WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Основні прийоми семантичних трансформацій фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом (на матеріалі сучасної німецької мови) - Реферат

Основні прийоми семантичних трансформацій фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом (на матеріалі сучасної німецької мови) - Реферат


Реферат на тему:
Основні прийоми семантичних трансформацій фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом (на матеріалі сучасної німецької мови)
Семантика фразеологічної одиниці (ФО), як і її структура, зазнає постійного розвитку, оновлення, переосмислення. Семантичні трансформації, у нашому розумінні, - це зміни традиційної семантики ФО, спричинені її актуалізацією в особливих контекстуальних умовах. Протиріччя між цілісним значенням та його розчленованою формою створює сприятливі умови для різних семантичних переосмислень, обігрувань фразеологізмів, коли той чи інший вираз сприймається в певному контексті двопланово. Все це призводить до різних стилістичних ефектів [1: 66].
Семантичні перетворення досліджуваних німецьких ФО з ономастичним компонентом (ОК) реалізуються кількома шляхами. Нами виявлені такі прийоми семантичних трансформацій ФО з ОК:
1) буквалізація фразеологічного значення;
2) вживання фразеологізму і вільного значення його компонентів;
3) коментування значення фразеологізму;
4) конкретизація значення фразеологізму;
5) наповнення фразеологізму новим змістом.
? Буквалізація фразеологічного значення
"Буквалізація" фразеологічного значення або "подвійна актуалізація" базується на подвійному сприйнятті: на обігруванні значення фразеологізму та буквального значення його змінного прототипу. Можливість подвійної актуалізації закладена в самій природі фразеологізмів. Особливістю цих одиниць мови є їх семантична двоплановість. Компоненти більшості стійких виразів вживалися раніше як вільні словосполучення, тобто у своєму прямому значенні, потім вони метафоризувалися і почали використовуватися з переносним (фразеологічним) значенням. Ця особливість фразеологізмів дозволяє письменникам з певною метою зводити і поєднувати в одному виразі як пряме, так і переносне значення. Пор.: Der Direktor machte eine Atempause, und ich fragte in dieses Atemholen: "Und was hei?t das auf deutsch?" [3: 190]. Паралельно сприймається переносне значення ФО auf [gut] deutsch - "прямо, відверто" і пряме значення компонентів онімічного їй словосполучення, що співпадає з ФО за лексичним складом.
? Вживання фразеологізму і вільного значення його компонентів
Оригінальним та яскравим прийомом створення певного стилістичного ефекту є вживання після фразеологізму одного, а то й кількох його компонентів. Таке повторення компоненту у межах однієї фрази або двох сусідніх фраз спричинює його семантизацію. Пор.: Wei?t du, ich bin Ahasver, der ewige Jude, ohne Jude zu sein [4: 99]. ФО der ewige Jude - "людина, яка не знає спокою". Повторення компоненту Jude в контексті спричинює актуалізацію мотивовано-образного компонента значення ФО, підкреслює узагальненість фразеологізму. Автор логічно продовжує дану ФО, розвиваючи її в контексті та посилюючи образність висловлювання.
? Коментування значення фразеологізму
Ефект двозначності окремих компонентів ФО часто досягається за рахунок коментування значення фразеологізму. Пор.: Die sogenannte "Berliner Ecke", es handle um eine abgeschr?gte Ecke, ist das Produkt der intensiven Bebauung Berlins in der zweiten H?lfte des 19. Jahrhunderts [BZ, 22.11.1983]. ФО Berliner Ecke - "берлінський виступ, ріг" (старий архітектурний елемент, який часто використовували в будівництві житлових будинків в Берліні в XIX ст. Це зрізаний ріг/виступ будівлі, що стоїть наперехресті двох вулиць. Виступ прикрашається, як правило, балконами, лоджіями, еркерами).
? Конкретизація значення фразеологізму
Той чи інший компонент фразеологізму може реалізувати своє лексичне значення також за допомогою уточнюючих і пояснюючих слів, словосполучень чи речень, які перебувають у межах одного мікротексту. Такими конкретизаторами можуть бути означення або означувальні підрядні речення, що узгоджуються з одним із компонентів ФО, а також антоніми або антонімічні словосполучення. Пор.:
1. Die Urberlinerin B?rbel Falkner - das sollte nicht unerw?hnt bleiben - spricht ?brigens ein sauberes Hochdeutsch. Berliner Gem?tlichkeit muss nicht unbedingt etwas mit Berliner Schnauze zu tun haben [BZ, 11/12.04.1987]. Вживання антонімічного словосполучення sauberes Hochdeutsch конкретизує значення ФО Berliner Schnauze.
2. Ein biederer Mann, Meyer ohne ei, kein Hans-Dampf-in-allen Gassen, kein Hanswurst, der richtige Mann f?r den Posten des technischen Direktors [5: 70]. Вживання заперечення kein у даному прикладі уточнює значення фразеологізмів.
? Наповнення фразеологізму новим змістом
Використовуючи структурно-семантичні можливості контексту, ситуації, автори модифікують ФО таким чином, що похідна форма змісту отримує нове смислове значення. Прикладом вживання фразеологізму з новим смисловим значенням може бути використання фразеологізму erschossen sein wie R.Blum - букв. бути розстріляним як Р.Блюм. В словниках ФО зафіксована зі значенням "бути повністю виснаженим, без сил". В контексті фразеологізм erschossen sein wie R.Blum вживається зі значенням "попастися, загинути (по-дурному)". Вираз передає момент несподіванки, неможливості виправити ситуацію:
- Warum l?gen Sie eigentlich so nutzlos, Herr Kufalt? Sie waren ja in der Wohnung.
- Ich war nicht in der Wohnung.
- Und was ist dies?
Kufalt sieht und erstarrt. Und sogleich kommt eine Erinnerung in ihm noch aus dem
Zimmer, eine Erinnerung von gestern Abend, als die dicke Frau ihm sagte: "Und sie haben mir noch zugeredet, ich sollte mich um mein Essen k?mmern, sie k?nnen warten …"
So oder ?hnlich … Damals regte es sich in ihm, er war auf der Spur, dann kam der Mauerer dazwischen, und er verga? es wieder …
Also doch da gewesen, verschwitzt unter den Hunderten von Gesichtern der letzten Wochen … Sein Kopf senkt auf die Brust, er sieht keinen an. - "Erschossen wie Robert Blum", - denkt er [6: 400].
Переосмислення як один із видів семантичних трансформацій призводить до зіткнення нормативного значення ФО з контекстуальним або до використання лише частини загальновідомого значення [1: 69].
Література
1. Пророченко О.П., Щербань Н.П. Некоторые аспекты семантических трансформаций фразеологизмов в немецком языке // Проблемы значения языкового знака: Сб. н. тр. - К.: КГПИИЯ, 1982. - С. 65-71.
Джерела
2. K?pper H. W?rterbuch der deutschen Umgangssprache. - Stuttgart: Ernst Klett Verlag f?r Wissen und Bildung GmbH, 1987. 3. Max von der Gr?n. Irrlicht und Feuer, Darmstadt und Neuwied, 1979 . 4. H.Nachbar. Ein dunkler Stern. Berlin, Weimar, 1978. 5. W.Steinberg. Pferdewechsel, Halle, 1974. 6. H.Fallada. Wer einmal aus dem Blechnapf frisst, Вerlin, 1957.

 
 

Цікаве

Загрузка...