WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Специфіка навчального предмета літератури, поєднання в ньому науки і мистецтва - Реферат

Специфіка навчального предмета літератури, поєднання в ньому науки і мистецтва - Реферат

прийомів композиції. В єдиномутворчому процесі закономірна різноманітність стилів. Удосконалюються творчі методи, творчість наповнюється новим змістом спрямуванням. Осягається дедалі вища мета і прагнення.
Своєю творчістю видатні діячі художньої літератури знаменують найважливіші фази розвитку світової і національної культури.
Наука, що досліджує і спрямовує вивчення літератури в школі - методика літератури - зважає на викладену тут специфіку предмета.
Характеристика літератури як шкільного предмета
Література вивчається в усіх типах шкіл Україна. Навчальний предмет літератури включає літературознавство і теорію літератури. У процесі вивчення художніх творів учні повинні засвоїти систему конкретних і узагальнених знань, тобто, вона вивчається як вид мистецтва і як об'єкт літературознавчої науки. Вивчаються твори різних жанрів, стилів, напрямків. Знаннями і вміннями, сформованими під час вивчення цього навчального предмета учні повинні вміти користуватись у нестандартних ситуаціях.
Художня література розвиває образну пам'ять, уяву, естетичний смак, розумові здібності, збільшує потребу творчої праці, підвищує культуру усного й писемного мовлення.
Література в школі, отже, закономірно, зближує самою природою предмета мистецтва і науку, точніше - основи науки про нього. Чудесний сплав науки і мистецтва - у цьому специфіка шкільного предмета літератури. Він природно поєднує в собі чуття і свідомість, піднесеність і розумову діяльність.
Емоційність сприймання літератури та її викладання в школі
Художня література збагачує емоційний світ учнів. Про силу емоційного викладання літератури писав Максим Рильський у нарисі про свого вчителя Дмитра Миколайовича Ревуцького. Література покликана, стверджував він, в людині ясним світом запалювати любов до краси ("Учитель словесності"). До викладача літератури прямо стосується і полум'яний заклик О.П.Довженка - силою мистецтва слова звершувати, радувати, просвітлювати душевний світ читача, а цього самому "бути зворушеним ... нести просвітленість у своєму серці ... правду життя підносити до рівня серця, а серце нести високо".1
Органічне поєднання чуття і розуму вчитель літератури спрямує так, щоб, як закликав В.О.Сухомлинський в листі до письменника Георгія Мединського, художній твір наповнився силою віри "в те, ще людина може й повинна бути прекрасною". В.О.Сухомлинський природно поєднував великі дві сили: літературу й людину. Головним у викладанні літератури, найважливішим педагог вважав те, щоб художній твір утверджував в душі людини благородні моральні риси, навчив жити, щоб учень "сприйняв художній твір, як дивну, чудову музику".
2. Наукове обґрунтування змісту предмета, характеристика навчальної програми.
Спрямування літературної освіти
За останнє десятиліття були розроблені різні підходи до вивчення літератури в школі, які знайшли своє місце в концепціях. Концепція літературної освіти (автори Н.Й.Волошина, Н.Ф.Скрипченко, Є.А.Пасічник, П.П.Хропко) була схвалена Міністерством освіти і науки. У ній визначені критерії добору творів для шкільної програми, вимоги до їх вивчення у середній і старшій школі. Вимоги до змісту шкільних програм поставлені й у розроблених стандартах мовно-літературної галузі. Визначений зміст літературної освіти конкретизується і дозується у відповідності з віковими можливостями і психологічними особливостями учнів у програмі з літератури для середніх і старших класів.
Як державний документ, що спрямовує уроки літератури і зв'язані з ними основні форми позакласної роботи, програма становить для вчителя послідовно-систематичне керівництво його навчально-виховною роботою з учнями. Як ідейно-наукове спрямування, програма орієнтує вчителя на творчі і цілеспрямовану діяльність, забезпечення єдності навчання і виховання засобами мистецтва слова. Відповідаючи вимогам суспільного розвитку і відображаючи в собі нерозривно зв'язаний з життям літературний процес, шкільна програма у відповідності з цими факторами не тільки створюється, а й безперервно удосконалюється, науково вивіряється, оновлюється.
Процес удосконалення програми з літератури
Удосконалення програми здійснюється на основі настанови про необхідність здійснити головне завдання в галузі освіти - підвищити якість навчання, трудового і морального виховання в школі, зжити формалізм в оцінці результатів праці вчителів і учнів.
Удосконаленню шкільного курсу літератури передує тривале широке обговорення попередніх і діючої програм серед учителів, письменників, літературознавців, методистів, психологів, узагальнення пропозицій до дальшого поліпшення літературної освіти. Спільно вироблені проекти програм і підготовлені пробні підручники експериментальне перевіряються в окремих школах і випробовуються повсюдно. Тільки після глибокого і всебічного апробування навчальні програми затверджуються як стабільні, з орієнтацією на постійне забезпечення їх відповідності новим вимогам життя і на творчий підхід учителя до їх застосування в школі.
Даючи вчителеві можливість вільного добору літератури для спрямовуваного ним читання, шкільна програма відкриває йому і широку творчу ініціативу.
Структура програмна літератури.
Програма шкільного предмета літератури будується на основі поєднання мистецтва слова з літературознавчою наукою, покликаною розкривати його закономірності, джерельні витоки й багатства. В центрі програми для кожного класу, з четвертого (п'ятого) по одинадцятий включно, а пропедевтичне - з першого, як і з дошкільних закладів,- містяться дібрані у відповідності з віковими, психологічними можливостями дітей видатні за своїм ідейно-художнім значенням твори письменників. Водночас, на певних етапах навчання програма передбачає засвоєння науково обґрунтованого і чітко визначеного кола історико- і теоретико-літературних знань, формування вмінь і навичок, зв'язаних з читанням, аналізом і оцінкою художніх творів, оволодіння літературною мовою, заглиблення у стиль письменника.
Курс літератури в середній школі програма ділить на два етапи: перший - 5-8 класи); другий - 9-11 класи. Такий поділ зумовлений освітньо-виховними завданнями предмета, віковими особливостями учнів, їх пізнавальними, психологічними, розумовими можливостями. Попередній - пропедевтичний курс - курс читання в початкових класах покликаний навчити дітей на тільки читати, а й сприймати художні твори чуттям і свідомістю, шанувати книжку, любити літературу.
Програма першого етапу
У 5-8 класах програма передбачає читання і вивчення окремих зразків усної народної творчості, ряду творів нової й новітньої літератури.
Завдання першого етапу літературної освіти - продовжувати розпочату в 1-3 (1-4) класах роботу з повним переключенням її на матеріал художньої літератури, розвивати в учнів поглиблений і стійкий інтерес до книжки, розуміння мистецтва слова, любов до витворів людського розуму і серця, прагнення до краси і відчуття її впливу на внутрішній світ

 
 

Цікаве

Загрузка...