WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Лінгвокраїнознавство – освіта засобами іноземної мови - Реферат

Лінгвокраїнознавство – освіта засобами іноземної мови - Реферат

вирішальну роль у віднесенні слова до даної культури, оскільки саме в ній закладена національна самобутність визначеного тим чи іншим словом явища (порівняти американське vanilla milk - "молоко з ваніліном" та російське "варенец"; поняття англ. "milk" та рос. "молоко" співпадають, як співпадає сам продукт в реальній дійсності, проте в залежності від засобів переробки, регіональних та національних особливостей збереження та вживання, в США розрізняють, наприклад, "homogenized milk" - гомогенизоване молоко, "chocolate milk" - шоколадне молоко, та ін.).
Викладання культури у зв'язку з навчанням іноземної мови має своєю метою передачу навчаючому мінімуму фонових знань, котрими володіє носій мови, що в якійсь мірі нагадує аккультурацію (процес засвоєння особистістю, що виросла в умовах культури А, елементів культури Б). Однак, надбання знань про культуру іншого народу в лінгвокраїнознавстві принципово відрізняється від аккультурації. Вивчаючий іноземну мову залишається носієм своєї власної культури, проте його фонові знання збагачуються, набуваючи елементів культури країни, мови якої вивчається; тим самим, як особистість він стає в якійсь мірі носієм світової культури і починає краще розуміти і цінувати власну культуру.
Фонові знання носіїв мов і культур, які співставляються, поки що не визначені і не описані, та й описати їх без певної прив'язки до лексичних одиниць є справою мало перспективною.
Основним методом отримання лінгвокраїнознавської інформації, очевидно ще протягом тривалого часу, буде асоціативний експеримент, і досвід інформаторів по вокабуляру. Наприклад: Harold II (1022-1066) - the last Anglo-Saxon king who died in battle against William the Conqueror at Hastings (3, c. 56) shot with an arrow in his eye - "вбитий стрілою в око".
Як показують опитування інформаторів, запропоновані в списку слова, безумовно, присутні в свідомості носіїв мови та культури, асоціюючись з чимось особливо примітним (хоча, можливо, не самим суттєвим в характеристиці об'єкту) і часто описуються через якесь інше поняття. Наприклад: Walter Raleigh (Уолтер Релі) - мореплавець, привіз в Європу тютюн з Америки; Bristol (Брістоль) - місто і порт, великий міст через затоку; Tilbury (Тілбері) - порт, де королева Лізавета І виголосила свою відому промову перед армією, що була готова відбити вторгнення іспанської армади.
Для лінгвокраїнознавства мають велике значення його культурні асоціації. Наприклад: Alfred the Great (849-899) - the king of Wessex, an area of southern England at that time, who fought several wars against the Danes. When British people think about king Alfred, they would think about the well known story in which some cakes were burnt in a woman's house where he was hiding (3, c. 56). В Англії всі знають розповідь про те, як король Альфред, врятовуючись від завойовників - вікінгів, знайшов притулок в будинку селянської жінки. Відлучившись на короткий час, вона попросила його подивитись за печивом, котре вона випікала. Зайнятий думками про те, як повернути королівство, Альфред не помітив, як випічка згоріла. З тієї пори типова реакція англійців на ім'я King Alfred - "burnt the cakes".
Безумовно, слід було б давати культурні асоціації, що тісно пов'язані з загальновідомими особистостями в мовній свідомості носіїв даної культури. Наприклад: Columbus, Christopher - an Italian navigator who was the first European to discover America in 1492, though he mistakingly thought he had found Asia.
Це пояснення приблизно співпадає з коментарем, що є в підручнику "Happy English 2": an Italian navigator who discovered America in 1492 when he was searching for a new way to the Indies.
Проте, в перелічених поясненнях випала, здавалося б, другорядна інформація, що асоціюється з ім'ям Колумба - ocean blue - "блакитний (синій) океан". В словнику Лонгмана читаємо: Many British people are familiar with the rhyme: In fourteen hundred and ninety - two Columbus (who "in 1492 sailed the ocean blue") (4, c.57).
Нажаль, не завжди ми знаходимо подібні культурознавські коментарі в лінгвокраїнознавських словниках, навіть таких, як вказаний вище словник Лонгмана, а також словник Британії Адріана Рума, матеріали якого були покладені в основу виданого у нас лінгвокраїнознавського словника (5, с. 57).
З кінця 70-х років в русистиці намітилась тенденція розвитку від "нейтрального" лінгвокраїнознавства (без вказівки конкретного адресата для іноземця взагалі) до порівнювального країнознавства - вивчення мови і культури в порівнянні з аналогічними явищами в рідній мові та культурі (6, с. 58).
Необхідність в "нейтральному" лінгвокраїнознавстві на певному етапі лінгвокраїнознавських досліджень та практики викладання лінгвокраїнознавства як аспекта навчання, цілком виправдана. Багато явищ мови і культури, їх національна своєрідність настільки самобутні, що можуть бути розкриті і описані без порівняння з якоюсь іншою культурно-мовною спільністю. Такі матеріали надають величезну допомогу викладачу. Проте, перед тим, як стати надбанням учня, країнознавська інформація препарується викладачем з урахуванням національної належності учнів, цілей і задач навчання, етапу навчання, рівня мовної та суспільно-освітньої підготовки учнів, їх інтересів та інших факторів. Опора на національну культуру тих, що навчаються, стає провідним принципом порівнювального лінгвокраїнознавства.
Порівнювальне лінгвокраїнознавство має філологічну природу: ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається, проводиться через вивчення мовних одиниць з національно-культурною семантикою.
При порівнянні мов національно-культурні відмінності ми бачимо практично на всіх рівнях, але особливо яскраво на лексичному та фразеологічному, ось чому безпосередньо об'єктом порівнювального лінгвокраїнознавства виступає, передусім, лексика і фразеологія.
Для лінгвокраїнознавства особливий інтерес становлять мови, що обслуговують більш, ніж одну культуру (негомогенні мови). Національні варіанти, наприклад, варіанти англійської мови, становлять найцінніший матеріал для вивчення відбитої в них культури, особливостей розвитку народів Великої Британії, США, Австралії та ін. Виявлення і розкриття семантики національно-маркірованих лексичних одиниць п'яти основних варіантів англійської мови поклало початок розробці нового напряму порівнювального лінгвокраїнознавства - країнознавсько-орієнтованої варіантології (7, с. 57).
ЛІТЕРАТУРА
1. Томахин Г. Д. Теоретические основы лингвострановедения (на материале лексических американизмов английского языка) - М., 1991. - с. 15-16.
2. Мальцева Д. Г. Страноведение через фразеологизмы. - М., 1991. - с. 12.
3. Longman Dictionary of English Language and Culture. - Harlow, 1992. - p. 7.
4. Stevenson D. K. American Life and Institutions. - Stuttgart, 1987. Reprinted by the U.S. Information Agency. Washington D. C., 1992. - p. 54.
5. Room Adrian. Dictionary of Britain. - Oxford, 1978. - p. 63-66.
6. Томахин Г.Д. Фомин Б.Н. Проблематика сопоставительного лингвострановедения. // Шестой международный конгресс преподавателей русского языка и литературы. Доклады советской делегации. -М., 1986. - с. 252-261.
7. Ощепкова В.В. Культурологические, этнографические и типологические аспекты лингвострановедения. - М., 1995. - с. 54-55.

 
 

Цікаве

Загрузка...