WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Порівняльний аналіз віршованих творів Т.Харді та Е.Томаса як приклад застосування герменевтичного методу - Реферат

Порівняльний аналіз віршованих творів Т.Харді та Е.Томаса як приклад застосування герменевтичного методу - Реферат

вміщує в собі протиставлення існування людини та сил природи. Наприклад, у першій строфі перед читачем постає цілком оптимістична картина: "They sing their dearest songs -
He, she, all of them - yea,
Treble and tenor and bass.
And one to play;
With the candles mooning each face...",
але далі сюжет розгортається в менш радісній манері:
"Ah, no; the years O!
How the sick leaves reel down in throngs!"
Таким чином можна відмітити контрастність та непередбаченість розгортання сюжету ліричної пісні.
Усі чотири куплети пісні тісно пов'язані, та представлені послідовно, отже вони мають текстову когезію. Асоціативна когезія також присутня в цьому тексті. Вона побудована на протиставлені життя природи життю людини.. Наприклад у другій строфі: "They clear the creeping moss..." та "...the white storm-birds wing across!"
Назва віршу "During Wind and Rain" тісно пов'язана зі змістом, та відображає філософське ставлення автора до мінливого життя. Отже цю поезію відрізняє контрастність, непередбаченість та присутній автору оптимізм, що цілком узгоджене з загальною манерою письма Томаса Харді.
Едвард Томас (1878-1917) - англійський поет та автор багатьох прозаїчних книг, в основному топографічних та біографічних, серед яких біографія Р.Джеффріса (1909). Томас, також, як і Харді, був прихильником розмовної мови у поезії, де любовне зображення природи сільської Англії відрізняється особливим ліризмом та увагою до найдрібніших деталей [5].
Едвард Томас належав до групи георгіанців, що склалася на початку 1910 року. Вони намагалися уникати теоретизування, прагнули відродити простоту та природність англійської поезії XVIII - XIX сторіч [1].
Розглянемо поезію Едварда Томаса "Tall Nettles" [8]:
Tall nettles cover up, as they have done
These many springs, the rusty harrow, the plough
Long worn out, and the roller made of stone:
Only the elm butt tops the nettles now.
This corner of the farmyard I like most:
As well as any bloom upon a flower
I like the dust on the nettles, never lost
Except to prove the sweetness of a shower.
Фактульна інформація представлена майже у кожній строчці та носить описовий характер: "Tall nettles cover up... These many springs, the rusty harrow, the plough... the elm butt tops the nettles..."
У цьому ліричному вірші виділений концепт природи з його описовими характеристиками, що виражені у детально змальованому кутку весняного саду.
Згідно до форми організації тексту, вірш чітко розподілений на дві строфи, які виступають послідовно. Спочатку перед читачем постає весняне поле вкрите кропивою, з якої виступають: "the rusty harrow, the plough, the roller, the elm". У другій строфі з'ясовується, що це вже не просто поле, а улюблений куток саду героя, з яким у нього пов'язані найніжніші спогади:
"As well as any bloom upon a flower
I like the dust on the nettles, never lost
Except to prove the sweetness of a shower."
Цей вірш є цілковитим відображенням почуттів автора і не має в собі ніяких інших соціальних об'єктів крім самого автора. Тож, можна сказати, що він майже не має соціальної складової.
Таким чином, можна зазначити, що цей ліричний вірш вирізняється природністю, простотою та детальністю зображення, соціальною приглушеністю. Такі висновки повністю співпадають з основною направленістю творчості Едварда Томаса.
Інший вірш цього поета "Digging" теж відноситься до природної тематики [8]:
To-day I think
Only with scents, - scents dead leaves yield,
And bracken, and wild carrot's seed,
And the square mustard field;
Odours that rise
When the spade wounds the root of tree,
Rose, currant, raspberry, or goutweed,
Rhubarb or celery;
The smoke's smell, too,
Flowing from where a bonfire burns
The dead, the waste, the dangerous,
And all to sweetness turns.
It is enough
To smell, to crumble the dark earth,
While the robin sings over again
Sad songs of Autumn mirth.
На відміну від попереднього віршу автора, цей зображений в осінніх фарбах. Також, як і попередній, відрізняється соціальною приглушеністю та простотою викладу.
Фактульна інформація виражена у кожній строфі через нариси природи. Протягом віршу перелічується багато осінніх ароматів: "dead leaves yield, bracken, wild carrot's seed, square mustard field, rose, currant, raspberry, goutweed, rhubarb, celery and the smoke's smell".
Отже, провідну роль в цьому ліричному вірші грає концепт запаху, що має таку словесну форму: "scent, odour, smoke". Причому, згідно з "Longman Dictionary of Contemporary English" [9], лексема "scent" має позитивний окрас, "odour" - негативний, а "smoke" - нейтральний, що вказує на певну послідовність викладу.
Якщо звернути увагу на підтекстову інформацію перших трьох строф, то можна сказати, що кожна назва рослини, чи явища природи має свою палітру запахів. Читач занурюється в атмосферу сільської Англії. Остання строфа має в собі протиріччя, що міститься в вірші: "Sad songs of Autumn mirth".
Текст, що аналізується має чітку структуру. Він поділяється на чотири строфи, в яких поступово, з урахуванням найдрібніших деталей зображується уся палітра запахів підчас збору уражаю в селі.
Прозаїчна назва віршу "Digging" приховує глибинний ліризм змісту.
Отже, цей ліричний вірш Едварда Томаса, також як і попередній, є відображенням духовної сутності автора, написаний у найкращих традиціях георгіанців та відноситься до пейзажної лірики.
Порівнюючи проаналізовані віршовані твори Томаса Харді та Едварда Томаса, можна сказати, що вони написані мовою, подібною до розмовної, а також відрізняються природничою тематикою. Обидва вибрані віршовані твори Едварда Томаса подібні один до одного за формою організації тексту, відображають духовний світ автора, їм характерні простота та детальність зображення, асоціативність, соціальна приглушеність. Пісенна лірика Томаса Харді різко відрізняється від творчості Едварда Томаса за формою організації тексту. Ця поезія відображає філософське ставлення автора до мінливого життя та відрізняється контрастністю, непередбаченістю та оптимізмом.
Творчість Томаса Харді та Едварда Томаса залишила глибокий слід в поетичному житті одної з найрозвиненіших європейських літератур на протязі ХХ сторіччя. Якщо звернутися до вислову В. Брюсова : "Лірика істинназавжди поезія, але поезія не завжди лірика" [6], то можна зі впевненістю сказати, що творчість Томаса Харді та Едварда Томаса була дійсною поезією.
Література:
1.Английская поэзия в русских переводах: ХХ век. / Л.М. Аринштейн, Н.К. Сидорина, В.А. Скороденко. - М.: Радуга, 1984. - 848с.
2. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М.: Наука, 1981. - 139с.
3. Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. - М.: Прогресс, 1989. - 312с.
4. Лингвистический энциклопедический словарь / В.Н. Ярцева. - М.: Сов. энциклопедия, 1990. - 685с.
5. Путеводитель по английской литературе / М. Дрэббл, Дж. Стрингер. - М.: Радуга, 2003. - 928с.
6. Словарь литературоведческих терминов / Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев. - М.: Просвещение, 1974. - 509с.
7. An Outline of English Literature / G.C. Thornley, Gwyneth Roberts. - Longman Group Ltd., 2000. - 216р.
8. Early Twentieth - Century Poetry. - Penguin Books, 1996. - 65р.
9. Longman Dictionary of Contemporary English. - Pearson Education Limited, 2003. - 1949р.

 
 

Цікаве

Загрузка...