WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Вивчення синтаксису і пунктуації в початкових класах - Курсова робота

Вивчення синтаксису і пунктуації в початкових класах - Курсова робота

використання засобів унаочнення. Схеми не тільки покажуть зв'язки між складовими частинами синтаксичних конструкцій, але. й послужать орієнтирами для перебудови і побудови речень. Таблиці з текстовим матеріалом допомагають здійснювати прийом зіставлення, необхідний при опрацюванні багатьох синтаксичних тем. Звукозапис дозволить зосередити увагу на інтонуванні синтаксичних одиниць різної структури і призначення.
Найбільшу ж користь принесе використання динамічних посібників: стрічкоподібних таблиць з частинами для загинання, розбірних таблиць, таблиць із змінними елементами (рухомими стрічками, відкидними і вставними картками тощо). Наведемо кілька прикладів:
Різні способи перегинання стрічки дають змогу утворити 6 варіантів речення (без прикладки - з прямим і зворотним порядком слів, з наступною вставкою поширеної прикладки перед пояснюваним словом і після нього)
.
З цих заготовок можна утворити речення з однорідними присудками, з дієприслівниковим зворотом, складні речення з підрядними часу і причини, показати всі можливі варіанти розміщення звороту і підрядного речення.
3. У змаганні переможе, (мабуть, можливо, очевидно, напевно, безперечно, сподіваюсь), команда "Факел". Пересування стрічки (перегинання листків, наклеєних за зразком відривного календаря, або вставка карток з тим чи іншим словом) дозволить простежити, які зміни у відтінок висловленої думки вносить вставне слово. Отже, наочні посібники сприятимуть формуванню умінь, стануть засобом зв'язку між вивченням граматики і розвитком мовлення учнів.
1.4. оволодіння синтаксичними вміннями шляхом використання комплексних вправ у 2(1) класах.
Над формуванням синтаксичних умінь учитель працює систематично на кожному уроці грамоти, граматики, читання. Ця програмна вимога зумовлюється тим, що опанування одиниць синтаксису -словосполучення, речення, тексту - сприяє збагаченню мовлення учнів різноманітними формами й способами вираження думки, а також створює умови для свідомого засвоєння лексичних, морфологічних, правописних знань.
Опрацювання вступного блоку знань про речення
Під час опанування грамоти та вступних комплексних вправ формуємо у дітей загальний образ змісту про речення як групу слів, що виражає закінчену думку.
Проводимо спостереження за інтонаційним та графічним оформленням речення, за головними словами в реченні. Навчаємо користуватися реченням усно й на письмі для вираження своїх думок.
Навчаючи школярів правильно інтонувати речення та позначати на письмі межі речень, використовуємо такі прийоми, як виразне читання тексту в особах, співвіднесення речення та його графічної і словесно-графічної моделей.
Конкретизуємо ці прийоми розглядом сукупності комплексних вправ МІ.
Вправа 1.
Тема: Інтонування окличних речень. Списування із граматичним завданням Прочитайте разом вірш. З яким почуттям треба прочитати речення із знаком оклику в кінці?
Погляньте, погляньте, яка благодать!
Дивіться: метелики з неба летять!
Квітки повмирали усюди надворі,
Морозець малює на шибках узори...
Олександр Олесь
Що ще за метелики? Хто малює візерунки на шибках? Спиши перше речення. Побудуй до нього модель. Вписуй до моделі маленькі слова. Зразок виконання: |__, __, яка __ !
Вправа 2.
Тема: Підготуйся прочитати в особах народну пісеньку
- Зайчику, зайчику, де ти бував?
- У березовім гайочку, у вишневому садочку, на зеленому горбочку квітоньки збирав.
- А кого, зайчику, там зустрічав?
- Співучого соловейка на калиновім гіллі та знайому лисоньку у старій норі.
Інтонування питальних речень. Письмо з пам'яті з граматичним завданням.
Прочитай виразно тільки речення зі знаком питання в кінці.
Запиши з пам'яті речення зі знаком питання в кінці. Побудуй до них моделі, вписуючи до них маленькі слова.
Вправа 3.
Тема: Співвіднесення речення та його словесно-графічної моделі. Письмо з голосу з граматичним завданням
Прочитай в особах жартівливу народну пісеньку. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду: "Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові? Обізвалась жовта диня: "Ой, я ж його господиня!" Обізвались огірочки: "Ой, ми ж його сини й дочки".
З'єднай лініями речення та його модель.
Ой, чи живі, чи здорові |Ой, __ ж __ __ й __ .
всі родичі гарбузові?
Ой, ми ж сини його й дочки. |Ой, __ __, __ __ __ __ __?
Ой, я ж його господиня! |Ой, __ ж __ __ !
Вправа 4.
Тема: Узагальнення уявлень про інтонаційне та графічне оформлення речення Прочитай вірш.
Лісове джерельце, добре в нього серце. Всім дає водиці: І звірятку й птиці, дереву й травиці.
М. Чупурпа Постав запитання:
І варіант II варіант
до першого речення, до другого речення,
використовуй слово яке? використовуй слово кому?
Запиши побудоване запитання з коментуванням. Як позначимо кінець речення? Склади до нього модель.
Прочитай ще раз текст з попередньої вправи. Що ти скажеш лісовому джерельцю? За що подякуєш? З яким почуттям будемо вимовляти побудоване речення? Запиши речення і модель до нього.
Зроби висновок, як правильно читати речення з крапкою, знаком питання та знаком оклику. Користуйся таблицею 30.
Таблиця 30.
Виділий паузою і голосом кінець речення
Добре серце у джерельця.
Якщо ставиться крапка то голос знижується. Яке серце у джерельця?
Якщо про щось запи-тується, голос підви-щується на слові, на яке треба відповісти. Добре серце у джерельця! Спасибі, джерельце, за добре серце! Якщо речення вимовляється з почуттям, голос не знижується в кінці речення.
Сформовані початкові уявлення про інтонацію та графічне оформлення речення стають основою для опанування наступних, більш абстрактних узагальнень. Діти довідуються про головні члени речення (без вживання термінів).
Усвідомити речення як цілісну одиницю мовлення неможливо без виділення граматичної основи речення.
Основним методичним прийомом є спостереження за виявленням у реченнях істотних ознак, властивих підмету й присудку: у реченні про когось або про щось розповідається. Важливо орієнтувати дітей одночасно на дві істотні ознаки підмета й присудка - смислову роль у реченніта граматичне значення. У процесі розпізнавання головних членів учитель акцентує: слово означає про кого або про що говориться в реченні, відповідає на питання хто? що?; слово означає, про що говориться в реченні і відповідає на питання що робить? що робив? що буде робити? Підкреслимо перше головне слово однією лінією, друге-двома.
Спостерігаючи за головними членами, школярі вчаться чіткому висловленню думок. У них закріплюються уміння ділити мовленнєвий потік на речення. Для учнів сама по собі відповідь на питання: "Чому певну групу слів можна назвати реченням?" - найтісніше зв'язана розпізнаванням головних слів у реченні: у реченні про когось або про щось розповідається.
Для початкового ознайомлення з головними словами в реченні найдоцільніші такі типи комплексних вправ, як визначення меж речення, доповнення речення пропущеним словом - підметом чи присудком,
Вправа 5.
Тема: Виділення речень з тексту, сприймання їх на слух Прослухайте вірш у музичному супроводі твору Н. Дремлюги
"Прелюдія і фуга" Костянтина Новицького (бандура). Що ви уявляєте? Прочитайте хором вірш. Кінець кожного

 
 

Цікаве

Загрузка...