WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Специфіка навчального предмета літератури, поєднання в ньому науки і мистецтва - Реферат

Специфіка навчального предмета літератури, поєднання в ньому науки і мистецтва - Реферат

жанри; про суспільну роль художньої літератури; про творчі методи і літературні напрями, прообразну систему твору, його композицію, сюжет, елементи віршування, образність мови, метафори, епітети, порівняння та інші засоби, прийоми і форми поетичної творчості й стилістичної виразності.
Сформовані й застосовувані на конкретному, визначеному програмою, матеріалі, на перший погляд нібито розрізнені, поняття з теорії літератури поступово узагальнюються, складаючи систему знань, умінь і навичок.
Спрямування позакласної роботи
Зважаючи на те, що основний курс літератури в школі спирається на спрямовуване вчителем позакласне читання, програма визначає орієнтовний перелік творів для самостійного позакласного читання і відводить спеціальні уроки для бесід на матеріалі прочитаного. На такі уроки в 5-9 класах учитель добирає твори зі списків рекомендованих програмою книг для позакласного читання, гурткової роботи, літературних вечорів, конференцій, диспутів.
Спрямовуючи читання, поряд з класикою, кращих творів сучасної літератури.
Програма орієнтує учителя на рекомендацію учням не тільки визначених нею книг, але й нових видань, а також творів, опублікованих у періодичній пресі, що здобули схвалення критикою та широкою громадськістю, а найкращі з них удостоєні Державних та літературних премій.
Для читання і обговорення добираються, у відповідності з вимогами, нові твори сучасної української літератури, в яких відображено життя людей з усіма його радощами і складнощами.
Нормування розвитку мовлення учнів
Тісно пов'язаний з вивченням художніх творів і літературного процесу розвиток усного і писемного мовлення учнів, основні види якого визначає програма. Рекомендуються такі завдання, які забезпечують формування у школярів образного (художнього) і логічного (наукового) мислення, творчої уяви, естетичного почуття, критичних суджень, прагнення до ідеалу, програма конкретизує види письмових робіт і усних завдань, призначених для вироблення умінь аналізу творів і оцінювання літературних явищ.
Визначення вимог до знань і умінь учнів
Формуючи основні вимоги до знань і умінь учнів з літератури, програма насамперед визначає для кожного класу засвоєння певного кола умінь і навичок учнів з поступовим узагальненням і поглибленням їх у старших класах. Це розуміння змісту і художньої своєрідності творів, знання текстів, виразне, з прагненням до художнього, читання рекомендованих творів чи уривків з них напам'ять, вільне й швидке читання книги, достатнє володіння теоретико-літературними поняттями, доцільне застосування їх під час аналізу твору чи процесу.
Серед основних вимог до формування умінь аналізу й оцінювання літературного твору шкільна програма визначає насамперед читацьку культуру, життєвий досвід і набуті знання та вміння з літератури, при цьому програма зважає на те, що формування таких знань і умінь відбувається в процесі безпосереднього емоційного сприймання і в ході дальшого логічного осмислення, чому особливо сприяє аналіз художнього твору в єдності його змісту й форми.
Художня література несе в собі потужний заряд емоцій, збагачує ними духовний світ учнів, розвиває образне сприймання, пам'ять, уяву, естетичний смак, розумові здібності, художнє мислення, збільшує потребу творчої праці, підвищує культуру мовлення. Програма нагадує, що успішне здійснення відповідальних і складних завдань викладання літератури можливе лише тоді, коли вчитель, зважаючи на емоціонально-естетичну природу мистецтва слова, широко використовує у своїй навчально-виховній практиці виразне читання, застосовує такі методи і прийоми, використовує такі засоби і форми, " які сприяють ефективному розвитку творчої уяви і відтворюючої діяльності, розширенню емоційної сфери і розумової активності учнів.
У процесі виконання рекомендованих програмою різних видів усних і письмових робіт формуються мовленнєві і стилістичні вміння, серед яких особливо важливим є швидке, правильне, осмислене читання вголос художніх, публіцистичних і літературно-критичних текстів, виразне читання творів, художнє усне відтворення мистецтва слова.
Орієнтація на міжпредметні зв'язки
Програма з літератури визначає міжпредметні зв'язки уроків словесності з суміжними основами наук і галузями мистецтва. Особлива увага приділяється взаємозв'язкам української із зарубіжною літературою.
Програма орієнтує на міжпредметні зв'язки літератури з циклом основ історичних наук: знайомлячи учнів з історико-суспільною основою художніх творів, учитель має спиратися на факти, явища, події, відомі учням з курсів історії, основ держави і права.
За програмою з літератури вчитель використовує також набуті знання і уявлення учнів з різних галузей мистецтва - живопису, скульптури, музики, театру, кіно. Ставиться вимога розкривати взаємозв'язки літератури з іншими видами мистецтва на основі спільності проблематики і тематики їх творів, єдності ідейно-естетичної позиції їх авторів, за всієї специфіки кожного мистецтва.
Творчий характер програми
Шкільна програма з літератури є документом державного значення, обов'язковим для виконання. Але вона дає широкі можливості для виявлення творчої ініціативи вчителя, орієнтує його на таку систему навчання і виховання, яка розвивала б інтерес і любов учнів до художнього слова, сприяла б посиленню їх творчої активності і самостійності.
Час на вивчення кожної монографічної та оглядової теми програма розподіляє орієнтовно. Вчителеві дозволяється в міру необхідності, зважаючи на умови роботи, склад учнів, обґрунтовані методичні міркування, дещо змінювати кількість навчальних годин на ту чи іншу тему, в межах загальної кількості годин, визначених навчальним планом на предмет літератури.
У чинних програмах на допомогу вчителеві з метою творчого використання додаються норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів з літератури, рекомендації основних методичних посібників.
Навчальна програма з літератури - живий, рухомий орієнтир. Вона, як ї сам її предмет, вимагає творчого ставлення до себе, безперервного удосконалення, оновлення, при всьому прагненні до стабільності. В ході застосування удосконаленої програми передбачається дальше її поліпшення. Вже стало традицією, що вчителі, методисти, літературознавці, письменники пильно стежать за наслідками впровадження щоразу оновлюваної програми в школі, вносять свої пропозиції щодо дальшого удосконалення її у відповідності з вимогами життя в його безперервному розвитку.
Довершене на кожному новому етапі удосконалення навчальної програми в результаті теоретичного обґрунтування і практичної перевірки змісту предмета належить до корінних проблем наукових основ методики літератури.
3. Предмет літератури в загальноосвітній школі. Визначення ролі предмета
Як шкільний предмет література займає важливе місце в загальноосвітній школі. Разом з іншими предметами суспільно-гуманітарного циклу викладання літератури в яскравій, дохідливій формі має

 
 

Цікаве

Загрузка...