WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Аналітизм вербоїдів як спосіб вираження семантичних параметрів дії - Реферат

Аналітизм вербоїдів як спосіб вираження семантичних параметрів дії - Реферат


Реферат на тему:
Аналітизм вербоїдів як спосіб вираження семантичних параметрів дії
Корпус стійких дієслівних словосполучень (вербоїдів), або неоднослівних найменувань дії, яким властива вибіркова сполучуваність компонентів, певною своєю частиною репрезентує перифрастичний механізм мови (накладати відбиток - відбиватися, ставити питання - запитувати, досягати домовленості - домовлятися). Але , як зазначає Б.Я.Білецький , лише від 17,7 % до 31,9 % дій, виражених стійкими дієслівними словосполученнями (СДС), можуть бути виражені синонімами- однослівними дієсловами, що доводить, з одного боку, законне місце вербоїдів у системі номінативних засобів мови, а з іншого, засвідчує їх потенційну здатність вступати у трансформативні відношення з однослівними лексемами. Подібну властивість СДС (лексико-аналітичний характер) відзначали Л.В.Щерба, В.Г.Гак, В.М.Телія, Г.З.Розанова тощо.
Аналітичний характер визначає специфіку як значення вербоїдів, так і їх функціонування у синтагматичному оточенні. Семантика вербоїда, будучи якісно відмінною від семантичної структури однослівного дієслова, має більш конкретизований характер, що ускладнюється додатковими характеристиками, які розкривають специфіку якісних і кількісних ознак дії. Основним інструментом вираження цих семантичних і стилістичних значень є дієслово. Диференційні ознаки вербоїдів відносяться, переважно, до сфер функціонально-семантичних категорій аспектуальності, стану, каузативності та модальності. Ознаки СДС відповідають "способу існування" функціонально-семантичних категорій, що характеризуються наявністю спільних інваріантних семантичних функцій і різнорідних мовних засобів. Багато повнозначних слів-компонентів вербоїдів, аналогічно афіксам, виконують допоміжну функцію, позначаючи лише семантичні параметри основного значення. Звідси, основним завданням і постає виявлення та дослідження цих семантичних параметрів, або смислів, для мовного оформлення яких найбільш характерна обмежена лексична сполучуваність слів.
Проведений аналіз дозволив нам класифікувати СДС на основі зв'язаних значень дієслівних компонентів за їх семантичними параметрами ( див. праці А.К.Жолковського та І.А.Мельчука). Кожний семантичний параметр дії може бути виражений різними дієслівними лексемами, вибір яких залежить від "ключового слова". "Ключовим словом" у СДС є субстантив, який ми позначаємо S.
Досить поширені значення, що є складовими категорії аспектуальності.
1. Perf. S. ("Завершеність, досягнення межі"). СДС заповнюють прогалини у видовій системі дієслів, займаючи місце відсутнього дієслова видової кореляції, особливо це стосується чистих видових пар. Так, дієслова подорожувати, командувати, наглядати, опікуватися мають граматичне значення лише недоконаного виду або нечисті видові пари, а відповідні їм СДС можуть передавати граматичне значення як доконаного, так і недоконаного виду: здійснювати - здійснити подорож, віддавати - віддати команду, брати - взяти під нагляд, брати - взяти під опіку. Зустрічається і зворотне явище, коли СДС заміщає відсутнє дієслово недоконаного виду: заборгувати - робити борги.
Фазисність - це категорія, значення якої вказують на часову фазу даного факту, тобто виражають обмеження процесу певною часовою константою у діапазоні від початку виникнення до завершеності. В основі фазової семантики лежать причиннєво-наслідкові відношення, що виникають при зіставленні, з одного боку, значення необмеженого процесу, а з іншого - його обмеження.
2.Incep. S. ("Починати, починатися". Початкова фаза дії.):
брати під опіку, братися до справи, вводити у дію, вдаватися до послуг, вступати у конфлікт, підніматися на захист, ставати на підтримку тощо.
Утворення однослівних дієслів, що позначають початок дії, в українській мові обмежено незначною кількістю префіксів: за-, з- ( у широкому семантичному контексті дієслів): заговорити, збурити та по- (лише з односпрямованими дієсловами руху): побігти. Значення початкової фази може передаватися аналітичними інфінітивними сполуками з дієсловами-зв'язками: починати, ставати. Поширеність СДС поряд з даними мовними засобами зумовлена їх схильністю передавати додаткові характеристики дії, а саме: дієслово братися (до роботи) несе у собі відтінок початку тривалої дії, вступати (у конфлікт) - значення включення в якусь дію чи процес, кидатися (у сльози) - значення з відтінком більш високого ступеня енергії, вирушати (в дорогу) - відтінок рішучості, входити (в права), впадати (в сон) - семантику виникнення стану, підніматися (на захист) передбачає важливий суспільний захід. Дієслова вдаватися, пускатися (на хитрощі) конкретизують дію, більш чітко вказуючи на початок процесу.
3. Fin. S. ("Суб'єкт ситуації втрачає властивість, виходить із стану, які вказані S". Кінцева фаза дії.):
вивести із забуття, вилетіти з пам'яті, вийти з моди, втратити смак, відійти у забуття, загасити суперечку, розігнати сум.
Перевага вербоїдів на позначення кінцевої фази у порівнянні з словотвірними засобами (префікси до-, від-, пере- : дов'язати, відбіліти, перебоятися) та аналітичними інфінітивними формами ( дієслова-зв'язки: перестати, закінчити, припинити) полягає у тому, що вербоїди здатні передавати процеси, які не можуть виразитися однослівними дієсловами, а також несуть додаткові характеристики цих процесів. Наприклад. дієслова розігнати, розвіяти передбачають субстантиви із значенням психологічного стану (сон, сум), обірвати (життя) - характеризується різким припиненням процесу, випасти (з уваги), вилетіти (з пам'яті) - раптовістю дії. Значення дієслів вилізти (з боргів), вибитися (з сил), зламати (присягу) мають відтінок інтенсивної дії. Дієслова виводити, виходити, відходити означають відштовхування, ухиляння від дії чи процесу.
4. Cont. S. ("Суб'єкт ситуації продовжує, не припиняє дію". Розгортання дії):
витримувати роль, затримувати увагу, зберігати пам'ять, загрузати у злиднях, дотримуватися думки, метатися у здогадах, триматися на плаву.
Вербоїди із значенням фази розгортання дії співвідносяться з інфінітивними аналітичними конструкціями із зв'язкою "продовжувати", але дієслівний компонент вербоїда не перетворюється у дієслово-зв'язку. Дієслово може передавати, зокрема, такі смислові відтінки: еволютивний спосіб протікання дії - набирати обертів, переламувати характер, послаблювати увагу, статальний спосіб дії - сидіти на престолі тощо.
Окремі ключові субстантиви здатні поєднувати навколо себе дієслова із значенням різних фаз дії, утворюючи, таким чином, парадигми. "З одним і тим самим іменником можуть поєднуватися дієслова різних смислових полів, причому змінюється загальне категоріальне значення аналітичної структури. Так створюється фразеологічна парадигма, до певної міри порівнювана з парадигмою морфологічною. Але від морфологічної парадигми фразеологічна відрізняється більшою різноманітністю засобів, що використовуються для вираження аналогічного значення і, особливо, неповнотою, такяк реалізуються далеко не всі можливі сполуки". Розглянемо приклади подібних

 
 

Цікаве

Загрузка...