WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Дієслова просторового розташування в сучасній англійській мові - Реферат

Дієслова просторового розташування в сучасній англійській мові - Реферат


Реферат на тему:
Дієслова просторового розташування в сучасній англійській мові
Темою цієї статті є вивчення функціонально-семантичної характеристики дієслів просторового розміщення на матеріалі сучасної англійської мови.
Дієслова з просторовою семантикою створюють в англійській мові лексико-семантичну групу, об'єднуясь на основі денотативної співвіднесенності з типічною ситуацією просторового відношення між предметами об'ективної дійсності, а також загального для всіх ціх дієслів категоріального признака "локализація в просторі".
Найбільш загальна диференціація дієслів просторового розміщення в англійській мові здійснювалась на основі англійських АСК (абстрактних семантичних категорій) "положення в просторі".
Найбільш глибоку центральну зону цієї лексико-семантичної групи, її ядро, утворюють дієслова to be somewhere (находитися де-небудь), to stay (перебувати), а також to be present (бути присутнім).
"Позаядерні" периферийні області даної лексико-семантичної групи складають одиниці, в значеннях яких відображується конкретизація загального для усіх дієслів групи абстрактної категориальної ознаки просторової локализації в меньш абстрактних субкатегориальних ознак "з опорою на поверхню" та "без опори на поверхню".
Група дієслів, позначаючих просторову локализацію з опорою на поверхню, в відповідності з семантикою зіставляючих її одиниць, підлягає дальнішої диференціації на ядерні та периферійні зони.
Дієслова, які відносяться до ядерної зони, позначають просторове положення з опорою на поверхню в самому загальному вигляді, не диференційовано, без конкретизації положення предмета та характера його опори на поверхню. Ядро цієї зони лексико-семантичної групи складають дієслова to accommodate - розміщати (to have enough space for), дієслово to locate - расположити (to fix or set in a certain place).Наприклад:
Are there enough shelves to accommodate all our books? . - На полках достатньо місця, щоб розместити усі наші книги?
Інші дієслова, позначаючі просторову локализацію з опорою на поверхню, містять у собі самих вказівку на конкретне положення предмета: вертикальне (стояче), горизонтальне (лежаче), а також специфічне сидяче положення, властиве лише людині та животним. Відповідно ці дієслова створюють три лексико-семантичні класи наступного ступеню ієрархії, до розглядання яких ми переходимо.
В значеннях дієслів, входячих до підгрупи дієслів позначаючих вертикальне положення предметів на поверхні, загальна субкатегориальна семантична ознака, вказуюча на находження предметів в просторі з опорою на поверхню, конкретизується в семантичній ознаці "вертикально". Ядро цієї групи утворюють дієслова to stand (to support oneself on the feet in the upright position) - стояти;to put/place/set - ставити; to kneel (to go down onto or remain on one's knees) - становитися на коліні; to erect (to fix or place a solid thing which was lying flat in an upright position) - ставити; to apply (to put or spread on a surface) - накладувати, прикладувати; to half-rise - привставати з додатковою семою "злегка, не увесь зріст":
В семантиці дієслів підгрупи позначаючих горизонтальне положення предметів на поверхні, конкретизація загальної субкатегориальної ознаки "находитися де-небудь з опорою на поверхню" здійснюється у вигляді вказівки на горизонтальне положення живих істот, а також безлічі легких предметів. Ядро групи складають дієслова to lie - лежати. До колоядерних можно віднести дієслова: to recline fml (to lie back or down; be or put oneself in a position of rest) - возлежати; to lay (to put, esp. carefully in a flat position, place) - покласти; to mislay (to put smth in a place and forget where; lose for a short time) - покласти не на місце; to replace fml (to put smth back in the right place) - поставити на місце, переставити:
Підгрупа дієслів, яка позначає сидяче положення в просторі, як й дієслова двух попередніх груп, конкретизує своїм значенням субкатегориальну семантичну ознаку "опора на поверхню". Таке просторове положення в англійській мові відображується в семантиці ядерного дієслова to sit - сидіти.
Дієслова, які позначають просторове розміщення без опори на поверху (висяче положення). конкретизують загальнокатегориальну семантичну ознаку "локализованість в просторі" як находження предмета без якої-небудь опори на поверхню та протиставляються за цією ознакою усім іншим дієсловам просторової локализації.
Ядро групи складає дієслово дієслово to hang - висіти, вішати. Додаткові просторово-характеризуючі значення цієї групи нерідко виявляються обумовленими їх загальнокласною семантикою висячого положення униз. Дієслова: to droop - звисати; to dangle (to hang or swing loosely) - звисати, звішуватися; to trail - звисати (о волоссі, рослинах):The keys were dangling from a chain . - Ключи звисали з цепка.
Дієслова просторової локализованості являють собою важливий та в одночас экономний засіб лексичної репрезентації просторової семантики. У них позначається не лише просторове находження предмета, становлення находження, його зміни - вони спроможні позначати позицію локализованого предмета (стоячу, лежачу, сидячу, висячу) та його місцезнаходження по відношенню к іншим предметам, а також самому простору (внутрі, знаружи, на поверхні и т.ін.).

 
 

Цікаве

Загрузка...