WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Статус конфікса у системі української мови - Реферат

Статус конфікса у системі української мови - Реферат


Реферат на тему:
Статус конфікса у системі української мови
У традиції українського мовознавства терміном конфікс (від. лат. confixum - узяте разом) називається "афікс, що має єдине неподільне значення, але складається з двох частин, які розташовані перед коренем і після нього". У такій дефініції конфікс входить до класифікаційної системи морфем (афіксів) за диференційною ознакою: "локалізація у морфемній структурі словоформи" поряд із суфіксом, префіксом, флексією, постфіксом та інтерфіксом. Зокрема "Словотвірна морфеміка сучасної української мови" визначає конфіксальні парадигми у складі іменників, прикметників, дієслів та прислівників (ви-...-ок вибалок, видолинок; о-...-ок одвірок, осередок; без-...-н безбарвний, за-...-н загірний; у-...-и увиразнити; ви-...-ува вигадувати; ви-...-и витончити; з-...-а здавна; по-...-ому по-українському).
Уперше термін конфікс був уведений у лінгвістику Н.В.Юшмановим для позначення афіксів, що оточують твірну основу (слово). Визначення конфікса як будь-якого дистантного афікса (дериватора) пропонує Н.Я.Янко-Триніцька, такого трактування дотримуються В.М.Марков, П.П.Шуба. І.О.Мельчук для позначення переривчастих афіксів пропонує термін "циркумфікс" (від. лат. cіrcumfixus - закріплений кругом): "Циркумфікси оточують корінь (або рідше - інший афікс) з обох боків - як спереду, так і ззаду, "ділячись" при цьому на частини, але не "розриваючи" корінь". В.Г.Головін розмежовує ці два терміни, зазначаючи, що "терміни "циркумфікс" і "конфікс" можна диференціювати: першим позначати афікси, що оточують тільки корінь, іншим - будь-які дистантні афікси". Існує ще один термін на позначення дериваційної моделі, коли у словотворчому синтезі слова бере участь не окремий афікс, а афіксальна комбінація, що є формально перерваним, але єдиним за категоріально-розрядним значенням дериваційним засобом, - парасинтез.
Явище парасинтезу, що передбачає визначення окремого типу морфем - конфіксів, є дискусійним питанням сучасної лінгвістики. Розуміння конфікса як одиниці морфеміки передбачає ототожнення одиниць рівня мовного аналізу (словотворчих формантів) з одиницями мовної організації (морфемами), які за своєю суттю повинні розглядатися як абсолютно різні категорії. Сучасна лінгвістика, керуючись методологією взаємовизначення операційної методики та онтологічного впорядкування мовної системи, вимагає пояснення статусу конфікса як мовного об'єкта.
"Современный русский язык" за редакцією В.О.Бєлошапкової заперечує доцільність визначення конфікса як окремого типу афікса: "... постфіксальні і префіксальні частини конфіксів збігаються, як правило, за значенням з відповідними префіксами й суфіксами, тобто со-, що входить до конфікса со- ...-ник (наприклад со-трапез-ник, со-палат-ник), тотожне за значенням префіксу со- (пор. со-автор); -ник, що входить до цього самого конфікса, тотожний за значенням суфіксу -ник (пор. школь-ник). Вивчаючи, як функціонують афікси в утворенні подібних слів, необхідно зазначити, що в подібних випадках суфікс і префікс беруть участь як дві морфеми в одному акті словотворення, приєднуючись до твірної основи одночасно, а не послідовно, тобто використовуються як єдиний словотворчий засіб. Такий спосіб словотворення називають префіксально-суфіксальним. Називання такого способу словотворення конфіксацією, а відповідних морфем конфіксом не поглиблює нашого розуміння цього явища, а лише замінює один термін іншим". Такої думки дотримуються І.І.Ковалик, В.В.Лопатін, які зазначають, що для визначення конфікса як окремого типу афікса немає ні структурних, ні функціональних підстав.
Неоднозначне визначення статусу конфікса у лінгвістиці зумовлюється різноманітним трактуванням терміна морфема та методики і процедури визначення морфемної структури словоформи. Морфемна структура словоформи встановлюється на базі не тільки морфемного аналізу, а й враховуючи дані словотворчого аналізу: за лінгвістичною традицією встановлення словотворчої мотивації між однокореневими словами використовуються при встановленні морфемної структури словоформи як допоміжний, а інколи і основний критерій морфемного членування, хоча ці два типи лінгвістичного аналізу відрізняються різними завданнями (визначення морфемної структури словоформи / визначення способу словотвору похідного слова), методикою (морфемний аналіз /словотворчий аналіз) і структурними одиницями (морфи і морфемні структури слів / твірна база і словотворчий формант). Визначення межі словотворчого форманта у більшості випадках збігається з межею морфеми, тому в термінах морфем характеризують не тільки морфемну структуру, а й словотворчу структуру слова, що призводить до змішування одиниць різних рівнів мовного аналізу і визначення словотворчого форманта, що складається з двох різнопозиційних афіксів, як особливого типу морфеми - конфікса.
Морфеміка як рівень мовної системи характеризується базовою одиницею - морфемою. Морфеміка як мовознавча дисципліна, дотримуючись повноти і цілісності лінгвістичного аналізу, повинна описати морф - свою базову одиницю - у трьох типах внутрішньосистемних відношень: синтагматичних, парадигматичних та ієрархічних, а отже морфемний аналіз спрямований на морфемний рівень (синтагматичні та парадигматичні відношення), на словниковий рівень (ієрархічні відношення) та фонетичний рівень (ієрархічні відношення).
Словотвір в онтологічному розумінні - системний механізм мови для утворення нових слів на базі вже існуючих, проте словотвір - це не рівень мовної організації, оскільки він не має своєї базової одиниці. У гносеологічному розумінні словотвір - розділ граматики, що вивчає способи творення похідних слів. Словотвірний аналіз спрямований на словниковий рівень мовної системи, оскільки похідні слова є об'єктом його вивчення, а також на морфемний рівень, оскільки у процесі творення нових слів використовуються морфи як мінімальні знакові одиниці, що виражають словотворчі значення. Операційною одиницею словотвірного аналізу є словотворчий формант, якому у мовній онтології відповідає афікс або декілька афіксів. Тому конфікс - це лише одиниця словотворчого аналізу,

 
 

Цікаве

Загрузка...