WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Методика створення автоматизованої системи морфемно-словотвірного аналізу (АСМСА) слів української мови - Реферат

Методика створення автоматизованої системи морфемно-словотвірного аналізу (АСМСА) слів української мови - Реферат

робочу гіпотезу-модель словотвірного гнізда, в якому кожен наступний словотвірний такт репрезентує слова, афіксальні структури основ яких кількісно складніші від основ попереднього словотвірного такту, тобто група слів кожної кількісно-афіксальної моделі є гіпотетичним тактом словотвірного гнізда. На основі цієї гіпотези автоматизована класифікація слів у межах спільнокореневої вибірки здійснювалась за кількісно-афіксальними моделями морфних структур основ: R1А - 1-й словотвірний такт (до цього такту класифікуються всі слова з двома і більше коренями), R2А - 2-й словотвірний такт, R3А - 3-й словотвірний такт, R4А - 4-й словотвірний такт ..., де R - модель кореневого морфа, А - модель суфіксального чи префіксального морфа, цифрами позначено кількість афіксальних морфів основи слова.
R RF лідЖ
R1А RSF льодокЖ льодина льодникЖ льодовий льодовитий льодяний льодистий
PRF наледьЖ
RISF леденецьЖ леденистий леденити леденіти
RIRSF льодогенераторЖ льодорізЖЖ льодохідЖЖ льодорізний льодохідний
льодоруб ЖЖ льодоскидЖЖ льодоспускЖЖ льодоставЖЖ
RIRSSF льодобурильний льододробарка льододробильний льодопостачання
RIPRSF льодосховище
RIPRSSF льодоутворення
R2А RSSF льодочокЖ льодинка льодовикЖ льодовникЖ льодовня льодяникЖ льодянистий
PRSF підльодний
PRISF заледенити обледенити заледеніти обледеніти
RISSF леденцевий леденчикЖ леденіння
R3А RSSSF льодовиковий льодяниковий льодяничокЖ
PRISSF обледенілий обледеніння заледеніння заледенілий
Представлена класифікація слів спільнокореневої вибірки за словотвірними тактами є лише лінгвістичною гіпотезою, яка вимагає перевірки.
На цьому етапі робота проводиться лінгвістом, який використовує свої знання як носій української мови та як фахівець-мовознавець. Ставляться завдання:
1) перевірити правильність групування слів за словотвірними тактами;
2) розташувати слова спільнокореневої вибірки у порядку словотвірної мотивації (мотивуюче ? мотивоване);
3) в кожному похідному слові визначити словотвірну основу та словотвірний формант (за-леденіти).
Лінгвіст, копіюючи слово з поля кількісно-морфної вибірки, може у разі потреби переносити його у той чи інший словотвірний такт, дотримуючись принципу словотвірної похідності між словами межуючих тактів - відношення словотвірної мотивації позначаються у словотвірному гнізді знаком - (r). За допомогою знака дефісу "-" ставиться межа між твірною основою слова та словотвірним формантом, який виділяється жирним шрифтом, а також між флексією та основою. Якщо словотвірний формант складається з афікса та межуючого з ним інтерфікса, то морфний шов між ними позначається міткою - / (лед-ен/ець). У постпозиції до слова у круглих дужках подано морфонологічні чергування, що відбуваються у слові. При цьому вся кодова інформація слова зберігається, але не актуалізовується.
Приклад словотвірного гнізда
1-й такт 2-й такт 3-й такт 4-й такт
льод-ок-Ж (і-о)(r) льодоч-ок-Ж (к-ч)
льод-ин-а(r) льодин-к-а
льод-ник-Ж
лед-ен/ець-Ж (і-е)(r) леденц-ев-ий
леденч-ик-Ж (ц-ч)
льод-ов-ий(r) льодов-ик-Ж(r) льодовик-ов-ий
льодов-ник-Ж
льодов-н-я
льод-овит-ий
льод-ян-ий(r) льодян-ик-Ж(r) льодяник-ов-ий
льодянич-ок (к-ч)
льодян-ист-ий
льод-ист-ий
лед-ен/ист-ий
лед-ен/и-ти(r) за-леденити
об-леденити
лед-ен/і-ти(r) за-леденіти(r) заледені-нн-я
заледені-л-ий
об-леденіти(r) обледені-л-ий
лід-Ж(r) обледені-нн-я
ледені-нн-я
на-ледь-Ж
під-льод-н-ий
льод-о-бурильн-ий
льод-о-генератор-Ж
льод-о-дробарк-а
льод-о-дробильн-ий
льод-о-постачанн-я
льод-о-різ-Ж-Ж(r) льодоріз-н-ий
льод-о-хід-Ж-Ж(r) льодохід-н-ий
льод-о-руб-Ж-Ж
льод-о-скид-Ж-Ж
льод-о-спуск-Ж-Ж
льод-о-став-Ж-Ж
льод-о-сховищ-е
льод-о-утворенн-я
При зіставленні класифікації слів за тактами гіпотетичної моделі словотвірного гнізда, зроблену автоматизовано, зі словотвірним гніздом, побудованим лінгвістом за принципами словотвірної мотивації, виявилося, що неправильно було прокласифіковано тільки три слова (під-льод-н-ий, льодоріз-н-ий, льодохід-н-ий), а 47 слів спільнокореневої вибірки були згруповані вірно за словотвірними тактами. Отже, пропонована модель-гіпотеза словотвірного гнізда характеризується високим ступенем достовірності і може бути використана як лінгвістичний інструмент у процесі укладання словотвірного словника української мови.
Побудоване словотвірне гніздо може розглядатися як стаття словотвірного словника у традиційному паперовому варіанті. Комп'ютерна лексикографічна ідеологія словотвірного словника української мови вимагає формалізації лінгвістичного опису словотвірного гнізда. Суть формалізму такого лінгвістичного явища, як процесу словотвору, полягає у моделюванні структурно-мотиваційних зв'язків між мотивуючою та мотивованою основами, тобто між словами межуючих словотвірних тактів. Словотвірна похідність між мотивуючим та мотивованим словом програмується в автоматизованій системі словотвірного аналізу через встановлення відповідності між цифровими кодами слів словотвірної пари. Таку програму зручно подати у табличному записі:
лід-Ж(r) лед-ен/іти 3 2
лед-ен/іти(r)за-леденіти 2 1
за-леденіти(r)заледені-нн-я 1 4
лід-Ж(r)льод-ов-ий 3 5
Принципи та методика автоматизаціїелектронного словотвірного словника визначатимуться типом завдань режиму пошуку чи аналізу, які визначатимуться спрямуванням словника на певного користувача. Зокрема, у межах морфемного та словотвірного аналізаторів, що базуються на створюваних словниках, планується:
1) розробити пакет лінгвістичних алгоритмів та комп'ютерних програм, що розглядаються як лінгвістичні інструменти у роботі з морфемно-словотвірною базою даних української мови, здатні забезпечити лінгвістів будь-якою інформацією про морфемну та словотвірну структуру українських слів;
2) сполучити морфемний та словотвірний модулі системи АСМСА з морфологічним модулем системи автоматичного граматичного аналізу тексту (АГАТ) з метою проведення морфемного та словотвірного аналізу на базі будь-яких граматичних словоформ тексту;
3) створити автоматизовану систему синтезу морфних та словотвірних структур слів української мови.
Використана література
________________________________________
[1] Клименко Н.Ф., Карпіловська Є. А. Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови. - К., 1988.
[2] Зубань О.М. Типи морфемних структур суфіксальних послідовностей у дієслівних основах української мови // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. - Вип. 5. - К., 1997.
[3] Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія. - К.:Вища школа, 1999.
[4] Козленко І.В. Флективна система дієслова в сучасній українській мові // Вісник Київського університету. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. - Вип. 9. - 2000.
[5] Оливериус З.Ф. Морфемы русского языка: частотный словарь. - Praga: Univerzita Karlova, 1976.
[6] Уорт Д.С. Русский словообразовательный словарь. Введение: Пер. с англ. //Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 14. - М.: Прогресс, 1983. - С. 227- 260.
[7] Slavickovб Е/ Retrogradnн morfematickэ slovnнk ?e?tiny. - Praha: EAV, 1975.
[8] Клименко Н.Ф., Крапіловська Є.А., Карпіловський В.С., Недозим Т.І. Словник афіксальних морфем української мови. - К., 1998.
[9]Зубань О.И. Методологічні питання морфемної парадигматики // Українське мовознавство. - Вип. 21. - К., 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...