WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Українська мова: походження, поняття і форми, сучасна мова - Реферат

Українська мова: походження, поняття і форми, сучасна мова - Реферат


Реферат на тему:
Українська мова: походження, поняття і форми, сучасна мова
Зміст
Вступ
1. Українська мова в житті суспільства
2. Походження мови
3. Поняття літературної мови та мовної норми
4. Форми сучасної української літературної мови
Додатки
Вступ
Введення курсу "Українська ділова мова" у вищих навчальних закладах було одним із усеукраїнських освітянських заходів на виконання "Закону про мови" (1990р.). З того часу вийшло друком кілька программ і навчальних посібників, у
яких окреслено обсяг поняття "ділова мова" і, відповідно, запропоновано перелік
тем, які охоплюють певні теоретичні відомості про мову й визначають сукупність
практичних мовних навичок, що ними повинні оволодіти майбутні фахівці.
Обсяг поняття підсвідомо, автоматично перенесено з поняття "офіційно-діловий
стиль" на поняття "ділова мова", а саме: до компетенції ділової мови включено насамперед рекомендації щодо складання ділових паперів.
Водночас у сучасній світовій літературі, яка наприкінці XX століття зазнала остаточної переорієнтації наукових інтересів ( від аналізу мови як системи до вивчення функціонування мови в цілому й у різних сферах зокрема ), розвивають-
ся нові напрями програмна лінгвістика, когнітивна лінгвістика, психолінгвістика,
нейролінгвістичне програмування, лінгвістика тексту тощо, які і розглядають проб-
лему практичної реалізації системи мови.
Мову тепер розглядають як одну із засобів забезпечення інформаційних про-
цесів у сучасному суспільстві ( у науковій, технічній, політичній, діловій, освітній
та інших галузях життя людства ).
Сучасна людина так чи інакше долучена до наукової чи виробничої сфери.
Це одна з передумов злиття наукового й офіційно-ділового стилів унаслідок їхнього
спільного функціонування в одному часі й просторі.
Той факт, що більшість сучасних людей функціонує в науково-виробничій сфері,
є причиною взаємопроникнення двох різновидів мови - письменної ( книжної) і
розмовної ( яку досі розглядають переважно-побутового стилю).
Розмовний стиль має досить істотно виявлений різновид -розмовно-професійний,
тобто мову, якою спілкуються не в побуті, а у виробничій, освітній та інших сферах.
Отже поняття "ділова мова" охоплює принаймі три сучасні стилі - офіційно-діло-
вий, науковий і розмовний - і містить великою мірою близькі, взаємопроникні й навіть спільні мовні засоби різних рівнів. Уміле використання цих засобів - необхід-
на умова досягнення успіху в професійній сфері.
Рідна мова - то душа народу, то його живе серце; гине чи занепадає мова-гине й занепадає народ.
Іван Огієнко
Українська мова в житті суспільства
Українська мова - національна мова українського народу. У сучасному світі налічується майже шість тисяч мов, Наша, українська, як і будь-яка інша, посідає своє унікальне місце. У мові нація залишає всю свою історію, свій всебічний багатовіковий досвід, здобутки культури, світоглядні ідеї, свою самобутність. Мова кожного народу є витвором багатьох поколінь.,
Мова є засобом комунікації, інструментом порозуміння між людьми, спілкуванням між народами. Адже у процесі суспільної діяльності люди мають постійну потребу вступати в різні стосунки з іншими людьми, погоджувати з ними свої дії, ділитися власним досвідом і запозичати собі досвід інших, давати поради й розпорядження або одержувати їх Без мови не може існувати будь-яке виробництво, не може розвиватися наука, техніка, культура, мистецтво, преса, радіо і телебачення.
Мова є також знаряддям формування і вираження думки, основою духовності народу, мідного і надійною опорою самоусвідомлення особистості, імпульсом до творчого самовираження людини не тільки в національній культурі, а й у світовій цивілізації
Коріння української мови сягає у сиву давнину. Аж українська мова протягом багатьох віків не мала певного визначеного статусу. На найвищому державному рівні видавалися укази, закони, постанови- положення, що сприяли забороні і викоріненню української мови. Мова однієї з найдавніших націй почала втрачати природну якість, її носіями в основному були мешканці села Мовою міського побуту в найширшому розумінні, а також спілкування в усіх сферах була російська мова Також керівники українського походження та більшість міських мешканців, які мігрувала з села, говорили, як відзначив у своєму виступі Б.Олійник"...російською мовою, але з таким зачепилівським акцентом, що корінному москвичу, аби він і втямив, треба ще раз перекладати на справжню російську."
"Закон про мови" 1989 р. та Конституція України (1996 р., ст. 10) -документи. Що надали українській мові державного статусу.
У другій половині 80- 90рр. XX ст. зміна суспільного ладу, масової свідомості, формування нових держав і проголошення незалежності України, зумовили якісні зрушення в сучасній українській літературній мові.
Статус державної мови, безперечно, стимулював розширення її функцій, сприяв розвитку української нації, її традицій і культури. Тому ми повинні пам'ятати, що виховувати в собі повагу до мови, якою спілкуємося, - це, перш за все, виявляти повагу до народу, його історії, культури. Адже мова -своєрідний генетичний код нації, а не лише засіб спілкування.
Походження мови
Людство завжди цікавилось питанням походження мови. Чому саме людина володіє мовою? На ранніх етапах розвитку суспільства люди вважали творцем мови Бога. Пізніше античними вченими формується думка, що мова творилася поступово самими людьми, а не якоюсь надприродною силою.
Ще в період до не і впродовж кількох сторіч точилася дискусія з питання зв'яжу між мисленням і мовою, між словом і тими речами, які воно називає, тобто як слова набули своїх значень, хто їм дав ці значення.
Тому зародилися такі теорії походження мови: договірна, звуконаслідувальна і
вигукова
Геракліт Ефеський та його однодумці вважали, що слова, різні назви, а значить і мова виникли в результаті певної домовленості між людьми називати ті чи інші речі;
процеси, ознаки так, а не інакше.
Демокріт, Арістотель відстоювали думку, що людина повторювала, осмислювала ті звуки, які вона чула навколо себе, і поступово перетворювала у відповідні назви предметів, подій-, процесів. Так виникли слова, так утворилася мова
Епікур був автором вигукової теорії, що була близькою до

 
 

Цікаве

Загрузка...