WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Стилістичні особливості американського комп’ютерного сленгу - Реферат

Стилістичні особливості американського комп’ютерного сленгу - Реферат


Реферат на тему:
Стилістичні особливості американського комп'ютерного сленгу
Мовна карта світу - це географічна карта, на котрій є і держава і міста, області і інше. Це карта вже засвоєна людиною світу, але вона постійно узгоджується з перебудовуваннями, які люди створюють у процесі своєї діяльності.
Мова постійно зазнає певних змін, узгоджених додатків, перетворень. Як результат, з'являються нові явища, нові моделі, значення, нові слова. Головним джерелом нової лексики в сучасній англійській мові та американському варіанті цієї мови є наука, комп'ютерна технологія, а також різноманітні сфери суспільного життя англомовних країн (бізнес, маркетинг, теле - та радіоінформація, музика тощо). Але мова йдеться про сучасну комп'ютерну лексику. Комп'ютерні технології, які швидко розвиваються з другої половини XX сторіччя, і, особливо, масове вторгнення в середині 80-х рр.. на наш ринок персональних комп'ютерів, внесли у мову не тільки американських "хекерів", але й у мову інших людей доволі специфічні та спеціальні слова і вирази. Це й робить питання утворювання нової лексики, особливо, сленгу, в комп'ютерній сфері доволі актуальним.
Ціль даного дослідження - розкрити стилістичні - структурні та семантичні - особливості американського комп'ютерного сленгу. Для досягнення цілі нашого дослідження необхідно встановити слідуючи завдання:
- - виявити конкретні типи нових слів, до яких належить і комп'ютерна лекснка;
- - розглянути основні засоби утворення сленгової комп'ютерної лексики;
- - навести наявні приклади американського комп'ютерного сленгу як джерела утворення нових слів.
Виходячи з цілі дослідження, об'єктом останнього є комп'ютерна сленгова лексика американського варіанту англійської мови.
Предмет наукового дослідження - наявні структурні та семантичні аспекти утворення нової лексики в мовах.
Теоретичні та практичні питання формування нової лексики та її впровадження в мову знаходять відповіді у працях вітчизняних науковців, таких, як В.І. Заботкіна, В.В. Богданов, С.С. Волков, Г.А. Міклашевська, М.Б. Нікітіна, А.І. Смірнецький та інші. Також цим питанням займаються й зарубіжні наукові працівники: I.V. Arnold, Т. Algeo, D.W. Maurer та інші.
Так як комп'ютерна сфера доволі нова, то комп'ютерний сленг слід відносити до нової лексики англійської мови.
Однією з невирішених проблем неології є проблема терміну "неологізм". Від традиційних канонічних слів неологізми відрізняються особливим зв'язком із часом, який фіксується колективною свідомістю. Новими словами лексикологи вважають одиниці, котрі з'являються в мові пізніше якогось часового відрізку, який вважається вихідним. Так, наприклад, деякі науковці говорять про кінець другої світової війни .
Інші зв'язують появу нових слів з освоєнням космічного простору і називають межу - 1957 рік. Таким чином, критерій неологізму, з одного боку, довільний, а, з іншого - об'єктивний. Але все ж таки будь-яке нове слово має якість неологізму, тобто, часову конотацію нового, поки колективна мовна свідомість реагує на нього, як на нове.
Одиницею мови, її еволюції є зміна номінації, тобто співвідношення між значимим та тим, хто позначає. За думкою В.Г. Гака, існують чотири елементарні зміни у процесі найменування: використання даного знаку для позначення нового об'єкту, введення нового знаку для позначення об'єкту, який уже має найменування в мові, включення нового знаку з новим позначенням і, нарешті, невикористання знаку у зв'язку з деактуалізацією позначеного .
Таким чином, неологізм є нове слово (це стійке сполучення слів), нове слово за формою, або за змістом та формою.
Під терміном "сленг" розуміють "емоційно забарвлені слова розмовного типу, переважно жаргонного характеру, які в сучасних умовах мають тенденцію легко переходити в літературну мову" .
Є сленг "загальний" (часто вживані й зрозумілі для переважної більшості носіїв мови слова, характерні для мовлення людей певних професій або соціальних прошарків) та "спеціальний" (соціальні жаргони та арго злочинного світу).
Незрозумілість окремих слів американського сленгу зумовлена тим, що вони означають специфічні, мало відомі для широкого загалу поняття, або мають відношення до певних локальних обставин. У нашому випадку мова йде про таке специфічне явище, як комп'ютерний сленг в американському мовленні. Як і в іншій професіональній мові в середовищі людей, так чи інакше зв'язаних із комп'ютером, існують і "неофіційні позначення тих чи інших понять, те, що можна назвати професіональним "арго" (або жаргоном, сленгом)" . Ці слова набувають значення неологізмів і мають свої характерні особливості і в структурі, і в семантиці. Як правило, більшість сленгізмів мають стилістично нейтральні слова-синоніми у нормальному нейтральному мовленні, в даному випадку - в комп'ютерній лексиці. Наприклад, moby -повний адресний простір, у нейтральному варіанті це "натовп, збіговисько". Але й є такі, котрі не мають синонімічних тлумачень у словниках і які не входять у синонімічні ряди, позначаються вони як моносленгізми. Вони більш експресивні, тому, що точніше передають емоційно - забарвлену інформацію. Наприклад: worm (n) - форма комп'ютерного вірусу, to bogotify (v) - дезорганізовувати систему або програму на комп'ютерному дискові.
Таким чином, в вокабулярі комп'ютерних неологізмів можна виділити: 1) власне неологізми ( новизна форми поєднується з новизною змісту): thought- processor (n) - комп'ютер, який логічно будує та розвиває ідеї; 2) трансномінації, поєднання нової форми із старим значенням: sudser(n) - мильна опера; 3) семантичні інновації: beetle (n) - жучок (комп.).
Щодо структурного аспекту американських комп'ютерних сленгізмів, то можна виділити моделі словотворчі та моделі словосполучень.
- фонологічні, або "штучні",наприклад, bang (n) - назва окличного знаку в комп'ютерному сленгові;
- запозичення, які відрізняються фонетичною дистрибуцією і не притаманні англійській мові: gedanken (v) - недороблений (про програму), smily (n) - весела пичка, яка позначає послідовність розділових знаків, dummy (n) - "чайник";
- морфологічні сленгізми, результат словотворення за допомогою морфем, наприклад, trespasser (n) - комп'ютерний зломщик, craftmanship (n) - халтура, погана робота програміста, cokebottle (n) - неіснуючий символ на клавіатурі;
- - конверсія, або утворення нових слів шляхом деривації, наприклад, to crock - a big crock - тендітна програма, яка не любить змін.
Окрім традиційних засобів, можна виділити найбільш продуктивні моделі, як абревіатури. Дія цієї моделі обмежена науково-технічною сферою, тому її можна зустріти й у комп'ютерному сленгові американської мови. Наприклад, DDT program (n) - динамічний засіб для виведення в програмах помилок. Слід виділити скорочення, характерні наявністю відсіченої фінальної частини. Це апокопи. Наприклад: to cons (v) - синтезувати,з'єднати (похідне від construct), wint (n) - від winchester.
Заключний аспект підводить нас до важливої думки, щодо комп'ютерного американського сленгу в сучасному суспільстві. Ця лексика швидко розвивається у динамічну систему, що спричинено надзвичайно швидким і поступовим прогресом комп'ютерної технології. Багато слів із комп'ютерного сленгу переходять до офіційної термінології. Вони зустрічаються не тільки в усному мовлені, але й письмовій формі: у програмних документах, листах, віртуальних конференціях. Американський комп'ютерний сленг, завдяки своєму глобальному пресингу (Інтернет, телебачення), чинить найбільший вплив на інші варіанти сленгу. Він буде розвиватися, змінюватися, поповнюватися новими структурними моделями, набувати нових форм, аж поки не зупиниться розвиток комп'ютерної ери, яка внесла велику кількість спеціальних слів у нашу мову.

 
 

Цікаве

Загрузка...