WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Моє бачення мовної проблеми в Україні сьогодні (науковий реферат) - Реферат

Моє бачення мовної проблеми в Україні сьогодні (науковий реферат) - Реферат

такі властивості управлінської інформації:
- офіційний характер;
- адресованість;
- повторність;
- тематична обмеженість.
ОДС притаманні такі риси: нейтральний тон викладу змісті лише у прямому значення; точність та ясність повинні поєднуватися з лаконічністю, стислістю й послідовністю викладу фактів; документальність, наявність реквізитів, що дозволяє довго зберігати традиційні стабільні форми; наявність стандартних висловів; сувора регламентація тексту. Який для чіткої організації, поділяють на параграфи, пункти, підпункти.
Використовуються так і мовні засоби:
1) широке використання суспільно-політичного та адміністративно-канцелярської термінології (функціонування закладу, узяти участь, регламентація дій);
2) наявна фразеологія повинна мати специфічний характер (ініціювати питання, висунути пропозицію, поставити до відома);
3) обов'язкова відсутність будь-якої авторської мовної індивідуальності та емоційно-експресивної лексики;
4) синонімія повинна бути зведена до мінімуму й не викликати двозначності сприймання;
5) наявність безособових і наказових форм дієслів у формі теперішнього часу із зазначеним позачерговості, постійності дії;
6) чітко регламентоване розміщення та будова тексту: обсяг основних частин, наявність стандартних стійких висловів, певних кліше (що дозволяє користуватися готовими бланками);
7) до мінімуму зведено використання складних речень із сурядним і підрядним зв'язком. Натомість широко використовуються безсполучникові, прості поширені.
ОДС має такі функціональні підстилі:
- законодавчий(реалізується в Конституції, законах, указах, статутах, постановах та ін.);
- дипломатичний (реалізується в конвенціях, повідомленнях, нотах(зверненнях), протоколах, меморандумах, договорах, заявах, ультиматумах і т. ін.);
- юридичний (використовується у юриспруденції (судочинстві, дізнаннях, розслідуваннях, арбітраж); реалізується в актах, позовних заявах, протоколах, постановах, запитах, повідомлення та ін.);
- адміністративно-канцелярський використовується у професійно-виробничій сфері. Правових відносинах і діловодстві. Реалізується в офіційній кореспонденції, договорах, контрактах, заявах, автобіографіях, характеристиках, дорученнях, розписках та ін.
АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Мотрич Олена Григорівна, народилася 24 лютого 1979 р. в м. Кременчук Полтавської обл.
З 1986 до 1996 р. навчалася в міській СШ №7, 11 класів якої закінчила з відзнакою.
З 1996 р. - студентка соціологічного факультету Харківського державного університету, на 5-му курсі якого й навчаюся.
На громадських засадах очолюю редколегію факультетського часопису "СФ".
Склад сім'ї:
Батько - Мотрич Григорій В'ячеславович, 1949 р. народження, слюсар Кременчуцького АТП-084.
Мати - Левицькі Людмила Євгенівна, 1955 р. народження, домогосподарка.
Місце проживання: 61049, м. Харків-49, пров. Вишневий, 11, грут. № 4, кімн. 904.
17.06.2000 (підпис)
Міністерство культури і мистецтв України
Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Короленка
вул. Сумська, 2, м. Харків, 61003
Тел.: 446-620, 446-043
10.07.2001
ДОВІДКА № 97
Пані Кравець Галина Гордіївна працює завідувачем відділу комплектації фондів. ЇЇ посадовий оклад складає 250 (двісті п'ятдесят) гривень на місяць.
Видано для подання до дат ясел № 301.
Директор (підпис) В.Л.Чикова
Головний бухгалтер (підпис) З.О.Вовок
Ректорові КДІПДМ
п. Гринюк М.М.
ст. ІІ курсу ХТ
заочної форми навчання
Абраменткової Ірини
ЗАЯВА
У зв'язку з освоєнням новою спеціальності прошу надати мені можливість вільного відвідування спеціальних предметів впродовж всього навчального року.
15.12.2005 р. Підпис
Ректорові КДІПДМ
п. Гринюк М.М.
ст. ІV курсу ХШ
заочної форми навчання
Абраменткової Ірини
ЗАЯВА
Прошу зарахувати мене до інституту на кафедру художнього ткацтва.
Додаток:
1. Диплом молодшого спеціаліста по художній обробці шкіри.
2. Корпія з паспорта
3. Медична довідка
4. Шість фотокарток
15.12.2005 р. Підпис
Ректорові КДІПДМ
п. Гринюк М.М.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
10.12.05 р.
У зв'язку з погіршенням стану здоров'я не з'явилась на пари.
Студентка ІІ курсу ХТ (підпис) І.Ю. Абраменкова
ПРОТОКОЛ № 107
загальних зборів студентів І курсу
природничо-географічного факультету
12.04.96
Голова Мойсеєнко Л.Д.
Секретар Даценко В.О.
Присутні: заступник декана факультету доц. Кащенко М.П. доц. Макаров П.К. доц. Волошин Г.В., асистенти Кривоніс Б.М., Литвин С.Ф., студенти І курсу.
Порядок денний:
1. Підготовка студентів до виробничо-польової практики.
2. Робота з озеленення й благоустрою навколишньої території.
І. СЛУХАЛИ:
Макаров П.К. Інформація керівника виробничо-польової практики.
ВИСТУПИЛИ:
Кривоніс Б.М. Запропонував поділити студентів на підгрупи, визначити кожному завдання й години роботи на ділянці: Литвин С.Ф. Зазначив, що треба підготувати рослини, реактиви до початку практики.
УХВАЛИЛИ:
1. У сім студентам взяти участь у виробничо-польовій практиці.
2. Доручити керівникові практики скласти графік робіт.
3. Поділити студенти на групи й визначити час роботи ділянці.
II. СЛУХАЛИ:
Голова зборів (підпис) Л.Д.Мойсеєнко
Секретар (підпис) В.О.Даценко
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 35
засідання Ради трудового колективу від 17 січня 1995 року
Присутні: начальник цеху № 1 Куц М.П., голова профспілки
заводу Сєряк Н.Т., колектив цеху № 1.
СЛУХАЛИ:
Заяву Ю.М.Грачова з клопотанням колективу цеху № 1 про виділення путівки до лікувально-профілактичного санаторію "Форос".
УХВАЛИЛИ:
Виділити Ю.М.Грачову путівку до санаторію "Форос".
Голова засідання (підпис) В.Е.Власенко
Секретар (підпис) Т.К.Симакова
Печатка

 
 

Цікаве

Загрузка...