WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Структурно-семантичний аналіз складнопідрядних речень порівняння в художніх творах - Реферат

Структурно-семантичний аналіз складнопідрядних речень порівняння в художніх творах - Реферат


Реферат на тему:
Структурно-семантичний аналіз складнопідрядних речень порівняння в художніх творах
Аналіз художніх творів німецьких сучасних письменників показує, що для порівняння дій чи станів у німецькій мові найбільш уживаними є складнопідрядні речення порівняння зі сполучниками wie; sowie (so wie); ebenso wie; genauso wie; als; als ob; als wenn;wie wenn; als wie.
У даній статті передбачається описати особливості функціонування даних синтаксичних конструкцій у творах німецьких авторів (зокрема, "Das Exemplar" Анетти Кольб та ,,Die Fliegen des Beelerebub" Ральфа Теніора), зробити їх класифікацію і визначити, чи залежить вибір сполучника від стилю автора.
З цією метою було опрацьовано по 220 сторінок тексту кожного з вищезгаданих письменників та виписано 279 синтаксичних конструкцій.
Як відомо, кожен автор, зображуючи дійсність, надає перевагу тим чи іншим видам зв'язку, а це певним чином характеризує індивідуальний авторський стиль. В.Г.Адмоні підкреслює, що ,,будь-яка модель речення, способи його лексичного наповнення, його обсяг обов'язково зумовлюються типом мислення даного письменника" 1, с.54-55 .
Проаналізувавши твори Анетти Кольб і Ральфа Теніора із точки зору використання ними складнопідрядних речень порівняння, зроблено наступні висновки.
" За даними таблиці чітко прослідковується, що найчастіше вживаними в обох авторів є синтаксичні кострукції зі сполучником wie (А.Кольб - 44,3%, Р.Теніор - 36,25%):
,,Und nie war sie so versonnen und vertr?umt, so fernab, wie an dem Orte, an dem sie sich jetzt befand" 4, 96 .
Отже, можна стверджувати, що сполучник wie займає в даних авторів провідну позицію.
" А.Кольб (у порівнянні з Р.Теніором) надає перевагу ірреальним підрядним порівняльним реченням, що вводяться сполучником als:
,,Und sie ?ffnete die T?r, als beengte sie den Raum, und ging wieder die Treppe hinab und herauf, durch den wei?umh?ngten Saal in ihr Zimmer zur?ck" , 204 .
" Для А.Кольб не притаманні ірреальні синтаксичні конструкції із сполучниками als ob, als wenn, тоді як Р.Теніор активно їх застосовує (43,30%).
" Частка використання А.Колб сполучника als в ірреальних реченнях порівняння становить 34,67%, у порівнянні з незначною кількістю їх у Р.Теніора - 7,5%.
" Типічнимдля А.Кольб є використання в одному реченні декількох підрядних частин, які виражають ірреальне порівняння.
Досить цікавим виявився той факт, що дані синтаксичні конструкції характеризуються різним обсягом.
Найбільш об'ємними реченнями виявилися ірреальні речення порівняння з сполучником als ob. Значним обсягом характеризуються речення даного типу у творі А.Кольб. Середня довжина їх становить 37 слів. В Р.Теніора ці речення є середніми - 20,3 слова.
" Серед реальних порівняльних речень найбільш об'ємними є компоненти складно-підрядного речення зі сполучником als. Середня довжина даних синтаксичних конструкцій становить 23 слова (А.Кольб), 13,4 слова (Р.Теніор).
Меншим обсягом визначаються речення зі сполучником wie - 9,9 слів (А.Кольб) та 13 слів (Р.Теніор).
" Цікавим є той факт, що в загальному А.Кольб використовує середні та великі складно-підрядні речення порівняння (за основу взято класифікацію П.Брауна [3]), а Р.Теніор - малі та середні. Це ще раз підтверджує той факт, що в німецькій мові наявна тенденція до зменшення довжини речення в художніх творах.
сполучники Das Exemplar
(Anette Kolb) Die Fliegen des Beelzebub
(Ralf Thenior)
Reale Komparativ- s?tze Реаль-ні під-рядні порів-
няльні
речен-
ня wie 88 (44,3%) 29 (36,25%)
sowie (so wie) 5 (2,5%) 2 (2,5%)
als 26 (13,06%) 5 (6,25%)
Irreale
Kompara-
tivs?tze
Нереальні
підрядні
порівняльні речення als ob 6 (3,01%) 18 (22,5%)
als wenn 2 (1%) 17 (21,25%)
wie wenn 3 (1,5%) 3 (3,75%)
als 69 (34,67%) 6 (7,5%)
Всього 199 (100%) 80(100%)
Таблиця 1
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Адмоні В.Г., Сильман Т.И. Формы и градации охвата предложений как проблема языкового стиля К 70 летию В.М. Жирмунского.-М.;Л., 1964.-С.54-57.
2. Гулыга Е.В. Теория сложноподчинённого предложения в современном немецком языке. - М.: Высшая школа, 1971.-С.46-49.
3. Braun P. Tendenzen in der deutschen Gegenwartssprache// Sprachvariet?ten, 3 Auflage, Stuttgart, Berlin: Kohlhammer, 1993.- 265 S.
4. Kolb Anette. Das Exemplar.- Berlin: Fischer Taschenbuch Verlag, 1982.- 252 S.
5. Thenior Ralf. Die Fliegen des Beelzebub.- Ravensburger Buchverlag,-1995. - 222 S.

 
 

Цікаве

Загрузка...