WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Специфіка навчального предмета літератури, поєднання в ньому науки і мистецтва - Реферат

Специфіка навчального предмета літератури, поєднання в ньому науки і мистецтва - Реферат

людини, на людські взаємини. Для досягнення програма вимагаєформувати навички швидкого, вільного й свідомого виразного читання, елементарні вміння аналізу твору, поглиблення первинного сприймання і усвідомлення художньої сутності образів.
Принцип побудови програми для 5-8 класів - тематично-хронологічний, з поступовим переходом до історичного. Це сприяє систематизації знань, усвідомленню зв'язку літературної творчості з суспільним життям, художніх картин - образів - з конкретними подіями і людьми; розумінню реальності відображення життя, відтворення історичної дійсності; розкриттю значення твору для нашої сучасності.
Для цих класів у програмі дібрані такі твори, які привертають увагу учнів до суспільного життя, його ідейних, моральних і естетичних проблем, до подій і образів, що їх хвилюють, розширюють поглиблюють життєві враження, формують естетичні принципи і художні смаки.
За програмою для 6-7 класів учні готуються до сприйняття творів на історико-літературній основі і вивчення суспільно-художнього процесу в 9-11 класах. Відмінні риси програми для цих класів: хронологічне розміщення письменників і творів, побудоване на принципі історизму, виразніше зв'язується з історією суспільства і літератури; прийоми і методи роботи із складнішим матеріалом наближуються до вимог систематичного курсу старших класів.
Програма другого етапу
У 9-11 класах програма вводить послідовне читання і вивчення визначних художніх творів на історико-літературній основі, з розкриттям творчої характеристики письменника і оглядом етапу розвитку літератури у зв'язку з суспільним життям.
Така побудова сприяє глибшому усвідомленню ролі художньої літератури в житті народу, визначенню її місця в духовному розвитку людства. Вводячи систематичний курс літератури в старших класах, програма визначає два види тем - монографічні й оглядові. Кожна монографічна тема призначається для одного з видатних письменників і спрямовує на вивчення одного чи кількох зразків його творчості Оглядова тема містить загальну характеристику певного етапу розвитку літератури у зв'язку з суспільним життям, або ж ознайомлення з літературною діяльністю письменника без текстуального вивчення його творів та критичних статей до них.
Поєднання в програмі для старших класів монографічних і оглядових тем дає можливість не тільки ознайомити учнів з найхарактернішими художніми творами, розкрити життєвий і творчий шлях ряду найвидатніших письменників, й показати їх місце в загальному процесі розвитку суспільства й літератури, з'ясувати значення їх творчості для того часу й нашої сучасності, глибоко усвідомити їх виховну роль.
Включаючи текстуальне вивчення одного чи кількох творів письменника, монографічна тема буває, здебільшого, двох видів. В одному з них текстуальний аналіз передбачається як багатоплановий, детальний розгляд твору, його образної системи, ідейно-естетичної та моральної проблематики, авторської позиції, жанрових, композиційних, стилістичних і мовних особливостей. Так розглядаються "Марія" Уласа Самчука, "Тигролови" Івана Багряного, "Маруся Чурай" Ліни Костенко. Основну рису монографічних тем становить поєднання в них біографії чи огляду життєвого шляху письменника з характеристикою його творчості і аналізом одного або кількох найважливіших творів. Таке поєднання забезпечує ясніше усвідомлення зв'язку життя та діяльності митця з його творчістю і глибше осмислення аналізованого твору - основного компонента програми.
Оглядові розділи у 9-11 класах плануються, в основному, трьох видів:
вступні до вивчення систематичного шкільного курсу літератури;
поетапні характеристики прадавньої, давньої, нової й новітньої літератури;
заключні підсумки вивчення української літератури, її надбання, характерні риси, світове значення.
Особливі завдання виконують оглядові розділи програми для 11 класу. За своїм змістом і призначенням вони набирають різного характеру: вступний розділ про становлення і розвиток української літератури; узагальнюючий -огляд сучасної української літератури; підсумковий - світове значення української літератури. Такі розділи мають своєю метою не лише узагальнення і систематизацію знань учнів, набутих під час вивчення творчості окремих письменників, а й розкриття природи літературних явищ, що становлять безперервний і складний закономірний процес у мистецтві слова; вони окреслюють шляхи, етапи розвитку української літератури, розкривають її проблематику, провідні теми, основні здобутки.
Програма передбачає, що під час вивчення оглядових тем у 9-11 класах учитель, ознайомлюючи учнів з основними творами письменників, рекомендує окремі з них для самостійного читання, анотування, колективного обговорення, рецензування.
Окремо виділяються години на літературу рідного краю. В Україні вже нагромаджено досвід проведення таких уроків, на яких присутні письменники-земляки учнів тієї області (району, села, міста), де проводиться урок. Форми проведення цих уроків - нестандартні. Вони можуть бути проведені у формі зустрічей, з використанням епістолярію, у вигляді пошукової роботи тощо.
Літературна критика в програмі
Вивчення літературно-критичної творчості шкільна програма спрямовує трьома основними каналами: літературно-критичні статті, що супроводжують певну монографічну чи оглядову тему; літературна критика як складова частина, вид творчості письменника; критика як літературна діяльність.
Кожен з цих каналів має своє місце й призначення у програмі.
Літературно-критичні статті рекомендуються до вивчення визначних творів або творчості письменника в цілому і подаються наприкінці окремих монографічних тем.
Під час вивчення творчості письменника, який водночас виступав і як критик, оглядаються і найважливіші його літературно-критичні праці.
Нарешті, введені до програми критичні статті розглядаються як взірці цього специфічного літературного жанру, характеризуються основні його риси, розкривається майстерність, простежуються особливості мови й стилю.
Поняття теорії літератури у програмі
За потреби, зумовленій вивченням основного матеріалу, і в міру нагромадження конкретних спостережень, понять, фактів, програма зобов'язує формувати знання з теорії літератури. Вони потрібні як неодмінна умова глибшого розуміння і сприймання художнього твору чи літературного явища, повнішого забезпечення ідейно-естетичного виховання учнів.
У процесі вивчення творчості письменників і характеристики етапів розвитку літератури програма визначає основні теоретичні поняття, що формуються на певному конкретному матеріалі, поступово, з його ускладненням, поглиблюються і застосовуються як "ключ" до розкриття змісту і сили мистецтва слова.
Коло літературно-критичних знань широке й різноманітне: від основоположних, узагальнених понять про літературу, її специфіку і місце серед інших галузей мистецтва; про її шкільний предмет як органічний сплав науки і мистецтва; про літературні роди: види,

 
 

Цікаве

Загрузка...