WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Англійські лексичні та графічні скорочення, напівскорочення, ініціали імен людей, абривіатури, що виникли під час листування електронною поштою та акр - Реферат

Англійські лексичні та графічні скорочення, напівскорочення, ініціали імен людей, абривіатури, що виникли під час листування електронною поштою та акр - Реферат

сформрване у такий спосіб слово називається акронім. Акроніми утворюються з початкових літер слів, що входять у словосполучення, об'єднане загальним змістом. Наприклад:
AIDS - acquired immune deficiency syndrome,
USA - United States of America.
Цей спосіб формування нових слів стає усе більше популярним в майже всіх галузях людської діяльності. і особливо в політичному й технічкому словниках. Наприклад:
U. N. O., також UNO ['ju:nou] - United Nations Organization,
NATO - the North Atlantic Treaty Organization,
SALT - Strategic Arms Limitation Talks.
Останній приклад показує, що акроніми частіше омонімічні до звичайних слів; іноді навмисно обрані, щоб створювати деякі асоціації. Таким чином, наприклад, the National Organization for Women називається NOW.
Акроніми стали настільки популярними, що іхня кількість виправдала публікацію спеціальних словників, типу " Комп'ютерний посібник по використанню акронімів" Д.Д. Спенсер (1974). Ми згадаємо тільки один приклад від комп'ютерної термінології - досить іронічний GIGO, що означає garbage in, garbage out. Акроніми становлять особливий інтерес, тому що вониілюструють роботу лексичної адаптивної системи.
2. Інша підгрупа складається із початкового скорочення з буквенним збереженням читання. тобто як ряд літер. Вони також зберігають кореляцію зі зразками. Приклади відомі:
B. B. C. ['bi:'bi: 'ci:] - the British Broadcasting Corporation,
G. I. ['dzi:'ai] - Government Issue.
Останне скорочення було спочатку американізмом, але було твердо встановлене також в британській англійській мові.
Інші приклади початкових скорочень із збереженням буквенного читання:
S.O.S. ['es'ou'es] - Save Our Souls - кодовий сигнал надзвичайної небезпеки.
Корелята скороченьу спеціальних словниках.
Передача англійського скорочення еквівалентним українським скороченням, наприклад:
CAD (Computer-Aided Design) - САПР ( Система автоматизованого проектування).
У разі відсутності українського еквівалента перекладач передає зміст корелят за допомогою одного із способів, що викладається нижче"
1. Запозичення англійського скорочення. Цей спосіб застосовується для передачі буквенно-цифрових скорочень, що входять до складу різних систем позначень або індексації, специфікацій тощо.
Методом прямого запозичення на українську мову можуть передаватися марки літальних апаратів (В737-200).
2. Передача англійського скорочення методом транслітерації:
FOB (Free on Board) - ФОБ
Без лапок і великими літерами пишеться багато асимілюючих термінів свого часу запозичених із англійської мови методом транслітерації:
Назва радіо лакаційної установки радар (radar) - це скорочення від radio detecting and ranging.
Використовуючи словосполучення "промінь лазера", ми навряд чи замислюємося над тим, що слово лазер - це також скорочення: ( laser - light amplification [by] stimulated emission [of] radiation).
Передача англійського скорочення методом транслітерації не застосовується у тому випадку, коли український варіант скорочення асоціюється з яким-небудь українським значущим словом:
COMAR (Computer for Aerial Reconnaissance) - Комп'ютер розпізнавання образів, що працює в системі обробки результатів аерофоторозвідки.
3. Передача англійського скорочення методом транскрипції:
EAGLE (Elevation Angle Guidance Landing Equipment) - посадочний радіомаяк "Голок" з управлінням по куту місця.
В данному випадку передається не буквенний склад англійського скорочення, а його вимова, співпадаюча за звучанням із значущим словом eagle.
4. Описовий переклад англійського скорочення. Цей спосіб передачі англійського скорочення звичайно зводиться до перекладу корелята скорпочення з урахуванням його мікроконтексту. Спосіб використовується в тих випадках, коли застосування описаних вищн методів виявляється скрутним або не можливим, що часто має місце при передачі відсутнії словниках скорочень. Описовий переклад повинен повністю виявляти технічну суть корелят, наприклад:
WIDE (Wide-angle Infinity Display Equipment) - призначена для тренажерів ширококутна система прид'явлення візуальної інформації, що поступає від ЕОМ, про повітряну обстановку.
5. Створення нового українського скорочення. Данний спосіб може бути рекомендований тільки в тих випадкаї, коли перекладач працює в тісному контакті з фахівцями галузі.
РОЗДІЛ II
СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ СКОРОЧЕНЬ ТА АБРИВІАТУР В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
2.1. Перекладацькі труднощі.
Науково-технічна література є сферою штрокого вживання різних скорочень - як тих, що увійшли до мови і зафіксовані у словниках, так і авторських, оказіональних, що створені тільки на конкретний випадок і зафіксовані лише в одному тексті. У деяких видах текстів скорочення іноді становлять 50 % усіх слововживань та 15% словникового складу. З точки зору їхнього перекладу, зазначений розподіл скорочень доцільний тому, що сотанні , як правило, мають свої відповідні повні форми у конкретному тексті, що перекладається, і їхне розуміння, звичайно, не викликає труднощів, тоді як при перекладі перших іноді можуть не допомогти й перекладні словники скорочень, якщо вони не містять потрібного скорочення.
Значна кількість скорочень, що вживається в англійській науково-технічній літературі, є омонімічними, тобто мають різне значення при тотожності графічної форми. Це може становити певну складність для перекладача, тому що у таких випадках іноді буває важко визначити за формою скорочення його значення. Так, скорочення а (.) представляє близько трьох десятків термінів, з них. зокрема:
acceleration - прискорення, розгін;
absolute - абсолютний;
accommodation - пристосування, розміщення, розподіл;
administration - адміністрація, управління;
aircraft - літальний апарат, повітряне судно;
ampere - ампер;
amplitude - амплітуда;
angstrome - ангстрем;
anode - анод;
area - площа;
atom - атом;
automobile - автомобіль.
Омонімічними можуть бути і дво-, три- та чотирилітерні скорочення. Наприклад:
Abs absolute - абсолютний,
absorption - поглинання,
abstract - анотація, реферат;
AD attention device - пристрій сигнаалізції,
avalanche diode - лавинний діод,
average deviation - середне відхилення;
anal. analogy - аналогія,
analysis -

 
 

Цікаве

Загрузка...