WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Статус конфікса у системі української мови - Реферат

Статус конфікса у системі української мови - Реферат

словотворчий формант, репрезентований декількома морфами, і ні в якому разі не може визначатися як морфема - одиниця морфемного рівня мовної онтології.
Поняття конфікса не відповідає і самому змісту терміна морфема. Визнаним у сучасному мовознавстві є теоретичне положення, що "морфемою (морфом) може вважатися фонологічна послідовність, яка повторюється з певним змістом і локалізована у визначеному місці морфологічних структур, чітко вичленовується, існуючи у вигляді безперервної матеріальної сегментної форми, і асоціюється з дискретним, хоч і складним "квантом" значення". Розуміння конфікса як морфеми з переривчастою формою вираження суперечить субстанціальній природі мовного знака - морфеми.
Найвагомішими аргументами на користь визначення конфікса як окремої знакової одиниці морфемного рівня мови виступає його здатність виражати нове, не властиве окремимкомпонентам конфікса, категоріально-розрядне значення та позиційна зв'язаність з коренем конфіксальних афіксів. Зокрема Є.А.Карпіловська зазначає: "Аналіз нашого матеріалу дозволяє накреслити такі ознаки функціонування суфіксів, що вказують на їхнє закріплення в конфіксах: 1) відсутність спільнокореневого слова, створеного суфіксом самостійно та 2) формування у суфікса в складі конфікса нового, не властивого окремому суфіксу у спільнокореневому слові категоріально-розрядного значення". Така характеристика суфіксів описує їх функції у системі словотвору, а не в морфемній системі мови.
Морфи як синтагматичні одиниці морфологічної сегментації словоформи, об'єднуючись у лінгвістичні конструкти - морфеми, парадигматично протиставляються у межах своєї підсистеми як на позиційно-формальному рівні, так і функціонально-значеннєвому. У такому парадигматичному протиставленні корелятивна взаємовизначеність префікса і суфікса, що позиційно пов'язані з одним коренем, не заперечує структурно-морфемної самостійності цих афіксів. Навпаки, їх здатність сполучатися з іншими коренями чи автономно, чи обопільно характеризує обов'язкові структурні відношення морфів: відношення додаткової дистрибуції афіксальних морфів та контрастної дистрибуції суміжних кореневих морфів. Парадигматична протиставленість - обов'язкова умова морфемної сегментації словоформи. Так, у сучасній морфеміці завдяки парадигматичним опозиціям визначаються нульові афікси, уніфікси, унірадиксоїди.
Водночас будь-який афікс як елемент морфемної системи мови вступає в опозиції з іншими афіксами на функціонально-значеннєвому рівні і набуває своєї значущості, цінності, категорії, яка і дозволяє визначити значення морфів. "Афікси не мають значення самі по собі, але володіють ним як елементи парадигматичної системи мови, в силу вияву категоріальної значущості в мові". Отже, значення морфів, що беруть участь у парасинтезі, можуть визначатися тільки через парадигматичне протиставлення кожного з них окремим іншим морфам, і без такого протиставлення не можливо визначити категоріально-розрядну єдність компонентів конфіксів, що забезпечується тільки єдиним словотворчим актом, який не береться до уваги при морфологічній сегментації словоформи.
Структурнально-позційна протиставленість та значеннєво-функціональна тотожність афіксів у парадигматиці морфемної системи мови, наприклад:
без-...-j безземелля, без-...-н безземний
за-...-j загір'я, за-...-н загірний
над-...-j надбрів'я, над-...-н надбрівний
структурно і функціонально визначає префікси і суфікси як окремі морфеми.
Семантична цілісність конфіксальних компонентів руйнується і на рівні синтагматичної реалізації морфем, адже у морфемній системі мови ці афікси функціонують як окремі системно-структурні елементи. Навіть ті лінгвісти (П.П.Шуба), які визначають конфікс дистантною морфемою, підкреслюють різне функціональне навантаження її компонентів: префікси виконують розрізнювальну, модифікаційну функцію, а суфікси - узагальнювальну, класифікаційну, або суміщають класифікаційну функцію з модифікаційною (Є.А.Карпіловська).
На синтагматичному рівні в складі словоформи, яка має лексичне значення, на значущість кожного морфа накладаються різні конкретні семантичні відтінки, пов'язані зі словом вцілому, такі, як предметність, агентивність, демінутивність, коннотативність та ін.
Значення морфеми має категоріально-асоціативний характер, оскільки морфема існує тільки у складі слова і тому тісно пов'язана зі словом не тільки структурно, але і семантично. Отже, значення, яке передає морф як одиниця мови у складі словоформи, залежить і від інших компонентів, що формують семантику слова. "При цьому значення багатоморфемного слова не є простою сумою значень морфів. Воно включає в себе і денотативний, і сигніфікативний, і категоріальний компоненти, а також певне додаткове значення, що походить саме від значення морфів слова"16. Будь-який морф здатний виражати значення тільки в структурі слова. Це значення має морфема як представник класу морфів, і, у свою чергу, цілісність значення морфеми реалізується в морфах конкретних словоформ. У морфемній структурі словоформи значення морфа стає одним із компонентів цілісної семантики словоформи. Актуалізація синтагматичних відношень морфів приводить до утворення одиниці вищого рівня - словоформи, і, відповідно, репрезентує ієрархічні відношення морфів: відношення входження морфів у словоформи. Основою ієрархічних відношень виступає поняття комбінаторики морфів, що визначає функціональне і формальне об'єднання морфів у слово як знакову одиницю вищу за рангом. Тому афікси, що беруть участь у парасинтезі, набувають нових значень, і ці значення зумовлюються не тільки корелятивністю, наприклад, префікса і суфікса, а всією морфемною структурою словоформи, тобто і значенням суміжних кореневих морфів, і всією комбінаторикою морфемної структури словоформи як мовного знака з цілісною семантикою.
Отже, не можна говорити про цілісність семантики конфікса як одиниці морфемної системи мови, оскільки кожен афікс характеризується своїм окремим значенням, яке виступає як прояв морфемної парадигматики мови і як вираження морфологічної структурно-конструктивної релевантності.

 
 

Цікаве

Загрузка...