WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Семантичні відповідники в українській і російській мовах - Реферат

Семантичні відповідники в українській і російській мовах - Реферат

правильний; вправа правый; правильный; упражнение
43. робити, робота, виріб делать, работать, работа, изделие
Можна застосувати до зіставлення гніздблизькоспоріднених мов теорію позицій і опозицій.
Кількість позицій містить передусім такий множник, як число активних слів гнізда кожної мови. Лексична система відкрита, тому цей критерій варто застосовувати не в абсолютному, а у відносному вимірі: А ? Б, А > Б, А < Б.
Внутрішньомовно "дієслівні" гнізда першого випуску ширші за "іменникові" гнізда випуску другого. Назви "дієслівні" та "іменникові" гнізда досить умовні, бо гнізда, до яких входять дієслова типу жити, бути, мати, дати, брати, стояти, сидіти, ходити, діяти не обмежуються дієсловами і містять значну кількість іменників і прикметників. Наприклад, до гнізда "сидіти" входять такі іменники, як сад, село, населення, посада, оселя, сусід тощо, а до гнізда "люди" входять і дієслова типу залюднити, вилюдніти. Проте виходимо, називаючи гнізда дієслівними чи іменниковими, зі слів з якомога простішою твірною основою. За даними перших двох випусків словника-мінімуму гніздо дієслова "стояти" майже вчетверо ширше від гнізд іменників "люди", "діти". Це стосується обох близькоспоріднених мов: української й російської.
Другий множник, який доцільно враховувати для визначення кількості позицій гнізда слів, - частотність цих слів, встановлювана за частотними словниками.
Третім множником є кількість різновидів однокореневих твірних основ, четвертим - кількість сфер, в яких активно діють слова гнізда (побут, наука, політика тощо).
Опозиції (внутрішньомовно і міжмовно) можна встановити між словами гнізд на різних рівнях внутрішньої структури мови. Насамперед - за внутрішньою формою, морфемною структурою основи, за лексичним і граматичним значенням.
Кожне гніздо внутрішньомовно має свій позиційний та опозиційний центр і периферію.
Міжмовно позиційно центральними при зіставленні гнізд споріднених мов є групи семантичних відповідників, які відзначаються максимумом позицій (хоча б за першими двома критеріями: кількість похідних слів і частотність слів гнізда у мовленні) і мінімумом опозицій (принаймні на рівнях граматичного й лексичного значення, спільності/відмінності кореня й внутрішньої форми).
Опозиційно центральними є групи семантичних відповідників двох близькоспоріднених мов, які містять значну кількість різнокореневих слів в обох мовах і мають опозиції граматичні й лексичні (зіставимо вирази: "Он слывет оригиналом" і "Його вважають оригіналом" до гнізд укр. слух, слухати, рос. слух, слушать, слышать, слышать, слыть).
Найменшою групою семантичних відповідників двох близькоспоріднених мов є трьохслівна, найтиповішою - чотирьохслівна. Розглянемо обидві з погляду критеріїв позицій і опозицій.
Враховуємо, що аналізується міжмовна група семантичних відповідників і група нечисленна.
Група з трьох слів (укр. чути, рос. слышать, чувствовать) на рівні твірної основи має свій позиційний центр (чу-; співвідношення цієї основи до іншої 2:1) і свій опозиційний центр (максимум відмінності твірних основ у цій групі семантичних відповідників зафіксований в опозиції дієслів укр. чути, рос. слышать). Як правило, позиційний і опозиційний центри не збігаються.
Звичайно, якщо розглядаються широкі групи семантичних відповідників або навіть ціле гніздо однієї близькоспорідненої мови порівняно з кількома гніздами іншої мови, пошук позиційного та опозиційного центрів великої групи зіставлюваних слів ускладнюється.
Різнокореневі семантичні відповідники часто виступають з боку обох зіставлюваних мов, наприклад, при перекладі похідних від дієслів укр. дати, рос. дать: укр. додавати - рос. прибавлять, укр. додаток - рос. дополнение, укр. додавання - рос. сложение, рос. придаточное предложение, укр. підрядне речення. Позиційний центр (більша кількість похідних від кореня, який є об'єктом аналізу) в даному конкретному випадку міститься на боці гнізда українського дієслова дати, опозиційний центр ( більша кількість різнокореневих відповідників, які становлять опозицію до слів з титульним коренем) визначає групу семантичних відповідників з боку російської мови. Позиційний і опозиційний центри у даному випадку полярні.
Але теоретично можлива повна відповідність системи значень слів двох гнізд близькоспоріднених мов, нульові опозиції зіставлюваних коренів, твірних основ, внутрішньої форми, граматичних і лексичних значень, тобто обомовна центральність позицій титульного кореня при нульових опозиціях.
Щоправда, серед понад сорока проаналізованих гнізд перших двох випусків словника-мінімуму української й російської мов така можливість переконливо не реалізувалася.
Можна висловити припущення, що перетинання гнізд близькоспоріднених мов є правилом, а повна відповідність - можливим винятком.
Отже, оскільки існування неоднокореневих відповідників до однокореневих слів близькоспорідненої мови є мовним фактом і навіть фактом домінуючим внаслідок існування тенденції перетинання гнізд близькоспоріднених мов як закономірності щодо давніх і широких гнізд з великою кількістю похідних, це мовне явище заслуговує на термінологічне найменування і дослідження.
Максимальна близькість словотвірних груп двох споріднених мов спостерігається за умови, що розглядається співвідношення окремих секторів гнізд, наприклад, укр. слово, слава, слухати, рос. слово, слава, слушать. Але і в обмежених фрагментах гнізд можна виявити позиційну та опозиційну розбіжність (наприклад, в українській мові "слава" співвідносна з російським "ура"; слов'янські імена з другою частиною -слав або -слава значно частотніші в українському середовищі).
Найближчі між собою термінологічні гнізда, які складаються з термінів точних наук, запозичених з іноземних мов або складених з іншомовних коренів (метр, міліметр, сантиметр, дециметр, кілометр) і відповідних похідних (міліметрівка, кілометраж). Щоправда, завжди зберігається опозиція на фонетичному рівні; міжмовна опозитивність форми абсолютна, значеннєва опозитивність відносна.
Кількість позицій та опозицій перебуває у полярному співвідношенні.
З розвитком похідних ймовірність виникнення опозицій збільшується. У наведеному гнізді протиставляються неоднокореневі утворення: багатокілометровий перехід - многокилометровый переход; кількаметрова товщина - толщина в несколько метров.
Практично виявлення опозицій залежить від обсягу аналізованої словотвірної групи у двох зіставлюваних мовах.
У мові існують гнізда центральні й периферійні. Незбіг певної частини гнізд властивий передусім центральним гніздам. Отже, поняття семантичних відповідників доцільно встановити для зручності й точності опису багатовікових гіллястих дерев - співвідносних давніх гнізд близькоспоріднених мов.

 
 

Цікаве

Загрузка...