WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Етапність як засіб організації навчання риторики у вищій школі - Реферат

Етапність як засіб організації навчання риторики у вищій школі - Реферат

відповідних методичних форм, що забезпечують більшу запам'ятовуваність, тобто в остаточному підсумку підключення до лекції евристичних методів, що активізують розумові процеси слухачів, при напрямній ролі лектора.
Подання предмета в цілому і чіткеокреслення ключових проблем, основоположних принципів курсу може дати більше, ніж довгий виклад подробиць. При цьому украй важливо перерозподілити акценти в методиці навчання риторики і на кожному занятті націлювати студентів на процес, навчання, а не на контроль і одержання оцінки. Адже навчати фактично доводиться не стільки курсу, скільки методам його оволодіння. Студент, таким чином, стає суб'єктом, а не об'єктом процесу навчання.
Викладач повинний наблизити форми вивчення риторики до майбутньої фахової сфери спілкування студентів, стимулюючи одночасно розширення їх загального кругозору і творчої активності. Завдання повинні використовуватися у певному порядку, що відбиває системний характер роботи оратора над публічним виступом.
Велике місце на практичних заняттях посідає риторичний аналіз промов як професійних ораторів, так і ораторів-початківців, який розвиває увагу й аналітичні здібності студентів, уміння порівнювати і зіставляти значення слів, аналізувати мовний контекст, розрізняти головну і другорядну інформацію, об'єктивний і суб'єктивний план у виступі.
Спільний пошук оптимального формулювання основної мети, основної думки і назви публічного виступу, колективне визначення його композиційних переваг або недоліків, спільний аналіз початкових задумів публічних виступів - усе це розвиває пам'ять і інтелект студентів, а головне - їх інтерес до пізнання нового, яке раніше було не зрозумілим і здавалося тому надто складним. "Зробити ефект", "виділитися" на загальному фоні в такому - навчальному - контексті стає стимулом позитивним, що сприяє здоровому інтелектуальному змаганню, суперництву в розширенні кола знань і загальної ерудиції.
Вирішальним слід вважати другий етап, який тематично зорієнтований на практичне оволодіння такими діями оратора, як виголошення і рецензування промови. Цей етап - найбільш відповідальний і діяльний, тому що, яким би вдалим перший не був (ступінь залежить від готовності і підготовленості студентів), результати його, як правило, малообнадійливі. Ось чому другий етап стає ривком, різким рухом нагору, який може бути успішним тільки в тому разі, якщо студенти підготовлені психологічно в результаті 1-го етапу і належним чином настроєні на предмет.
У вирішенні головних задач навчання риторики у вузі другий етап - частина найвідповідальніша. Необхідно створити умови найбільшого психологічного сприяння й одночасно найбільшої активності і проявності. Необхідна мобілізація (і виховання) свідомісті та її спрямованість, фокусування на предметі.
Викладання предмета носить характер цілісно-актуалізуючого з частим поверненням до вивчених тем, ланцюгово-спіралеподібного, а не послідовного подання основних питань. Кожна нова тема практичного заняття - це малий відбиток усього курсу в цілому з акцентом на певному окремому. Тема - фокус загального, а не окрема ланка, що припускає розірвання і зв'язок потім, за даними межами, поза часом, відведеним простором зустрічі.
Роль проблемності на другому етапі полягає в тому, щоб зв'язати різноманітні сторони процесу, зробити його органічним. Проблемність на 2-му етапі повинна стати і засобом підвищення інтересу, і засобом мобілізації активності, і засобом рольової гри, а головне, проявом інтелектуальних і емоційно-вольових потенцій студента.
Викладач створює умови для прояву подібного ставлення, яке виходить від групи і від кожного студента окремо. Викладач стає для студента засобом розуміння і розуміння себе в предметі (так само як предмет в остаточному підсумку є подібний же засіб, проте не в момент самоперевірки). Розуміння, таким чином, виходить від студента, а не від викладача. Ось чому оцінка відповіді в ході контролю повинна містити в собі вольовий імпульс до подальшого, а не бути статичною фіксацією ступеня підготовленості (на другому етапі підготовленості повною мірою бути не може).
На другому етапі доцільно пропонувати матеріал різних рівнів складності, причому навмисно в змішаних поєднаннях, що, як показала практика, більш ефективно, ніж розташування матеріалу за принципом нарощування складності. Це робить мислення студентів більш гнучким, активним, нарощування ж "складності" закладене усередині кожного завдання й у динаміці моделі "саморозвивального навчання" у цілому. Всі складні питання даються на самостійне опрацювання самим студентам, з обов'язковим наступним обговоренням знайдених відповідей в аудиторії: у суперечці народжується істина. Згодом у студентів виникає стійкий інтерес до запропонованих форм роботи і потреба до освоєння нового, усе більш складного матеріалу.
Варіюючи також складність матеріалу залежно від контингенту і підготовленості студентської групи, викладач може обрати роль активного керівника, пасивного спостерігача або рівноправного учасника. Усе залежить від характеру завдань, що можуть змінюватися від заняття до заняття.
Працюючи над публічним виступом, студенти мимохіть зачіпають різноманітні сторони власної особистісної сфери, переводячи структуру змісту в структуру суб'єкта, утілюючи шукану відповідність між предметом і засобом його представлення в собі. При цьому надзадача публічного виступу присутня у кожному окремому його фрагменті, обертаючись у ньому тієї або іншою своєю стороною, втілюючись у тих або інших його засобах і одночасно знаходячись ззовні, тому що сама є засобом виховання істинно активної, мислячої особистості, думаючого суб'єкта. Саме тому завдання контрольного опитування на 2-му етапі будуються таким чином, щоб подати предмет як логічну єдність у різноманітті проявів, як єдину сутність у сутностях.
Підсумковим у процесі саморозвивального навчання риторики стає третій етап за умови послідовного здійснення 1 і 2-го. Повернення до усього попереднього і до найскладніших питань при цьому неминуче, унаслідок чого 3-й етап спроможний, не будучи надміру перевантаженим, містити в собі матеріал двох попередніх і в такий спосіб виражати в собі ідею всього цілого.
Залік важливий насамперед своєю перспективою, а не ретроспективою, можливістю повернення до результатів і досягнутого згодом. У студентів не повинно залишатися відчуття марності або самоцільності здісненої роботи.
Таким чином, етапність є ефективним засобом організації навчання риторики у вищій школі, за допомогою якого можна забезпечити розв'язання таких основних навчальних задач, як взаємонаведення об'єкта і суб'єкта, вироблення у студентів спроможності самовиховання і саморозвитку, потреби до саморозвитку.

 
 

Цікаве

Загрузка...