WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Формування і розвиток української методики літератури. Становлення української методики літератури - Реферат

Формування і розвиток української методики літератури. Становлення української методики літератури - Реферат

практики.
Важливою проблемою сучасної методики літератури як науки дедалі гостріше постає аналіз художнього твору, здійснюваний в єдності змісту форми як ідейно-естетична цілісність. Здійснюваний за сучасними вимогами він визначає нову якість методики літератури.
Істотно нову якість методики літератури становить її творчий характер орієнтація на цілеспрямовану і розумну діяльність учителя, на ініціатив: цілеспрямовану і самостійну працю учня
Збагачення і спрямування змісту
Невіддільна від цього проблема - збагачення шкільного курсу літератури, підвищення його морально-естетичного рівня, виховної ролі, розвантаження від застарілого й другорядного матеріалу.
На основі нових програм, підручників, навчальних посібників з літера плануючи уроки й систему позакласних занять в усіх їх різновидності вчитель-словесник має творчо використовувати нові й відроджені надбання мистецтва слова і всіх споріднених з ним видів художньої творчості, схвально прийняті народом, а також досягнення літературознавчої науки. Образи цих сучасників, хвилюють людей, викликають суперечки, спонукають замислення про сьогодення і майбутнє. Невичерпною сферою художніх пошуків виявились людські стосунки на виробництві і в побуті, складний внутрішній ній світ особистості, її місце в житті суспільства і на всій планеті. В літературних творах, їх образах-персонажах знаходять співзвучність власним думкам, переживанням, вбачають втілення кращих рис українського характеру.
Виразно відзначається широкий і сміливий вихід літератури до тих проблем, пов'язаних художнім осмисленням історії України, її героїчного минулого.
Повернені із забуття письменники і сучасні твори української літератур несуть у собі збагачення змісту уроків, різноманітних творчих видів самої самостійної роботи з книгою, читацьких конференцій та інших форм класних та позакласних літературних занять. Важливе завдання становить відображенні вкладу письменників України в розбудову її самостійності.
Зрозуміло, що цьому високому рівню художньої думки суспільства й змісту творів має відповідати і методика літератури.
Удосконалення методів
Так само важлива й ключова проблема - удосконалення методів вивченні літератури в школі, передусім - головної ланки навчально-виховного процесу в класі й поза ним - аналізу твору письменника в єдності змісту й форми ідейності й художності.
Ідейна насиченість літературних творів розглядається в нерозривній єдності з художньою досконалістю. Необхідно добиватися того, щоб актуальність теми не прикривалися сірі, убогі в художньому плані речі, і герої творів вмикались у колі дріб'язкових справ, а жили турботами своєї країни, життям сповненим напруженою працею, наполегливою боротьбою за торжествово правди, справедливості і добра. Це важливо завжди пам'ятати не письменникам, а й учителям, методистам, усім педагогам-словесникам. та жати на це не тільки під час визначення змісту шкільного курсу літератури, а й у процесі творчого застосування і ефективного поєднання методів і прийомів їх вивчення.
Специфіка методів викладання літератури в школі вимагає від учителя якого ж високого натхнення, такої ж глибинної емоційності, які властиві і письменнику - істинному творцеві, художнику у світі великого мистецтва. Яскравий, глибоко зворушливий приклад емоційної активності співпереживання містять щоденники Павла Тичини.
Новаторський досвід учителів, методистів літератури, плідна творчість у роботі над удосконаленням методів навчання і виховання засобами художньої літератури становлять наше надбання, високий взірець їх дійового втілення в життя, у практику роботи школи і в теорію педагогічної науки - методики літератури.
Скарбниця цього досвіду відрізняється своїм творчим многогранням, як різноманітні і самі методи, їх форми, види добору, застосування, поєднання, усунення штампів, стереотипів, трафаретів.
Дедалі більше поширюється, все більше впроваджується в школи цінний досвід підвищення ефективності видів і прийомів самостійного аналізу художнього твору на уроках української літератури.
Методика літератури покликана якнайповніше використати всі резерви, засоби й форми, що забезпечують глибоке виховання в учнів розуміння національних і загальнолюдських цінностей: гуманізму, патріотизму, трудового, громадянського і державного обов'язку.
Проблема наочності
Постійне удосконалення методів вивчення літератури в школі вимагає приведення їх у відповідність з вимогами сучасності, потребами життя, прогресом науки і суспільства.
Науково-технічна революція, дедалі більш впливаючи на всі сфери суспільного життя, істотно посилила застосування технічних засобів навчання рівні сучасної їх досконалості, внесла нову якість у здійснення дидактичних принципів наочності, доступності, єдності змісту й форми під час вчення літератури в школі.
Повсюдний перехід загальноосвітніх шкіл на кабінетну систему навчання викликав потребу удосконалення типології і методики сучасного уроку літератури в навчальному кабінеті та системи різних видів самостійної роботи учнів у цій своєрідній лабораторії, обладнаній на рівні сучасних здобутків науки і техніки. Звідси гострої актуальності набула ще одна нова проблемі - комплексного застосування технічних, аудіовізуальних засобів навчай 11 творів суміжних мистецтв у процесі вивчення літератури. Нового характеру набув і сам принцип наочності на уроках літератури та в різних вид позакласної роботи.
Значно збагатилась і набула істотно новаторського характеру методика комплексного використання сучасних засобів і матеріалів унаочнення, надбаних кабінетами літератури. Заслуговує поширення і новаторський метод демонстрування на уроках літератури зі шкільного телецентру, з застосуванням сучасних екранних і звукових засобів навчання.
Дедалі вище підноситься ефективність раціоналізації застосування різноманітних методів вивчення літератури з опорою на демонстративно-технічні засоби. Загальновизнаним успіхом розумного, творчого взаємодіяння літературного процесу, проведення уроків-диспутів, уроків-конференцій, уроків-семінарів, удосконалення шляхів розвитку творчої самостійності учнів письмових працях - роздумах над літературно-художнім чи критико-публіцистичним текстом широко користуються майстрипедагогічної справи - вчителі літератури.
Зв'язок з життям
У сучасній школі особливе значення має моральна, психологічна і безпосередня підготовка учнів на уроках і в позакласній роботі з літератури до продуктивної праці в суспільстві. Єдність навчання і виховання вимагає тісніше зв'язувати вивчення літератури з суспільним життям трудівника демократичної держави, гідного спадкоємця минулого українського народу. У зв'язку з цим посилюється увага до знань учнів, які вони здобувають на уроці і під час самостійного опрацювання художніх творів. Постає потреба по-новому розв'язувати і проблеми визначень мети, засобів та методів сучасного уроку літератури. Урок літератури завжди має бути цілеспрямованим, відповідати сучасним вимогам; методи роботи на уроці повинні спрямовувати учнів на творче ставлення до предмета, до самостійного застосування здобутих знань у повсякденній діяльності, в житті.
Нерозривно зв'язана з життям суспільства, з дійсністю, методика

 
 

Цікаве

Загрузка...