WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Парадигма імператива у французькій мові - Реферат

Парадигма імператива у французькій мові - Реферат


Реферат на тему:
Парадигма імператива у французькій мові
У мові кожна одиниця виконує певну функцію: під функцією мається на увазі та роль, яку відіграє одиниця мовлення. Об'єкт нашого дослідження - дієслово у формі імператива, що функціонує в текстах французької мови.
Традиційна граматика налічує чотири способи: indicatif, subjonctif, conditionnel, imp?ratif. Однак, у зв'язку з особливістю їх морфології й семантики в різних працях висловлюються сумніви щодо правомірності виділення форм subjonctif, conditionnel або imp?ratif. Тому в деяких теоріях французької мови категорія способу виступає як опозиція не чотирьох, але трьох або навіть двох форм, причому бінарна опозиція може охоплювати різні члени: indicatif, subjonctif або conditionnel (suppositif).
Можна зробити висновок із головних варіантів у вигляді таблиці ( + - позначимо те, що подана форма виділяється автором як окремий спосіб ) .
Таблиця 1.
Автори Іndicatif Сonditionnel Subjonctif Imp?ratif
О.І Богомолова + + + +
Грамм. "Ларусс" + - + +
Дамурет-Пішон + - + -
Івон + +
suppositif - -
Дюбуа - - - -
Реферовська-Васильєва + - + -
У теоретичній граматиці висловлюються сумніви щодо виділення imp?ratif як окремого способу. На користь цього є аргументи:
а) Іmp?ratif не має індивідуальних форм; він переймає форми в indicatif, в деяких випадках у subjonctif;
б) Іmp?ratif відрізняється від indicatif тільки синтаксичною дистрибуцією, відсутністю підмета: пор. Vous parlez - parle!, а також місцем придієслівних займенників у стверджувальній формі: Donnez le lui і Vous le lui donnez;
в) Іmp?ratif не має специфічного значення, оскільки спонукання може бути виражено іншими способами: infinitif (Ne pas se pencher dehors), indicatif ( Tu viendras demain замість viens demain); умовним способом (Qu'il vienne), який доповнює відсутні форми imp?ratif у 3-й особі: qu'il(s) vienne(ent) !
З огляду на це imp?ratif вважається винятково синтаксичною формою вживання indicatif у реченні із спонукальним значенням.
Однак є аргументи і на користь відокремлення imp?ratif від indicatif. Французькій мові взагалі притаманна неповнота морфологічного вираження граматичних категорій. Наприклад, у розмовній мові лише невелика частина іменників відрізняє форми числа (oeil-yeux ;travail-travaux), але це є достатнім для виділення числа як морфологічної категорії.
Іmp?ratif відрізняється від indicatif:
а) наявністю в деяких дієсловах форм, що збігаються не з indicatif, але з subjonctif (sois, aie) ;
б) наявністю у двох дієсловах специфічних форм, що відрізняються від indicatif і від subjonctif: пор. sachez, veuillez i que vous sachiez, vouliez ;
в) відсутністю - s у письмовій формі: parle i tu parles.
Що стосується семантики imp?ratif, то вона має свою специфіку; зближення його за значенням із іншими способами євиявом звичайної в граматиці асиметрії.
Первинна функція imp?ratif - це вираження спонукань у всіх його відтінках, а також наказ, прохання, запрошення і т.д. Позначена ним дія, як правило, відноситься до майбутнього, в абстрагованому значенні має позачасовий характер.
Вторинна функція imp?ratif - вираження логічного відношення; частіше за все - умови. Це значення реалізується у складному реченні, infinitif зазвичай imp?ratif: Depends le perdard, il te penelra ; Passe-mоi la casse et je passe le s?ns? ; Fais un pas, et je t'assomme. [2, с.184].
Інші способи можуть виражати спонукання у своїх вторинних функціях, передаючи при цьому деякі специфічні відтінки. Іmp?ratif безпосередньо стосується співрозмовника. Iinfinitif у спонукальній функції виражає дію абстрактно, безвідносно до означеного суб'єкта: Prenez i Prendre ces comprim?s pendant trois jours. Умовний спосіб виражає не спонукання, а побажання, звернуте не до співрозмовника, а до іншої особи. (пор.: Laissez-le entrer i Qu'on le laisse entrer.)
Іmp?ratif, як уже згадувалось, виражає, переважно, наказ:
" Renterez, si vous voulez, dit Patricia. Mais sans moi " [4, c.156].
Але imp?ratif передає також і інші нюанси :
1. прохання:
"Entrez, je vous prie" [4, c. 36];
" Pardonne-nous nos offenses! " ( Біблія );
2. пораду:
" Soyez plus tranquille! " [4, c.88];
3. пропозицію, запрошення :
" Restez-l?! C'est plus comfortable pour vous " [4, c.134];
4. припущення:
" Donnez-lui de l'argent, il le d?pensera en un instant ", що означає : Si vous lui donnez de l'argent, il le d?pensera en un instant.
5.наказ:
" Cherche! Chasse! Ram?ne! " (наказ, адресований мисливському псові);
6.заборону:
" N'allez pas plus loin, c'est defendu " [4, c.189];
7. дружній виклик:
" ...convoque-l?.. " [4, c.229];
8. побажання:
" Dormez bien! ", " Soyez les bienvenus! " [4, c.45];
9. інколи imp?ratif вживається з іронією, з метою натякнути на протилежне до того, що було сказано:
" Si je lui pr?t? de l'argent, il me le rendra bien ! - Oui, attendez-vous ? cela " [4, c.174].
Для пом'якшення наказу вживаються такі форми imp?ratif: veuillez, daignez, ayez la bont?, n'allez pas, etc, які передують інфінітиву.
Imp?ratif наближається також до conditionnel, який виражає бажання або ж гіпотезу.
Незважаючи на морфологічну " бідність " імперативу, редукованість, він є часто вживаним. Його ми можемо зустріти в розмовній мові, в літературі, у пресі.
Список літератури
1.Богомолова О.И. Современный французский язык. Теоретический курс. - М.: изд-во лит-ры на иностр. языке., 1948. - 427 с.
2.Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского язика. - М.: Высшая школа, 1986. - 312 с.
3. Le Bidois G. et R. Syntaxe du fran?ais moderne. - P., 1935
4. Kessel J. Le Lion. - P., 1983. -241 c.

 
 

Цікаве

Загрузка...