WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Про диференційні ознаки крилатих слів - Реферат

Про диференційні ознаки крилатих слів - Реферат

мініатюр та виступів політичних лідерів (Запитання, звичайно, цікаве; Маємо те, що маємо), популяризовані телебаченням, слогани телереклам (Взула - і забула) тепер поширені серед різних верств населення 16.
Таким чином, нового змісту набуває інший диференційний показник, який пов'язаний зі сферою (широтою) вживання (Бюхм., Ков.-Копт., ЛЭС, БЭКиМ, РЯЭ). Недаремно Л. І. Ройзензон, пояснюючи особливості функціонування крилатих зворотів, ставив знак рівності між двома ознаками: "Відносно ознаки загальновідомості (поширеності) "крилаті вирази" підкоряються закономірностям, характерним для УСК [усталених словесних комплексів] взагалі. Це означає, що "крилаті вирази" можуть придбавати статус загальнонародності, вони можуть стати приналежністю якого-небудь відгалуження даної національної мови" 17.
У дефініціях відзначається також виразність крилатих слів (Займ., БЭКиМ). Вона досягається за рахунок двоплановості - порівняння відображеної в тексті-джерелі і актуальної ситуації, в зв'язку з чим крилаті слова цілком справедливо кваліфікуються як образні засоби мови (Ашук., ЛЭС, РЯЭ).
Велика ймовірність дисфункції крилатих слів внаслідок незнання первинного контексту ставить під сумнів їх експресивні можливості, однак руйнування тотожності одиниці свідчить не про відсутність у неї такого атрибута, як виразність, а про збій в функціонуванні мовної (мовленнєвої) системи - явище, далеко не рідке. Отже, потрібно зберегти за експресивністю статус диференціальної ознаки крилатих слів і в той же час провести аналіз чинників, що приводять до коливань в мірі виразності в комунікативному процесі.
Не менш важлива ще один показник, що відображає лінгвостилістичні достоїнства крилатих слів, - це стислість, афористичність. Відмічений в більшості дефініцій (Займ., Ашук., ЛЭС, БЭКиМ), він проте в теоретичних дослідженнях залишається непоміченою, незважаючи на те, що може і повинний виступати вагомим і переконливим контраргументом в спорі з тими, хто відмовляє в приналежності крилатих слів до мовної системи.
Першою провела кількісний аналіз структури крилатих висловів російської мови С. Г. Шулєжкова, яка визначила, що мінімальний склад крилатих виразів - 2, а максимальний - 22 компоненти і що в основної маси зворотів кількість компонентів коливається від двох до восьми 18. Але слід зауважити, що в нових словниках зареєстровані звороти, що складаються майже з 30 слів, які втім у процесі спілкування, як правило, скорочуються, використовуються частково. Таким же виключенням є в російській мові однослівні крилаті фрази. Це ж спостерігається і в українській мові (порів.: Еврика! (Ков.-Копт., 85), Одобрямс!, Ніззя! 19).
Середнє число компонентів українських крилатих зворотів - 3,5 20, що ще більше наближує ці одиниці до ідіом. Головним виявляється не структура утворювань з "печаткою авторства", що виходить за межі речення 21, а їх компактність, що готує підґрунтя для виконання крилатими зворотами номінативної функції.
Нарешті, в класичній дефініції називаються такі властивості крилатих слів, які всі послідовники Г. Бюхмана залишили поза увагою. Вони, дійсно, носять факультативний характер: це тривалість проникнення крилатого слова у мову, яка специфічна для кожної одиниці (деякі вирази освоюються миттєво, а закріплення інших розтягується на десятиріччя), і "функціонування в іншомовній формі".
Таким чином, субстанціональними ознаками крилатих слів є: 1) приналежність до лексико-фразеологічного фонду національної мови як слідство масової відтворюваності (в умовах, що відрізняються від первинної конситуації) та упізнаваності в процесі комунікації (усталеність); 2) специфічне походження (створення певною особою; приналежність до певного тексту, твору мистецтва), пам'ять про яке зберігається у внутрішній формі звороту, визначаючи його семантичні параметри; 3) експресивність (образність); 4) лаконічність.
1 У роботі аналізуються визначення терміну "крилаті слова / вислови", які дані в кн.: B?chmann G. Gefl?gelte Worte: Der Zitatenschatz des deutschen Volkes. - Berlin, 1925. - S. ХІІ (далі - Бюхм.); Ашукин Н. С., Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. - 4-е изд. - М., 1987. - С. 5 (далі - Ашук.); Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. - К., 1985. - С. 115 (далі - СЛТ); Займовский С. Г. Крылатые слова: Справочник цитаты и афоризма. - М.; Л., 1930. - С. 15-16 (далі - Займ.); Коваль А. П., Коптілов В. В. Крилаті вислови в українській літературній мові. - 2-е вид. - К., 1975. - С. 3 (далі - Ков.-Копт.); Лингвистический энциклопедический словарь. - М., 1990. - С. 246 (далі - ЛЭС); Русский язык: Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Караулов. - 2-е изд. - М., 1998. - С. 203 (далі - РЯЭ); Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови. - К., 1973. - С. 44 (далі - Скрип.) - та у компакт-диску: Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. - М., 1998 (далі - БЭКиМ); 2 Бахтин М. М. Слово в романе // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. - М., 1975. - С. 72-233; 3 Див. про це: Федоренко Н. Т., Сокольская Л. И. Афористика. - М., 1990. - С. 12-72; 4 Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. - М., 1996, 75; 5 Докладніше див.: Дядечко Л. П. Воспроизводимость и устойчивость крылатых выражений // Наукова спадщина С. В. Семчинського і сучасна філологія: Зб. наук. праць. - Ч. 1. (у друці); 6 Про термін див.: Дядечко Л. П. О формировании терминосистемы в сфере изучения крылатых слов // Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур: Пам'яті акад. Л. Булаховського. - К., 2000. - С. 173-181; 7 Прохоров Ю. Е. Русские крылатые выражения как объект учебной лексикографии // Актуальные проблемы учебной лексикографии.- М., 1977. - С. 141; 8 Дядечко Л. П. Новое в русской и украинской речи: Крылатые слова - крилаті слова (материалы для словаря).- Ч. 1: А - Г. - К., 2001. - С. 123-124; 9 Беркова О. В. К определению понятия "крылатое слово"// Общая стилистика: теоретические и прикладные аспекты. - Калинин, 1990. - С. 103; 10 Новое в русской лексике: Словарные материалы - 77 / Под ред. Н. З. Котеловой. - М., 1980. - С. 117; 11 Там само. - С. 150; 12 Новое в русской лексике: Словарные материалы - 79 / Под ред. Н. З. Котеловой. - М., 1982. - С. 55; 13 Займовский С. Г. "Крылатое слово" и как им пользоваться // Большевистская печать. - 1938. - № 19. - С. 31; 14 Морковкин В. В., Морковкина А. В. Русские агнонимы (слова, которые мы не знаем). - М., 1997. - С. 192-193; 15 Телия В. Н. Зазнач. роб. - С. 75; 16 Див. приклади: Дядечко Л. П. Новое в русской и украинской речи... - Ч. 1 - 2. - К., 2001; 17 Ройзензон Л. И. Лекции по русской и общей фразеологии. - Самарканд, 1973. - С. 139; 18 Шулежкова С. Г. Крылатые выражения русского языка, их источники и развитие. - Челябинск, 1995. - С. 141; 19 Дядечко Л. П. Новое в русской и украинской речи... - Ч.3 (у друці); 20 Підрахунки проводилися за даними словника Ков.-Копт.; 21 Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка. - 2-е изд. - М.; Дубна, 1996. - С. 26.

 
 

Цікаве

Загрузка...