WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Про диференційні ознаки крилатих слів - Реферат

Про диференційні ознаки крилатих слів - Реферат

крилатий; порів.: Бюхм., Ашук., ЛЭС, РЯЭ); і по-третє, в свідомості носіїв мови, що мають як точне, так і вельми приблизне уявлення про джерело (наприклад, крилаті звороти художньо-белетристичного походження "існують у зваженому фоновому знанні носіїв мови в формі локальних асоціацій трьох типів: а) асоціацій з певним автором і твором [...]; б) асоціацій з певним автором або твором [...]; в) асоціацій з літературою як явищем загальнокультурного порядку..." 7
Однак ясно, що у разі колективно-масової творчості маємо справу з віртуальним автором, і тоді крилате слово асоціюються з текстом (порів.: рідко хто знає творців популярних пісень, кінофільмів і т. п., але більшість без вагань відтворять словесний ряд вірша чи пісні, перекажуть сцену, з якою пов'язана крилата фраза).
Якщо крилате слово співвіднесено з декількома текстами (що можливо: так, всім відоме перенесення багатьох старозавітних висловів в Новий заповіт, повторення виразів з одного Євангелія в інших), то необхідно враховувати, що їх кількість повинна бути обмежена. Звичайно вони об'єднані в ідейно-тематичному (як біблійні тексти) або жанровому відношенні (порів., з одного боку, стійкі словосполучення, поширені в багатьох видах фольклорних творів: синє море, сірий вовк і под., - що не включаються у довідники крилатих слів, а з іншого - Встань переді мною, як лист перед травою - репліка героя однієї народної казки, зареєстрована у словнику 8), інакше, як відмічалося, стирається грань між крилатим висловом і стилістично маркірованою мовною одиницею, яка перенесена в контекст контрастної стилістичної окраски.
Щоб остаточно з'ясувати особливості найважливішої диференціальної ознаки крилатих слів, необхідно розглянути ще два істотних питання. Перше: чи всяке слово / вираження, створене уявним або реальним автором, є крилатим. Досвід підказує, що прямої залежності не існує: не прийнято називати крилатими, незважаючи на наявність у них конкретного автора-винахідника, безліч новоутворень, що увійшли в широке вживання для позначення артефактів (наприклад: сканер, компакт-диск і под.), або слова і звороти термінологічного характеру, пущені в оборот з легкої руки відомих людей: критичний реалізм (Максим Горький), нове мислення, перебудова (М. Горбачов). У дію вступають чинники, які перешкоджають кваліфікації цих і схожих з ними номінативних засобів як ептонімічних.
Друге, полярне першому, питання: чи аксіоматичне твердження про неодмінне існування певного джерела у кожного крилатого слова. Незважаючи на парадоксальність, це питання закономірне: епізодично зустрічається лексикографічна фіксація слів / виразів як крилатих, хоч відомості про їх автора або дані приблизно, або відсутні зовсім.
Відповідь на нього була намічена ще в бюхманівській дефініції, в якій говориться усього лише про принципову довідність джерела (Бюхм., порів. ЛЭС). Цю сторону прийняла О. В. Бєркова. Цілком правильно виступаючи проти прямолінійного підходу до проблеми авторства, вона в той же час мотивувала свою позицію тим, що іноді, коли джерело крилатого звороту невідоме, "стилістичні, лексичні і інші особливості таких одиниць вказують на їх книжне походження" 9, і на цій підставі до крилатих нею віднесені такі стійкі словосполучення, як тактика выжженной земли, утечка мозгов, промывание мозгов.
Таке рішення замикає логічне коло: якщо крилаті слова, з одного боку, і народні прислів'я і фразеологізми - з іншого, розрізнюються тільки за ознакою книжність vs. "некнижність", то тоді дотримання принципу послідовності змушує включати в розряд крилатих будь-які стійкі вирази, внутрішня форма яких свідчить про їх не побутове, а, скажемо, про наукове або публіцистичне походження.
Безперечно, спочатку кожний з перерахованих оборотів був кимсь складений, але важлива не констатація автора, а те, що більш або менш виразно визначено в науковій метафорі С. І. Ожегова "печатка авторства", той слід, який автор залишає в смисловій структурі мовних феноменів. У цьому відношенні жоден з приведених О. В. Бєрковою зворотів нічим не відрізняється від "народних" ідіом, включаючи іншомовні фразеологічні одиниці з книжною стилістичною окраскою, оскільки не зберігає в своїй семантиці пам'ять про творця, що підтверджується їх першою лексикографічною фіксацією (фразеологізм промывание мозгов представлений лише як калька з англійського brainwashing 10, а вирази утечка мозгов 11 і тактика выжженной земли 12 дані взагалі без етимологічних довідок).
Вихід, мабуть, потрібно шукати в розведенні частин проблеми авторства як атрибута крилатих слів у різних напрямах лінгвістичного аналізу. У функціонально-семантичному аспекті на перший план виступає співвіднесеність слова / виразу з певним джерелом, що робить неістотним питання про міру істинності авторства, яке в історико-етимологічному дослідженні, навпаки, набуває вирішальної ролі. Під такою точкою зору принципова довідність джерела означає лише те, що досліднику - коментатору мовної епохи - не вдалося виявити автора фрази або текст, фрагмент якого виступав як крилатий, на що вказують деякі особливості його функціонування на якому-небудь часовому зрізі.
Тут проблема авторства стикається з іншою ознакою крилатих слів, яка позначається як загальновідомість (Ков.-Копт., РЯЭ). Глобальний вияв цієї ознаки багато в чому знімає гостроту суперечок навколо їх мовної природи: екстралінгвістичний чинник, що лежить в основі повноцінного функціонування цих специфічних утворювань, ніби нівелюється, оскільки вони виступають надбанням всього народу, подібно лексичним і фразеологічним одиницям, не обтяженим інтертекстуальністю. Однак такий підхід дуже спрощений, він не відповідає фактичному положенню справ у мовній стихії, дуже мінливій, по-різному відбитій у свідомості представників різних соціальних груп, певного індивіда. Ще С. Г. Займовський писав: ""Загальновідомість" "крилатих слів" вельми і вельми відносна. Однак при всій своїй маловідомості "крилате слово" повинно цитуватися досить часто, щоб мати право здаватися загальновідомим і не супроводжуватися попутними або підрядковими коментарями..." 13
Теза про суб'єктивність сприйняття мовних одиниць, осмислення їх значення, а також про ентропію, що приймає різні форми передусім через неоднаковий об'єм знань про світ, мовну компетенцію, не викликає сумнівів у лінгвістів. Як свідчать дослідження, майже кожне десяте слово з тлумачного словника середнього обсягу невідоме або недостатньо відоме представникам російського етносу 14.
Отже, категорична вимога однакової апперцепції різними носіями мови крилатих слів відносно їх генетичних властивостей явно завищена і не може бути висунена як обов'язкова умова їх приналежності до мовної системи.
З іншого боку, треба визнати застарілим підхід до крилатих виразів як прерогативи "книжних" людей 15: за останній час сильно змінився і склад джерел, і умови функціонування одиниць з "печаткою авторства": назви та реплікигероїв кіно- та мультфільмів (Місце зустрічі змінити не можна; Ну, заєць, постривай!), пісні (Хай завжди буде сонце!), фрази з гумористичних

 
 

Цікаве

Загрузка...