WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Прояви синонімії у сучасній науковій термінології - Реферат

Прояви синонімії у сучасній науковій термінології - Реферат

етимології три групи синонімічних терміноелементів.
Перша група термінів, у складі яких вирізняємо давньогрецькі та латинські ініціальні терміноелементи, є дуже багаточисельною. Терміни, утворені за допомогою класичних елементів, відображають процес адаптації (більшою або меншою мірою) сучасними мовами.
Початковий терміноелемент а, етимоном якого виступає давньогрецький префікс Ь-(Ьх-), вживається з семою "відсутність, заперечення". У слов'янських мовах давньогрецькому терміноелементу відповідає терміноелемент не-, який вказує на відсутність ознаки. Цей терміноелемент може входити до складу як термінів-іменників, так і термінів-прикметників. Пор.: юр.аморальний "позбавлений моралі, неморальний", аморальність, анормальний "незвичайний, неправильний, з відхиленням від норми", анормальність, асоціальний "протисуспільний, негромадський" (Етимонами сучасних термінів атактичний та атаксія є давньогрецька мова (фбчфйчьт та бфбоЯб "безладдя"). Поява терміноелемента без- при перекладі в українському варіанті зумовлена тим, що даний терміноелемент виступає переважно у складі основ слов'янського походження (пор.: безповоротний, безвихідний, безгромадянство, бездіяльність, безграмотний, безгрошовість, бездітність, бездітний, бездіяльний, бездоказовий,беззаконня, безземелля, безземельний, безлюдний, бездоглядність (бездоглядність дітей), безкарний, безготівковий, безначальність, безпідставний (безпідставність арешту, безпідставність обвинувачення, безпідставність рішення), безробіття, безтурботний, безмаєтний, безсторонність (неупередженість) суддів). Можливі варіанти поєднання терміноелемента без- з запозиченими основами (пор. безакцептний, безакцизний, безапеляційний, бездефіцитний, бездокументний, безконтрольний, безпартійний, безпаспортний, безпрецедентний, безпроцентний, безсуб'єктний).
Синонімічним до грецького терміноелемента Ь-, Ьх- виступає латинський терміноелемент in-, який вживається з іменами у значенні заперечення, напр., індиферентний 1) "байдужий, незацікавлений, нейтральний, безсторонній, який не виявляє до кого-небудь або чого-небудь зацікавлення"; 2) "який не діє", утворений від латинського дієприкметника in-differens, entis "який нічим не відрізняється, нерозбірливий"; англ. іndisputable "безперечне стягнення" (дана основа запозичена з латинської).
Латинський терміноелемент in-, сполучуючись з різними основами, зазнає адаптації в латинській мові. Він може асимілюватись, оскільки при термінотворенні на морфемному шві можливі зіткнення двох приголосних, різних за артикуляцією. Якщо кінцева n терміноелемента сполучується з початковою губною b, m або p основного слова, відбувається асиміляція п до т.
Наприклад: im-becillus, a, um "безсилий, немічний"
im-bellis, e "не здатний до війни"
im-materialis, e "нематеріальний"
immeritus, a, um "безневинний, невинний"
im-munitus, a, um "необмежений"
im-mobilis, e "нерухомий, бездіяльний"
im-munitus, a, um "незахищений"
im-pacatus, a, um "немирний, ворожий"
im-pacificus, a, um "неспокійний"
im-par, aris "нерівний"
im-perfectus, a, um "незавершений"
im-providentia, ae f "непередбаченість";
укр. імматрикуляція, імміграційний, імміграція, іммобілізація, іммобілізований, іммобільність (іммобільність капіталу).
Це саме явище спостерігаємо у англійській мові. Пор.: impossibility to fulfil one's obligation "неможливість виконання зобов'язань", immovable property "нерухоме майно, нерухомість", immunity of residence "недоторканість житла".
Якщо основна частина терміна починається з l , то кінцева приголосна п латинського терміноелемента асимілюється до l, пор.: il-laboratus, a, um "необроблений, видобутий без зусилля", illassitus, a, um "той, що не порушується" (paset illacessiti nutrierunt "не зазнавши нападу, вони оберігали спокій"), il-laudatus, a, um 1) "несхвальний"; 2) "невідомий", il-lectus, a, um "непрочитаний, незібраний", il-liberalis, е "неблагородний, недостойний", il-liberis, е "бездітний", il-licitus, a, um "недозволений", illiteratus, a, um "неосвічений, неписаний", il-luminus, a, um "неосвітлений, темний"; англ. illegal hunting "незаконне полювання".
Кінцева п перед початковою r вихідної основи асимілювалася в r, пор.: лат. ir-rationalis, e "нерозумний", ir-repertuus, a, um "незнайдений", ir-resolubilis, e "який не розкривається", ir-retractabilis, e "безапеляційний"; англ. irregular working hours "ненормований робочий день", irrefutability "незаперечність" (рос. неопровержимость), irremovability "незмінюваність, незмінність" (рос. несменяемость), irremovability of judges "незмінюваність суддів".
В усіх інших випадках кінцева п зберігається при термінотворенні, пор.: лат. in-capabilis, e "невловимий", in-favorabilis, e "несприятливий", in-separabilis "неподільний", in-spoliatus, a, um "непограбований", in-ultus, a, um "безнаказаний", in-validus, a, um "безсилий"; англ. invalidity of a transaction "недійсність угоди", innocence "невинність, невинуватість", invalidity of terms "недійсність умов трудового договору", inadmissibility of turning to the worse "неприпустимість повороту на гірше", inviolability of a deputy"недоторканість депутата".
Можлива синонімія класичних терміноелементів дху, dis та re з семою "розлад функції". Давньогрецький терміноелемент був запозичений латинською мовою, тому став еквівалентом грецькому етимону. Пор.: дисимуляція (При термінотворенні помітна варіативність терміноелемента dis - di на фонетичному рівні, коли відбувається асиміляція терміноелемента dis у терміноелемент di перед f. Тому існує юридичний термін дифармація "оголошення дійсних або вигаданих відомостей, що ганьблять громадянина" та похідний від нього дифарматор. У російському варіанті даний термін зберігає подвійне фф, яке утворене з різних морфологічних елементів, що розмежовуються у мові джерелі.
У німецькій мові вживання терміноелемента dis - зумовлене використанням запозичених абстрактних іменників зі значенням заперечення або протилежності. Пор.: Disharmonie f "дисгармонія, незгода"< Harmonie; Disproportion f "диспропорція, невідповідність, непропорційність" Таким чином, розглянуті групи термінів з ініціальними частинами, етимонами яких є давньогрецька та латинська мови, вступають у синонімічні відношення, варіюючи, перехрещуючись або дублюючи один одного.
1Винокур Г.О. Проблема культуры речи//Русский язык в советской школе. - 1939. - № 5. - с. 85. 2Терминология и норма. О языке терминологических стандартов. - М., 1972. - с. 11. 3Д.С.Лотте. Краткие формы научно-технической терминологии. - М., 1971. - с.16. 4Терминология и норма. О языке терминологических стандартов. - М., 1972. - с. 14.

 
 

Цікаве

Загрузка...