WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Проблемність на уроках літератури - Реферат

Проблемність на уроках літератури - Реферат

поставлених письменником.
Завдання вчителя - допомогти побачити ці проблеми, знайти шляхи їх розв'язання у тексті, вчити роздумувати, оформляти свої роздуми у зв'язній, послідовній, доказовій мові.
Цьому і служить евристичний (частково-пошуковий) метод. Він реалізується найчастіше в евристичній бесіді.
Прийоми:1)Побудова логічно чіткої системи запитань (до аналізу тексту, критичні статті, з теоретичних питань), які б послідовно вели думку учнів від спостереження над явищем до його аналізу, від суб'єктивних спостережень до узагальнень;
2) побудова системи завдань;
3) постановка проблеми вчителем і ілюстрація шляхів її розв'язання (проведення диспуту)
Цей метод розвиває критичну думку учнів, вчить самостійно здобувати знання.
Види діяльності:
- підбір матеріалу з тексту (цитати; тези);
- перекази з елементами аналізу;
- аналіз епізода, сцени, всього твору за питаннями, заданими вчителем;
- складання плану як прийом композиції;
- аналіз образу героя;
- порівняльний аналіз героїв, епізодів, пейзажів, стильових особливостей твору;
- складання плану до розгорнутої відповіді, розповіді, твору;
- конспективний виклад результатів аналізу творів різних жанрів;
- виступ на диспуті;
- написання самостійного твору з проблематики художнього тексту.
3. Дослідницький метод.
Його мета - розкрити нові аспекти художнього твору, які не висвітлювались раніше,
- розвивати вміння самостійно аналізувати твір.
Це досягається шляхом постановки проблемних питань, дослідницьких завдань.
Цей метод близький до евристичного. Відмінність - у наступному:
При евристичному вчитель ставить завдання і в значній мірі спрямовує пошук учнів, вчить прийомам;
При дослідницькому учні, уже, володіючи прийомами, самостійно вирішують складні завдання на базі нового матеріалу, самостійно приходять до узагальнених суджень.
Дослідницький метод може застосовуватись на звичайних уроках, але частіше на уроках семінарського типу, уроках-конференціях, факультативних заняттях.
Прийоми:
- висунення вчителем проблеми для всього класу, при чому ряд аспектів цієї проблеми розробляється групою учнів чи індивідуально;
- вчитель пропонує теми для семінарських занять і учні беруть цікаві їм для доповіді, співдоповіді, чи роблять виступ в ролі опонента;
- вчитель пропонує учням для аналізу твір, який не вивчався за програмою; або ж твір вибирається самим учнем.
Пропонуючи теми, вчитель консультує, спрямовує пошук.
Види діяльності:
- самостійний аналіз частини, епізода чи цілого твору, що не вивчався за програмою;
- зіставлення в тематичному, проблемному, теоретико-літературному плані двох чи кількох творів;
- зіставлення, аналіз двох чи кількох точок зору на твір в цілому, образ з обґрунтуванням своєї думки;
- зіставлення літературного твору з його екранізацією (чи спектаклем);
- самостійна оцінка спектаклю, різної інтерпретації акторів героя;
- оцінка проглянутого кінофільму, вставки живопису;
- краєзнавчі дослідження.
Результати цих видів діяльності можуть бути оформлені в доповіді, твори, реферати, статті для газети.
В процесі виконання цих робіт учні в більшій мірі оволодівають знання в царині літературознавчої науки. Застосування цього методу стимулює учнів до пошуку,
- вчить користуватися каталогом;
- знаходити потрібні для використання завдання книги;
- конспектувати, цитувати.
Ці два методи в значній мірі сприяють розвитку мислення на уроках літератури.
Однак, досвід показує, що обмежуватись тільки ними двома не слід.
По-перше - засвоєння самостійно всієї суми знань вимагає багато часу і сил учнів;
По-друге, в нашому предметі є такі знання, які не можуть бути набуті шляхом роздумів, а відсилати учнів до енциклопедичних праць недоцільно. В такому випадку краще самому вчителеві подати цей матеріал в вигляді лекції, розповіді, або рекомендувати прочитати його в доступних джерелах - перш за все підручниках.
Таким чином, репродуктивний метод в практиці школи теж є необхідний.
Репродуктивний метод.
Сутність його в отриманні знань у готовому вигляді в слові, лекції вчителя, підручнику, посібнику, науково-популярних книгах, статтях.
Це не догматичний метод. Елемент творчості тут значний: все залежить від якості подачі.
Думка учня теж розвивається при застосуванні репродуктивного методу:
- вчитель читає проблемну лекцію, а учень слідкує за логікою викладу, складає тезисний план;
- вчитель дає різні точки зору на проблеми і пропонує шляхи до вирішення.
Використовуючи цей метод, вчитель може не тільки давати ті чи інші знання, але й конкретно показати, як можна оволодіти певними вміннями. Наприклад, провести аналіз невеликого твору, при тому звернути увагу на метод аналізу, прийоми, а потім доручити виконати аналогічну роботу самостійно на іншому матеріалі.
Значення репродуктивного методу - не тільки в повідомленні нових знань, але і в розкритті перспектив розвитку мистецтва і науки.
Прийоми:
- розповідь вчителя про життя і творчість письменника;
- лекція;
- оглядова лекція (із складанням плана-конспекта);
- завдання за підручником, навчальним посібником
Види діяльності:
- запис планів, конспектування лекцій;
- складання тез прочитаних статей;
- підготовка усних відповідей за матеріалами лекції;
- складання хронометричних таблиць.
Цей метод забезпечує свідомість і міцність знань.
Ця класифікація теж не універсальна, чого не заперечував і сам Кудрешок, наголошуючи, що слід шукатибільш точні критерії, принципи, на яких і будувати класифікації.
Дидактик ще висувають методи на основі внутрішнього логічного шляху засвоєння знань учнями. Цей логічний шлях дає такі методи:
1. індукції;
2. дедукції;
3. аналізу;
4. синтезу;
5. абстрагування;
6. конкретизації;
7. аналогії;
8. моделювання;
9. узагальнення;
10. зіставлення.
Вони ідуть від операційної сторони навчальної діяльності учнів.
Різнобій у класифікаціях існує не тому, що немає порядку в науці, а тому, що є пошук, різні підходи.
Методи (це як підсумок) багатофункціональності. Та основна їх функція - за мінімальний відрізок навчального часу допомогти раціонально набути більше якісних знань, орієнтуватись в морі наук і художній інформації.
З дидактики пам'ятаєте основні функції методів: освітня, розвиваюча, спонукаюча, контрольно-корекційна.
Оця багатомірність методів і спонукає до всебічного підходу до їх обґрунтування.
Література:
1. Гаврилов П. Оглядові теми на уроках української літератури в старших класах.-К., 1980.
2. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах. - К., 2000. - С. 186-201.
3. Програми середньої загальноосвітньої школи. Українська література для шкіл з українською і російською мовами навчання. - К., 1991-2002.
4. Маткобожик М. Спроба блочного вивчення літератури // Творчість В.Стефаника і М.Черемшини // УМЛШ. - 1989. - №2. - С. 22-24.
5. Хропко П., Гуляк А. Українська література кінця XIX - поч. XX ст.: / Матеріал до вивчення оглядової теми в 10 кл. // УМЛШ. - 1991. - №1. - с.23-27.
6. Шаповалова Є. Початок уроку при вивченні біографії письменника // УМЛШ. - 1982. - №6. - С. 36-39.
7. Сташків О. "Взяли вони в житті шляхи колючі": Як удосконалювати урок з вивчення біографії письменника // Дивослово. - 1992. - №5-6. - С. 36-41.
8. Філіпова Н. Варіанти уроку вивчення біографії письменника // Дивослово. -1999.- №5.-С.32-34.
9. Бойко М. Вивчення біографії письменника // УМЛШ. - 1974. - №6. - С.44-53.
10. Ю.Хропко П. Літературний процес 40-60-х років XIX ст: Матеріал до вивчення оглядової теми у 8-9-му класах // УМЛШ. - 1989. - №1. - С.24-32.
11. Хропко П. Становлення нової української літератури: оглядова лекція у 8 кл.// УМЛШ. - 1987. - №10. - С.27-33.
12. Пасічник Є., Постоловська Н. Принципи і джерела вивчення життєвого шляху письменника // УМЛШ. - 1974. -№11.- С.27-35.
13. Свердан М. Три варіанти одного уроку: До вивчення біографії Івана Франка // УМЛШ. - 1986. - №5. - С. 65-71.
14. Неділько В. Методика викладання української літератури в середній школі.

 
 

Цікаве

Загрузка...