WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Аналітизм вербоїдів як спосіб вираження семантичних параметрів дії - Реферат

Аналітизм вербоїдів як спосіб вираження семантичних параметрів дії - Реферат

парадигм:
Ключове слово Початковий стан Проміжний стан Кінцевий стан
влада приходити/прийти знаходитися при втрачати/втратити
присяга приймати/прийняти додержувати ламати/зламати
путь вирушати/вирушити держати збиватися/збитися з
Основним виразником фазової семантики у СДС є дієслова, що виступають ситуативними відповідниками: входити - виходити, вводити - виводити, набиратися - втрачати та ін.
5. Result. S. (" Стан у результаті"):
вийти друком, винести вирок, увійти в історію, дійти висновку, дістати освіту, довести до абсурду, завоювати довіру.
У дієслів-еквівалентів значення результативності передається афіксами ви- (виходити), до-ся (достоятися), але ці типи словотвору не дуже продуктивні. Таке значення потенційно властиве всім СДС, оскільки субстантив передбачає значення результата.
6. " Значення кратності дії: однократна чи багатократна":
робити/зробити крок - робити кроки (Пор. крокувати), наносити/нанести візит - наносити візити, здійснювати/здійснити напад - здійснювати напади. (Пор. нападати).
7. Magn. S. ("Високий ступінь, інтенсивність дії"):
заглиблюватися/заглибитися у думки, заходитися/зайтися плачем, горіти бажанням.
Перераховані вище семантичні параметри (перфектність, фазисність, результативність, кількісність, інтенсивність дії), які є складовими функціонально-семантичної категорії аспектуальності, свідчать про те, що СДС є засобами вираження цієї категорії в українській мові.
Разом з тим, СДС виражають каузативні значення. Категорія каузативності пов'язана з семою вияву ознаки, що мотивується активним породжувачем дії. Потреби мовного спілкування породжують необхідність виражати численні процеси каузованими. Каузативні смисли активно представляються у індоєвропейських мовах різноманітними засобами5. В українській мові відсутні особливі регулярні афікси для вираження цих смислів, тому дуже поширеним способом позначення каузативних дій є СДС. Усталені сполуки даного типу семантично наближаються до поєднання корелятивних дієсліів зі словами змушувати, спричиняти: викликати довіру - змушувати довіряти.
8. Caus. S. ("Суб'єкт ситуації "каузує", створює, змушує виникнути те, що вказано S):
вносити/внести зміни, вганяти в сум, накладати/накласти арешт, навіювати/навіяти думку, подавати/подати позов, зчиняти/зчинити переполох, притягати/притягти до відповідальності.
9.Liqu. S. ("Ліквідувати, знищувати, змушувати зникнути"):
долати/подолати вето, забивати запах, знімати/зняти відповідальність, позбавити життя, усувати/ усунути недоліки.
Дія або стан у СДС можуть бути представлені з таких позицій: 1) з позиції суб'єкта ситуації, з проекцією на об'єкт - " піддавати дії чи приводити у стан, названий іменником": надавати допомогу; 2) з позиції об'єкта ситуації - " підлягати дії, позначеній іменником": отримувати допомогу.
10. Oper 1. S ("Суб'єкт ситуації здійснює дію, виражену S, спрямовану на об'єкт ситуації"):
завдавати/завдати шкоди, піддавати/піддати критиці, покладати/покласти відповідальність, покривати/покрити забуттям, садити/посадити за грати,.
11. Oper 2. S ("Суб'єкт ситуації підлягає дії, вираженій S":
діставати/дістати дозвіл, зазнавати/зазнати шкоди, підлягати арештові, нести відповідальність.
Граматичне значення, яке виражається в синтетичних одиницях протиставленням морфологічних форм зворотності/незворотності (за допомогою постфікса -ся), у аналітичній структурі виражається протиставленням дієслівних пар: завдавати - зазнавати, піддавати - підлягати, надавати - діставати, виявляти (відчувати) - викликати, накладати - підлягати та ін. СДС можуть утворювати регулярні пари, що слугують вираженню конвергентних відношень: відчувати заздрість - викликати заздрість, виражати впевненість - давати впевненість.
Існування корелятивних пар СДС - можливість лексико-синтаксичного способу вираження функціонально-семантичної категорії стану. Ситуативну співвіднесеність дієслів у прямій і зворотній конструкції представлено у схемах:
давати -одержувати давати знання - одержувати знання
надавати -отримувати - отримувати знання
-діставати - діставати знання
-здобувати - здобувати знання
-набувати надавати форму - набувати форми
-виражати давати впевненість - виражати впевненість
покладати -нести покладати відповідальність - нести відповідальність
піддавати -підлягати піддавати арештові - підлягати арештові
накладати накладати обов'язок - підлягати обов'язку
завдавати -зазнавати завдавати втрат - зазнавати втрат
-зносити завдавати образу - зносити образу
виявляти -викликати виявляти довіру - викликати довіру
відчувати -користуватися відчувати повагу - користуватися повагою
СДС можуть утворювати з дієсловом опозицію зворотності//незворотності дії, будучи єдиним можливим виразником зворотної дії: гордитися - викликати гордість, сміятися - викликати сміх.
12. Модальні значення: - "можливості дії чи явища": давати/дати шанси, надавати/надати можливість, мати нагоду, висловлювати/висловити готовність. Синонімами до вербоїдів у даному випадку є аналітичні конструкції з інфінітивом при дієслові могти і прислівники можна, можливо (не можна, неможливо).
-"спонукання до дії, вияв волі до здійснення дії": давата/дати поштовх ( підстави), віддавати/віддати наказ.
-"дозвіл діяти": надавати/надати слово.
13.Oper 3. S. ("Основна типова дія суб'єкта ситуації, яка не має об'єкта, на який могла б бути спрямована"):
відкладати /відкласти відбиток, грати/зіграти весілля, складати/скласти вибачення, слугувати прикриттям.
14. Char. S. ("S виражає характеристику суб'єкта ситуації. Суб'єкт ситуації перебуває у стані, має властивість, яка вказана S"):
мати хист (уявлення), користуватися шаною.
15.Real. S. ("Суб'єкт ситуації виконує "вимогу", що міститься в S"):
виправдовувати/виправдати надію, витримувати/витримати видання, задовольняти/задовольнити потреби, перевершувати/перевершити сподівання.
Серед додаткових смислових відтінків, що передаються СДС - значення якісної характеристики дії: цілеспрямованості, навмисності (акцентувати увагу, здобувати владу), повноти охоплення (укривати славою, обводити очима), бажання суб'єкта ( брати на себе відповідальність) та ін. Всі супровідні значення СДС передаються за допомогою дієслівного компонента. Додаткові лексичні відтінки, властиві СДС, - незалежні від контексту, на відміну від дієслова, відтінки значення якого контекстуально обумовлені.
Таким чином, дієслова утворюють розгалужену перифрастичну парадигму при певних семантично ключових словах. В.Телія наголошує, що "... володіючи аналітичним типом значення, дієслова не тільки заповнюють прогалини в процесуальній і абстрактній лексиці, але і збагачують мову способамивираження тонких смислових дефініцій...". За допомогою обмеженої групи дієслів виражаються різноманітні аспектуальні, модальні, об'єктно-суб'єктні, каузативні та якісні характеристики дії.

 
 

Цікаве

Загрузка...