WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Англійські лексичні та графічні скорочення, напівскорочення, ініціали імен людей, абривіатури, що виникли під час листування електронною поштою та акр - Реферат

Англійські лексичні та графічні скорочення, напівскорочення, ініціали імен людей, абривіатури, що виникли під час листування електронною поштою та акр - Реферат

аналіз.
Певні форми термінів, що вони їх позначають, можуть належати до однієї і тієї ж галузі, що становить ще значнішу складгість для перекладача. Наприклад:
СAT позначає:
computer-aided testing - коп'ютерне випробування,
computer-aided typesetting - комп'ютерний набір.
computer-aided typesetter - набірна машина керована комп'ютером.
Для визначення значення таких скорочень необхідно часто враховувати широкий контекст.
Слід мат на увазі, що в англійській науково-технічній літературі вживаються міжнародно узгоджені скорочення іншомовного ( найчастіше французького) походження. Наприклад:
CIPM ( Comite International des Poids et Mesures) - Міжнародний комітет мір та ваги, МКМВ.
Тому перекладачу у випадку невідомих скорочень іноді доводиться звертатися до перекладних словників скорочень й інших мов.
Оскільки скорочення представляє певне повне слово або словосполучення, то існує чотири основних способи їхньої передачі на українську мову, два з яких є власне перекладом ( за допомогою відповідного скорочення або повного слова чи словосполучення), а два - транскодування( самого скорочення чи відповідного слова або словосполучення).
2.2. Переклад відповідним скороченням.
MPS ( main propulsion system) - ГРУ ( головна рушійна установка),
MTF (modulation transfer system) - ФПМ ( функція передачі модулфції),
PC (personal computer) - ПК (персональний коп'ютер)?
Mx (Maxwell) - Мкс ( максвел),
NMR (microwave integrated circuit) - НВЧ ІМ ( інтегрована мережа надвисокої частоти),
Mhz (megahertz) - Мгц (мегагерц),
DTL (diode transistor logic) - ДТЛ (діодно-транзисторна логіка),
ESP (electrostatic precipitator) - ЕФ (електрофільтр).
Данний спосіб передбачає використання існуючої у мові перекладу абревіатури-відповідника або створення її ( у випадку авторських скорочень). Слід зазначити, що у мові перекладу скорочення може бути побудованним за тією ж моделлю, що й у мові оригіналу ( наприклад, ABE - ПРД " повітряно-реактивний двигун), або за іншою моделлю ( наприклад, coul - Кл " кулон", blstg - ВР "вибухова речовина"). Такі скорочення звичайно зафіксовані у словниках скорочень.
2.3. Переклад відповідною повною формою.
Інший спосіб перекладу на українську мову англійських абривіатур - це переклад відповідною повною формою слова або словосполучення. Наприклад:
Br Std ( British Standard) - Британський стандарт,
C &C (computer and communications) - (інтегровані) засоби обчислюваної техніки та зв'язку,
CRS (Center for Resourse Studies) - Центр вивчення ресурсів (Канада),
DDT ( digital data transmission) - передача цифрових данних,
deg (degree) - градус,
Geol Surv (Geological Survey) - Геологічна служба (США),
POC ( proof of concept) - перевірка концепції,
REF (reference) - посилання,
SDF (system diagnostics facility) - апаратне забезпечення діагностичної системи.
Цей спосіб використовується тоді, коли у мові перекладу відсутне відповідне скорочення, причому для перекладу необхідно визначити повну форму скорочення у мові оригіналу ( за словником або текстом оригіналу). Якщо в оригіналі скорочення вживається кілька разів, перекладач може ввести в текст перекладу відповідне скорочення у дужках після подання повної форми скорочення і далі в тексті перекладу вживати відповідне скорочення українською мовою. Наприклад:
The epistemic operator of EA should be interpreted as "absolute knowability". But it is questionable that EA might succeed in explicating the constructive aspects of theorems of classical arithmetic.
Епістемічний оператор епістемічної арифметики (EA) слід інтерпретувати як "абсолютна всеобізнаність". Але не зрозуміло, чи може EA експлікувати конструктивні аспекти теорії класичної арифметики.
Повна форма скорочення звичайно перекладається якомога точніше за допомогою калькування так, щоб з відповідної перекладенної повної форми можна було утворити скорочення.Наприклад:
WMO (World Meteorological Organization) - Всесвітня метеорологічна організація (ВМО).
Однак у певних випадках доводиться відходити від дослівного перекладу з тим, щоб врахувати норми мови перекладу та повніше передати зміст скорочення. Наприклад:
WCIP (World Climate Impact Studies Program) - Всесвітня програма дослідження впливу клімату на діяльність людини,
TFD (time and frequency dissemination) - передача по радіо сигналів точного часу та частот.
2.4. Транскрибування або транслітерування абревіатур.
Скорочення та абревіатури також можна передавати на українську мову за допомогою транскодування (транскрибування або транслітерування).
Для правильного перекладу необхідно дотримуватися якої-небудь системи міжнародної транскрипції або міжалфавітної відповідності. Більшість схем перекладацької транслітерації зводяться до наступного:
англійська
літера українська літера англійська літера українська літера
A a, e N н
B б O о, оу
C с, ц, к P п
D д Q к
E і, у R р
F ф S с
G г, дж T т
H г U у, ю
I і, ай V в
J дж, ж W в
K к X кс
L л Y і, и
M м Z з, ц
Тут особливо слід зазначити сполучення букв, які передаються звуками відповідно до правил читання (наприклад, ch -і, aw -i про, оу й т.д.).
Але єдиної системи таких відповідностей на сьогоднішній день не існує. Тільки в США діють, принаймі, два різних принципи перекладацької транскрипції: the Library of Congress System й the Russian Translation Project of the American Council of Learned Societies. Кілька різних підходів існує у Великобританії: так названа Liverpool scheme (British Academy system) i the University Teachers of Russian and Slavonic Languages' system. Багато авторів " корегують" ці системи через ті абоо інші, найчастіше емоційно-оцінні, міркування. Зміни, втім, стосуються лише частковостей; основна частина відповідночтей зустрічається досить регулярно.
Нижче наведені приклади транслітерування / транскрибування англійських абривіатур на українську мову:
ICAO (International Civil Aviation Organiyation - ІКАО ( Міжнародна оргшанізація цивільної авіації),
NATO (North Atlantic Treaty Organization) - НАТО,
IMCO (Intergovernmental Maritime Consulting Organization) - ІМКО (Міжнародна морська консультативна організація),
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) -

 
 

Цікаве

Загрузка...