WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Динамічна семантика концепту ’’здоров’я’’ в англійській мові - Реферат

Динамічна семантика концепту ’’здоров’я’’ в англійській мові - Реферат


Реферат на тему:
Динамічна семантика концепту ''здоров'я'' в англійській мові
Питання концептуалізації і категоризації світу - це ключові проблеми когнітивної лінгвістки. Якщо процес концептуалізації спрямований на виділення мінімальних змістовних одиниць досвіду людини, структурних типів знань, то процес категоризації - на об'єднання схожих чи тотожних елементів у більші розряди, категорії [3, c. 350].
Дослідження концептуальної системи семантичного поля "здоров'я" встановило, що даний концепт входить до складу домена абстрактних понять, який співвідноситься з категорією стану людини. Зважаючи на це, можна виділити групу концептів, які входять до складу останньої і поєднуються на основі подібності рис і функцій: прототип - концепт "здоров'я" - центральний об'єкт дослідження медицини, тобто мова йде про здоров'я як організм людини; непрототипічні елементи: фізичне здоров'я (physical fitness), яке визначається функціонуванням внутрішніх і зовнішніх органів людини та психічне здоров'я (mental soundness), яке характеризується розвитком у людини почуттів мови, мислення і вольової діяльності.
Від стимулу health через збудження репрезентуючого його поняття і в кінцевому результаті через концепт стан людини (так як здоров'я - це певний фізичний та психічний стан людини) ми стикаємося з одиницями: head, internal/ external organs, hands, legs тощо, так як концепт health містить знання про вказані ознаки. Тоді можуть виникнути асоціації від реакції на даний стимул до категоризації типу: (реакція) laughter - (категоризація) emotions. Це пояснюється тим, що кожна одиниця володіє деяким набором потенційно можливих "векторів" асоціацій.
Досліджуючи поняття "здоров'я" як мовну одиницю, англо - український словник дає наступні переклади: health 1) здоров'я; 2) благополуччя, життєздатність; to restore the health of the economy - оздоровити економіку; 3) цілюща сила; 4) attr. гігієнічний, санітарний; 5) безпечний (про заперечне речення); 6) разг. великий, значний. 7) as healthy as a horse - здоровий як бик; good health is above wealth (health is better than wealth) - здоров'я-найбільше багатство; healthy colour - здоровий рум'янець; for reasons of health - згідно стану здоров'я; to drink smb's health - пити за чиєсь здоров'я; your health! - за Ваше здоров'я [5, с. 280].
Виходячи з вищевикладеного можна побудувати структуру концепту "здоров'я", яка моделюється у взаємопов'язані рівні людского існування: а) "здоров'я" як чуттєво-образне ядро концептуального референта, зміст якого виявляється шляхом узагальнення та систематизації інформантів, і є наочним образом живої істоти - людини: wholesome, fit, sound, in good condition, bonny; б) "здоров'я" як основа існування та задоволення власних потреб: salubrious, salutary, beneficial, good, useful; в) "здоров'я" як спосіб концептуального вираження почуттів та емоцій через призму ментальних просторів: to be in high spirits, to enjoy life,express emotions/feelings.
Задовольняючи власніпотреби, кожна людина сприймає світ по-різному, формуючи у свідомості певні образи. Тоді, результатами дослідження корелятів "здоров'я" є: 1) структурна концептуальна метафора "здоров'я" - жива істота (суб'єкт): Your health is above wealth; 2) "здоров'я" - матеріальний об'єкт: Let us drink a health to my best friend Anne; 3) "здоров'я" - енергія: He retired early for health reasons.
Домінантність того чи іншого концепту у семантичному полі тісно пов'язана з процесами концептуалізації і категоризації світу, які постійно взаємодіють і розділяються тільки тоді, якщо метою концептуалізації є осмислення всіх відчуттів, всієї інформації, що потрапляє до людини в результаті роботи органів відчуттів і оцінки цієї діяльності, в термінах концептів [2, c. 356]. Аналіз домінуючих компонентів "здоров'я" в американському і британському варіанті англійської мови встановив, що домінуючими компонентами значення концепту health в американській мові виступають наступні: healthiness (40%), (sl) zing (30%), zip (5%), pep (10%), bounce (10%). Домінуючими компонентами значення концепту health в британському варіанті англійської мови є: strength (50%), fitness (30%), (sl) stingo (10%), vitality (10%).
Афективні універсалії акцентують такі лінгво-культурні ознаки концепту "здоров'я": 1) здоров'я - як життєво важлива цінність, стимул у діяльності та активності: Enjoy the best of health; 2) привілеювання матеріального над духовним: Health is above wealth; 3) спортивна орієнтація: Regular exercise is a healthful practice; 4) прирівнення можливостей людини до сил тварин: Healthy as a horse.
Дослідження діахронічного варіювання концепту "здоров'я" показало, що в давньоанглійський період концепт "здоров'я" сприймався як основа існування та задоволення власних потреб. Доменантами даного значення у давньоанглійському словнику є: adj anspilde NE salutary; g?d у значенні pleasant, l?ced?ml?c; 1. adj ?lt?we NE sound; [Goth t?wa]; 2. adv ?lt?wel?ce; adj l?ff?st NE vigorous у значенні living; adj ??ele NE lusty у значенні young тощо. В середньоанглійський період концепт "здоров'я" розумівся як спосіб вираження почуттів та емоцій через призму ментальних просторів. В новоанглійський період первинним визначенням здоров'я є загальний стан людини, її самопочуття: health - general condition of the body or mind (60%), physical fitness (10%), state of being well and free from illness (28%), well- being (2%).
Література:
1. Ворона О.О. Проблема розуміння у контексті комунікативних взаємодій // Наука Релігія і суспільство. - 2002. - №4. - С. 156-163.
2. Ильиш Б.А. История английского языка. - М.: Высшая школа, 1999. - 419 с.
3. Кубрякова О.С. Язык и знание. - М.: Языки слав. культ., 2004. - 560 с.
4. Крaсных В. Свой среди чужих: миф или реальность. - М.: ИТДГК "Гнозис", 2003. - 375 с.
5. Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь. - М.: Русский язык,2000. - 880 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...