загальними питаннями викладання літератури в школі:
1. Дальший розвиток методології методики літератури як науки, удосконалення методів наукового дослідження і вивчення передового педагогічного досвіду;
2. Удосконалення змісту літературної освіти, структури шкільного курсу літератури, шкільних програм з літератури (збагачення її творами письменників, які з відомих причин були вилучені з літературного процесу, а також здобутками сучасної літератури);
3. Шляхи підвищення педагогічної майстерності вчителя літератури, посилення його науково-педагогічної і психологічної підготовки для забезпечення творчої діяльності в процесі вивчення літератури в школі.
Література:
1. Гаврилов П. Оглядові теми на уроках української літератури в старших класах.-К., 1980.
2. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. - К., 2000. - С. 186-201.
3. Програми середньої загальноосвітньої школи. Українська література для шкіл з українською і російською мовами навчання. - К., 1991-2002.
4. Маткобожик М. Спроба блочного вивчення літератури // Творчість В.Стефаника іМ.Черемшини // УМЛШ. - 1989. - №2. - С. 22-24.
5. Хропко П., Гуляк А. Українська література кінця XIX - поч. XX ст.: / Матеріал до вивчення оглядової теми в 10 кл. // УМЛШ. - 1991. - №1. - с.23-27.
6. Шаповалова Є. Початок уроку при вивченні біографії письменника // УМЛШ. - 1982. - №6. - С. 36-39.
7. Сташків О. "Взяли вони в житті шляхи колючі": Як удосконалювати урок з вивчення біографії письменника // Дивослово. - 1992. - №5-6. - С. 36-41.
8. Філіпова Н. Варіанти уроку вивчення біографії письменника // Дивослово. -1999.- №5.-С.32-34.
9. Бойко М. Вивчення біографії письменника // УМЛШ. - 1974. - №6. - С.44-53.
10. Ю.Хропко П. Літературний процес 40-60-х років XIX ст: Матеріал до вивчення оглядової теми у 8-9-му класах // УМЛШ. - 1989. - №1. - С.24-32.
11. Хропко П. Становлення нової української літератури: оглядова лекція у 8 кл.// УМЛШ. - 1987. - №10. - С.27-33.
12. Пасічник Є., Постоловська Н. Принципи і джерела вивчення життєвого шляху письменника // УМЛШ. - 1974. -№11.- С.27-35.
13. Свердан М. Три варіанти одного уроку: До вивчення біографії Івана Франка // УМЛШ. - 1986. - №5. - С. 65-71.
14. Неділько В. Методика викладання української літератури в середній школі.

 
 

Цікаве

Загрузка...