WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Засоби еввфемізації та дисфемізації експлетивів у сучасній англійський мові - Реферат

Засоби еввфемізації та дисфемізації експлетивів у сучасній англійський мові - Реферат

лексичних засобів утворення слова табу у виразах типу So save us! So help me! Swelp me!, де перше слово є евфемізмом замінником до слова "Бог".
Семантичні засоби утворення замін охоплюють певний спектр виразів, наприклад: Goodness! Graciuos! Lord! Lordy! Lawdy! La! Land's sake! Heavens above! Heavens to Betsy!, в яких розширення семантичного поля таким чином, на думку Партріджа демонструє етимологічне коріння Афро - Американського діалекту. Можливо, gosh утворилася від Go - God + Sh; golly реконструкція Good Lord(y)/ Lawdy/La, що використовувалася жінками у Вікторіанську епоху. Шекспірівська Офелія промовляє:
Indeed, la? Without an oath
I'll make an end on't (sings)
By Gis, and Saint Charity,
Alack and fie for shame!
Young men will do it, if they come to't,
By cock they are to blame
( Гамлет, ІУ, в. 55)
Отже водночас демонструє широкий спектр евфемістичних замін: La- Lord, by Gis - by Jesus, by Cock - by God. Інший вид семантичних стосунків ілюструє група виразів, що утворилися за допомогою деривації: Holy Mary! Holy Mother! Holy Moses! Holy foot! є потенційно менш богохульними, ніж дисфемізми типу Holy Cow! та утворені за моделлю Holy Shit! Приклади утворення евфемізмів за допомогою деривації - Jis замість Jesus, Jesus Christ, Christ мають єдине загальне джерело утворення -перекручення латинського ІНS, від якого у свою чергу утворилися Jeeze! та Gee! ( останнє є водночас скороченням слова Jesus та першою буквою слова God; Gee Whis! - ремодуляція Jeese! або Jesus!. Семантично близькими до останніх прикладів є By Jingo! Jeepers! Crust! Crumbs! Crikey! Jeepers Creepers! Jiminy Cricket! Christmas!, що утворили ЛСГ за допомогою схожої фонетичної ознаки - першим звуком. Найбільш віддаленим від денотата є By Jove! ( перша літера + ім'я давньогрецького голови пантеону) та евфемістична заміна For crying out loud! до Christ's sake! Насправді основна частина носіїв мови вживає евфемізми або евфемістичні дисфемізми не з метою запобігти божої кари, прокляття, а через загально прийняті моделі поведінки, корінням яких є релігійні побоювання. Ритуалізовані забобони впевнено увійшли у життя - напр. Bless you! використовують через давнє побоювання щодо спроможності Сатани моментально знищити душу за умов потрапляння у тіло під час чихання, слово Бог при цьому зникає з виразу. Однак необхідно звернути увагу, що протилежна добру сила зла так само є джерелом утворення евфемізмів, але з метою приховування небезпечного, несакрального об'єкту, обидва слова - табу - Бог і Сатана, збагатили англійську мову як евфемізмами, так і дисфемізмами водночас.
Евфемізація (процес поступового набуття словом або висловом ознак евфемізму, який у сучасній лексикології визначається як емоційно нейтральне слово або вираз, що вживається замість табу або синонімічного слова (виразу), через певні прагматичні причини) торкнулася слів God!, Christ!, heaven, hell, devil, останні частіше підлягають дисфемізаці (процесу набуття словом (виразом) ознак дисфемізму-одиниці із образливими, неввічливми конотаціями, що підлягають заміні на нейтральне слово (вираз) або евфемізм і у сучасних лінгвістичних дослідженнях протиставляться останньому). Згідно з дефініцєю слова дисфемізм (образливий вираз або іноді тільки гумористична зневага) допускаємо існування так званого "евфемістичного дисфемізму" напр.Jesus H.Christ on (rubber) crutch, де середнє Н з трьох літер HIS, crutch - орфоепічна модуляція cross, що утворилася за допомогою транслітерації і транскрипції. Порушення орфоепічних норм в англійський мові, як ми можемо побачити у наведених прикладах, є джерелом утворення евфемістичних замін.
Відомо, що транскрипція ( від лат. transriptio -"переписування" )- це спосіб запису усного мовлення з метою найточнішої передачи вимови, транслітерація - побуквена передача текстів й окремих слів, записаних однією графічною системою засобами іншої графічної системи.
Через практичні вимоги як першої, так і другої, ми маємо тільки передавати морфемну будову слова у неперекрученому вигляді і передавати якомога точніше звучання, вимову слова. Отже, вищезгадані Crumbs! Crikey! Cripes! Cricket! та інші, що утворилися від Christ; Jis!; Jeepers!;Jiminy!; - від Jesus! - ілюструють широкий спектр можливостей згаданого типу евфемізації.
Різноманітні засоби утворення експлетивів у сучасній англійський мові доводять, що більшість з них будується на богохульному використанні слів, пов'язаних з і'мям Бога, Ісуса Христа, Матері Божої або завуальованих номінувань Сатани. Через те, що використання цих слів "всує" є забороненим церквою та засуджується суспільством, утворилася розгалужена система евфемізмів, що безмежно розширює можливості евфемістичних експлетивів та водночас ускладнює їх дослідження та класифікацію, та створює плідні умови для подальших наукових розробок теми.
Література:
1.Булаховский Л.А. Введение в языкознание. Ч. 2. М., 1953
2.Видлак С. 1967 -Проблема евфемизма на фоне теории языкового поля // Этимология, 1965.-М., 1967
3. Манютіна О.І. До проблеми евфемії в сучасній англо-мовній літературі // Науковий вісник ЧНУ. Чернівці: Рута, 2003.- С.63-72
4. Москвин В.П. Эвфемизмы: Системные связи, функции и способы образования
/ /Вопросы языкознания.- 2001.- №3.-С.-58-70
5. Allan K., Burridge K. Euphemism and Dysphemism. - N.Y., University Press, 1991.-264 p.
6. Brown P., Levinson S.C. Politeness: Some Universals in Language Usage.- Cambridge: Cambridge University Press, 1987
7. B.Warren What Euphemisms Tell us About the Interpretation of World// Studia Linguistica. V.46.- 1996.- №2

 
 

Цікаве

Загрузка...