WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Вивчення синтаксису і пунктуації в початкових класах - Курсова робота

Вивчення синтаксису і пунктуації в початкових класах - Курсова робота

Просвещение, 1982.
6) Блинов Г. И. Методика пунктуации в школе.- М.: Просвещение, 1978.
7) Блинов Г. И. Методика изучения пунктуационных правил.-- М.: Просвещение, 1972.
8) Григорян Л. Т. Обучение пунктуации в средней школе.- М.: Педагогика, 1982.
9) Ломизов А. Ф. Обучение пунктуации в средней школе / Под ред. А. В. Текучева.- М.: Педагогика, 1975.
10) Тєкучєв А. В. Об орфографическом и пунктуационном мини-муме.-М.: Просвещение, 1976.
Додатки
Тема 2.Складання описів-загадок за предметно-практичною ігровою діяльністю.
1. Пригадайте пам'ятку Кіберика. Пам'ятка Кіберика.
Як навчитися описувати предмети?
Щоб описати предмет, треба розглянути, який він за кольором,
розміром, формою, на смак, дотик, запах; послідовно назвати ознаки
словами.
2. Поділіться на групи. Розгляньте пильно ягідки у кошичку Настусі. Виберіть одну із ягідок і словами опишіть її так виразно, щоб можна було відразу здогадатися, яка ягідка описується. Керуйтеся пам'яткою Кіберика.
3. Які слова ви вжили, коли описували суничку? Чорницю? Малину? Ожину? На яке питання відповідає кожне із цих слів? Що означає кожне слово?
Як бачимо, опрацьовуючи вправу 1, учитель акцентує, що у загадці серед найважливіших слів для вираження думки є прикметники -червона, солодка, духмяна. Ці слова живописно малюють ознаки цієї лісової ягідки (яка вона за кольором, смаком, як пахне).
Поставлені завдання на основі цього тексту комплексні: ставиться завдання мовленнєве (відгадати загадку), яке водночас підводить дітей до розуміння лексичного значення прикметника як частини мови - здатності називати ознаки предмета, відповідати на питання який? яка? яке? які?
Групова словесна творчість, що програмується вправою 2 (складання усних описів-загадок), також супроводжується розв'язанням граматичних завдань: спонукає оперувати істотними ознаками прикметників на новому лексичному матеріалі.
Комплексна постановка завдань орієнтує учнів, описуючи ту чи іншу лісову ягідку, вжити потрібні для вираження думки прикметники і одночасно задуматися, що це за слова, для чого існують у мовленні, як вичленовувати їх ознаки, як розпізнавати слова-ознаки серед інших слів, зокрема слів-дій , слів-предметів.
Аналізуючи подані комплексні вправи 1-2, переконуємося, що засобом унаочнення в процесі виділення істотних ознак прикметника слугують слова (суниця (яка?) - червона, солодка, духмяна; чорниця (яка?)...; малина (яка?)...; ожина (яка?)...).
І ця конкретизуюча функція лексичного значення слова значно підвищується завдяки тому, що сприймаються ці слова в контексті мовленнєвої діяльності (аналізованого або створеного дітьми тексту).
Використовують у процесі виділення істотних ознак спостережуваних мовних явищ два типи мовленнєвих ситуацій;
перший тип - ґрунтується на використанні ілюстрованого тексту, аналізі виражальних можливостей вжитих слів;
другий - передбачає словесну творчість учнів на основі предметно-практичної та ігрової діяльності, спостереження за мовленим словом, його аналіз.
Обидва види мовленнєвих ситуацій слугують своєрідним емоційно-образним унаочненням у процесі усвідомлення істотних ознак спостережуваних слів. Таке унаочнення слугує опорою дитини під час абстрагування від лексичного значення конкретних слів і виділення в них загального, граматичного; підвищує результативність пошукової діяльності, викликає інтерес до опанування граматичних знань.
Види комплексних вправ за використанням видів діяльності та розумовихдій.
Словесну творчість активізуємо використанням таких основних видів діяльності учнів:
1) ігрової;
2) художньої;
3) спостережень за природою.
Охарактеризуємо їхню розвивальну сутність табличним способом.
Види діяльності,
які активізують
словесну творчість
Які їх розвивальні можливості?
І вид
Ігрова діяльність Активізує опанування чуттєвих способів пізнання, оволодіння уміннями вичленовувати ознаки предмета, знаходити родові і видові, спільні й відмінні, істотні й неістотні, класифікувати іх; розширення уявлень про лексичне значення конкретних слів.
II вид
Спостереження за природою Уводить у самий процес народження образного вислову, допомагає розкрити сутність зв'язків і залежностей у природі.
III вид
Художня діяльність Поєднання словесного образу з графічним та музичним активізує уяву, образне сприймання світу, допомагає розкрити значення слів абстрактного значення, що означають характери людей, явища природи, суспільні події.
Розвивальні можливості основних видів діяльності молодших школярів
З огляду на розвивальні можливості кожного з названих видів діяльності учнів виділено 12 основних видів комплексних вправ:
1) на виділення ознак предмета;
2) розпізнавання предмета за сукупністю ознак;
3) знаходження спільних і відмінних ознак;
4) розпізнавання істотних і неістотних ознак;
5) з'ясування родових і видових ознак;
6) класифікація предметів і явищ;
7) розкриття сутностей, зв'язків і залежностей;
8) виділення головного;
9) активізація уяви, образного сприймання світу;
10) розширення уявлень про значення слів абстрактного змісту;
11) розширення уявлень про лексичне значення слів конкретного змісту;
12) розширення уявлень про значення слів, вжитих у переносному значенні.
Визначальним параметром, за яким здійснюється така класифікація, є провідні розумові операції, необхідні для розв'язання завдань.
Виділені 12 основних видів комплексних вправ за провідними розумовими діями є багатоваріантними, оскільки певної специфіки набуває той чи інший вид у залежності від того, який вид діяльності (ігрова, спостереження за довкіллям, художня діяльність) активізує словесну творчість учнів.
Основні види емоційно-образної діяльності у кожній названій комплексній вправі (1-12) можуть підсилюватися, увиразнюватися малюванням, дослідницькою діяльністю, виразним читанням віршів, відгадуванням загадок, драматизацією, словесним малюванням, складанням діалогів, хоровим співом з елементами хореографії. Добираються такі супровідні види діяльності з огляду на дидактичні цілі та етапи уроку. Вони мають на меті викликати та підтримувати творчу реакцію дитини, досягти органічного поєднання логіко-понятійного та емоційно-образного компонентів у процесі пізнання.
Сукупність пропонованих засобів емоційного впливу на особистість дитини дає можливість педагогу глибше індивідуалізувати навчання, спираючись на природні здібності, нахили дітей, особливості сприймання, уяви, пам'яті, мислення.
Співвідношення основних видів комплексних вправ з використанням емоційно-образної діяльності визначається віком, ступенем підготовленості, розвитку дитини.
Чим слабше підготовлений учень, чим менше розвинені його пізнавальні можливості, тим більшою має бути питома вага комплексних вправ з провідними видами діяльності - ігровою, предметно-практичною, малюванням, музикою.
Проілюструємо викладене фрагментами уроків 1-4 з використанням різних видів емоційно-образної діяльності учнів. Ці уроки були проведені у ході експериментального дослідження вчителями Бориспільської середньої школи № 4 Київської області в 1 класі (трирічної початкової школи).

 
 

Цікаве

Загрузка...