WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Семантичні відповідники в українській і російській мовах - Реферат

Семантичні відповідники в українській і російській мовах - Реферат


Реферат на тему:
Семантичні відповідники в українській і російській мовах
Поняття "семантичні відповідники" виникає при зіставленні близькоспоріднених мов. Групу семантичних відповідників утворюють слова двох мов, якщо гнізду однокореневих слів однієї мови відповідають при перекладі слова з кількох синонімічних гнізд іншої близькоспорідненої мови, наприклад, рос. муж, замужество, укр. чоловік, заміжжя; укр. чоловік, рос. муж, мужчина, человек. Отже, семантичні відповідники встановлюються а) щодо гнізд слів, б) близькоспоріднених мов, в) внаслідок перекладу як форми зіставлення мов.
Групи семантичних відповідників можуть бути проаналізовані внутрішньомовно і міжмовно.
У мові А, з гніздом якої співвідносні різнокореневі слова близькоспорідненої мови Б, лексичні значення слів гнізда мають спільну сему, а граматичні в одній низці слів збігаються, в іншій розрізняються. Наприклад, виділяємо групу семантичних відповідників: рос. слух, слушать, слышать, укр. слух, слухати, чути. Слушать і слышать - слова із спільним граматичним значенням частини мови, слух і слушать - з різними граматичними значеннями: іменник і дієслово. Лексичні значення всіх трьох слів мають спільну сему слухання, але лексичні значення дієслів розрізняються як процес і результат. У російській мові аналізовані три слова однокореневі, мають спільну внутрішню форму. В українській мові з цією групою співвідносні слова з аналогічним граматичним значенням, бо мови близькоспоріднені; лексичні значення також подібні, але матеріально корені й внутрішні форми слів слухати й чути відмінні внутрішньомовно; при зіставленні мов коренево розрізняються слова рос. слышать і укр. чути.
Однокореневим і однаковим за внутрішньою формою українським словам чути, відчувати, почувати відповідають рос. слышать, чувствовать. Російські дієслова відмінні за коренем і внутрішньою формою між собою; зіставно з українським словом чути російське слышать має не лише інший корінь і внутрішню форму, а і значно вужче й конкретніше лексичне значення і лише частково співвідносне з дієсловом чути; лексичне значення групи семантичних відповідників однієї з двох зіставлюваних близькоспоріднених мов до одного слова іншої мови розрізняється за обсягом, що виявляється у сполучуваності слів. Корені російських дієслів слышать і чувствовать синонімічні, але співвідносяться як гіпонім і гіперонім.
Авторка статті з навчальною метою підготувала й видала два випуски гніздового перекладного слованика-мінімуму української й російської мов. У двох випусках обсяг слів однієї мови - в межах двох тисяч. У словнику застосований "взаємопереклад": наведені не лише спільногніздові слова двох мов, а і іншокореневі російські відповідники словам українського гнізда і навпаки, іншокореневі українські відповідники до слів зазначеного гнізда російської мови. Саме в процесі "взаємоперекладу" гнізд двох близькоспоріднених мов і виникло поняття "семантичних відповідників".
Основний принцип побудови словника - семантично-структурний: для кожного випуску обрані певні семантичні групи гнізд; всередині гнізда послідовність продиктована як семантикою, так і структурою слова.
Для першого випуску обрано одинадцять гнізд, названих за дієсловами, які входять до цих гнізд і стоять на початку списків. Це дієслова буття (жити, бути), посесійності (мати, дати, брати), положення у просторі (стояти, сидіти, ходити), етапів діяльності людини (учити, знати, діяти). Другий випуск присвячений тематиці "Людина і світ". Він містить гнізда слів люди, діти; чоловік, жінка, муж (арх.); батько, мати; син, дочка; брат, сестра; рід; земля, вода; поле, ліс; гора, діл, рівнина; річка, море, острів; небо, сонце; світ, дух, вість, слово; слухати, мовити, казати, говорити; судити, правити, робити. Плануються й наступні випуски словника. Загальна кількість запланованих гнізд дорівнює 100.
Наведемо приклади груп семантичних відповідників з двох випусків словника-мінімуму.
УКРАЇНСЬКА МОВА РУССКИЙ ЯЗЫК
1. прибуток; видаток, витрата прибыль; убыток
2. життя; жити; живіт; тварина жизнь; жить; живот; животное
3. мати; віднімати иметь; отнимать, вычитать
4. дати; додавати; додаток; додавання; підрядне речення дать; прибавлять; дополнение;
сложение; придаточное предложение
5. брати, бранець, бранка; підбори брать; пленник, пленница; каблуки
6. стояти; ставитися; ставлення стоять; относиться; отношение
7. сидіти; засади; оселя; селянин сидеть; основы; жилье; крестьянин
8. ходити; Схід; Захід; пароплав ходить; Восток; Запад; пароход
9. учити; підручник учить; учебник
10. знати; знаний; славетний знать; известный; знаменитый
11. діяти; дієслово действовать; глагол
12. людина; людний человек; людный
13. чоловік муж, мужчина, человек
14. жінка; наречений; весілля, одруження, подружжя жена, женщина; жених; женитьба, свадьба; супружество, супруги
15. дитина, діти дитя, ребенок, дети, ребята
16. батько, Батьківщина, панотець отец, Отчизна; батя (разг.), батюшка
17. мати, материзна мать, наследство от матери
18. син; пасинок, пасерб сын; пасынок
19. дочка; пасербиця дочь; падчерица
УКРАЇНСЬКА МОВА РУССКИЙ ЯЗЫК
20. брат; брат-і-сестра (ботан.) брат; иван-да-марья (ботан.)
21. рід; батьки; Батьківщина; пологи: джерело; природа; природознавство род; родители; Родина;
роды; родник; природа; естествознание
22. земля; іноземець земля; иностранец
23. вода; повінь вода; наводнение
24. поле; полювати; полювання поле; охотиться; охота
25. ліс; узлісся лес; опушка
26. гора; вгору, вгорі, згори;
горище гора; вверх, наверху, сверху; чердак
27. долина; додолу, долі, здолу; Поділ долина; вниз, внизу, снизу
Подол
28. рівний; рівнобіжний равный; ровный; параллельный
29. річка; порічки река, речка; красная смородина
30. море; мореплавний, мореплавність море; мореходный, мореходность
31. острів; струм; стрімкий; прагнути остров; струя; стремительный; стремиться
32. небо; небокрай; небосхил небо; горизонт; небосклон
33. сонце; сонях;
олія солнце; подсолнух;
подсолнечное масло
34. світ; світло; світанок мир; свет; рассвет; утренняя заря
35. дух; дихати; повітря дух; дышать; воздух
36. вість; відвідувати; відвідувач; свідомість; радіомовлення весть; посещать, посетитель; сознание; радиовещание
37. слово; слава; славетний; слухати; слухавка, чути слово; слава; знаменитый; слушать, телефонная трубка, слышать
УКРАЇНСЬКА МОВА РУССКИЙ ЯЗЫК
38. мова; мовити язык; сказать, молвить
39. казати, сказати; присудок говорить, сказать; сказуемое
40. говорити, обговорювати говорить, обсуждать
41. судження, міркування суждение, рассуждение
42. правий,

 
 

Цікаве

Загрузка...