WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Прізвища Лубенщини на -енк-о (-єнк-о) - Реферат

Прізвища Лубенщини на -енк-о (-єнк-о) - Реферат

спираючись на зазначену класифікацію, однак зауважимо, що через неоднозначну мотивацію твірних основ ми не можемо уникнути подібних умовностей.
А.Прізвища, в основах яких відображені відкомпозитні імена різної структури.
Боженко<Божъ (пор. болг. Бож[идар], п. BoZ[ebor], ч. Boz[etech]- Д.,57.), Баленко< Балъ (пор. болг. Бал[осинъ], схв. Bal[islav]- Д.,57.), Біланенко<Беланъ, Белянъ, Білушенко< Білуш (пор. болг. Бел[изар], Белуш, Бел[ослав]; хорв. Bel[igoj]; cерб. Bel[imir], п.Bielak, Bielusz- Д.,65.), Рожненко< Рожно< Рогъ (пор. комп. д.-р. Рог[(о)володъ], Рог[дай]; ч. Roh[ovlad]- Д.,60.), Синенко (пор. комп. укр. Син[оданъ], Добро[синъ], схв. [Brato]sin, серб. [Rado]sin- Д.,81.), Черненко< Чернъ (пор. комп. cерб. Crn[omir]; xорв. Cern[igoj]; ч. Crn[host]-- Д.,60.) та інші.
Б. Прізвища, лексичною базою яких є імена відапелятивного походження чи пізніші індивідуальні прізвиська.
До цієї категорії прізвищ належать утворення, мотивуючі основи яких у час формування і становлення прізвищ не належали до розряду традиційних онімів, а рекрутувалися тільки зі сфери загальнорозмовної лексики. Виступаючи твірними основами сучасних прізвищ, імена і прізвиська відапелятивного походження пройшли складний процес онімізації (апелятив-- власне ім'я або апелятивне прізвисько) та номінаційної трансонімізації (власне ім'я чи прізвисько-- прізвищева назва). Після прийняття християнства слов'янські імена втрачали свою первісну функцію імен і набували функції прізвиськ. Такі імена-прізвиська, що надавали новонародженим із слов'янського автохтонного іменника неможливо відрізнити від вуличних прізвиськ, які отримували носії пізніше за якоюсь побутовою мотивацією. Тому ми розглядаємо утворення з такими основами в одній класифікаційній групі.
За семантикою твірних основ, за своїм генезисом ці лубенські прізвища дуже неоднорідні, оскільки представляють різноманітні семантичні і тематичні шари загальнорозмовної лексики, тому виділяти окремо групи апелятивів не будемо.
Ці прізвища творилися від основ:
1) іменникових: Бабенко, Губенко, Звізденко, Лебеденко, Хмизенко, Морозенко, Саленко, Соколенко, Коденко (пор. кодій-- "віл з товстими ногами"-- Гр.2,263), Дзюбаненко (пор. дзюбань-- "рябий від віспи"-- Гр.1,380), Тараненко (пор. таран-- "довбня на олійниці", "слід від віспи"-- Гр.4,247), Кондієнко (пор. кондійка-- "церковний сосуд, в якому святять воду"-- Гр.2,277), Гиренко (пор. гиря-- "коротко пострижений"-- Гр.1,283), Усенко, Кіктенко, Киктенко (пор. кикіть, кикоть-- "залишок відрізаного пальця, руки, ноги, а також недорозвинена рука, нога"-- Гр.2,238), Бибченко (пор. бибка-- "шишка екскрементів овець"-- Гр.1,55), Куленко (пор. куль-"вимолочений сніп"-Гр.2,323) та ін.;
2) прикметникових: Кривенко, Руденко, Лисенко, Сіденко, Сизенко, Риженко, Босенко, Косенко, Сіренко, Горбатенко, Сухенко, Куценко (пор. куций-- "короткий, малорослий"--Гр.2,334) та ін.;
3) дієслівних: Знаєнко, Забуленко, Хиленко, Урясенко (пор. урясити-- "густо навішати"-- Гр.4,354);
4) від вокативних інтер'єктивів (вигуків): Гегенко (пор."Ге! виг. 1)е! 2) понукання для корови, те саме, що і гей"-- Гр.1,278), Гиренко (5) складних слів: Дузькрятченко, Панібратенко, Тонконоженко, Гарнаженко.
3. Прізвища, в основах яких відображені апелятивні назви.
Прізвищами відлятивного походження вважаємо такі, що первісно іден-тифікували особу за професійними, етнічними, соціальними, релігійними ознаками, тобто такими, що "прямо відповідали реальному стану речей". Ми будемо дотримуватися думки М.Худаша, Б.Близнюк, Г.Панчук, що назви, які характеризували особу за буденною реальною ознакою, піддавалися антропонімізації менше, ніж ті, що називали особу за якоюсь характерною (фізичною чи психологічною) ознакою. Тому такі відапелятивні означення особи могли минути стадію прізвиськ.
А. Прізвища, утворені від назви осіб за професією чи заняттям.
Лексика такого типу є цінним матеріалом для вивчення історії та етнографії народу. Через занепад з II половини XIX століття народних ремесел і промислів, що не витримали конкуренції із зростаючою промисловістю, сама професія часто передавалася за спадковістю, і апелятивні назви, що утворилися від назв професій, занять, ставали родовими прізвищами.
Коваленко, Москаленко, Тесленко, Осауленко, Чабаненко, Різуненко (пор. різун-- "головоріз, розбійник"-- Гр.4,23), Бондаренко (пор. бондар-- "бочкарь"-- Гр.1,86), Козеренко, Козаченко (пор. козарь-- "пастух кіз"-- Гр.2,265), Шинкаренко, Лимаренко (пор. лимар-- "шорник"-- Гр.2,359< шори-- "родъ упряжи"-- Гр.4,508), Пономаренко, Шапаренко (пор. шапарь-- "ключник, економ", "шапкар"-- той, хто робить або продає шапки"-- Гр.4,484), Комісаренко, Слісаренко, Писаренко, Титаренко (пор. титар-- "церковний староста"-- Гр.4,263), Гончаренко, Маляренко, Грибініченко (пор. гребінник-- "той, хто робить гребінці"-- Гр.1,323), Стадниченко, Стадніченко (пор. стадник-"пастух коней"-Гр.4,195) або ж це прізвище походить від апелятивного прізвиська стадник (пор. стадник-"жеребець при стаді кобил, бик при стаді корів"-Гр.4,195), Мірошниченко, Кравченко, Винниченко (пор. винниченко-- "син винокура"-Гр.1,173), Дяченко.
Б. Прізвища, утворені від назв осіб за місцем походження чи проживання.
Твірною базою для цих антропонімів Лубенщини послужили географічні об'єкти, котрі виділяли особу за просторовою, характерною для конкретної місцевості ознакою, а також місцем проживання.
Луговенко, Дворовенко, Городищенко і відойконімне прізвище Ірклієнко.
В. Прізвища, утворені від назв людей за етнічною приналежністю.
Прізвища цього типу відображають міжетнічні зв'язки або ж міграцію людей.
Шведенко, Циганенко, Литвиненко, Татаренко, Литовченко, Комліченко (пор. комлик- "кімлик, калмыкъ"-Гр.2,224), Німченко, Турченко, Ляшенко, Ляхівненко.
Таким чином, здійснений нами аналіз найпродуктивнішого типу творення лубенських прізвищ виявив багатство і різноманітність семантичних і структурних особливостей твірних основ, що є доказом природного і довготривалого процесу формування таких антропонімів. Найчисленнішу групу складають прізвища, утворені від власних імен людей. Основну роль у творенні їх відіграли канонічні церковно-християнські чоловічі імена, оскільки саме вони в час становлення прізвищ превалювали, а нерідко виконували роль прізвищевих назв. Тим паче, що більша частина прізвищ з формантом -енк-о мають виразно патронімічне (рідко матронімічне) значення, тобто вказують на походження від особового імені батька (матері), що називається у передсуфіксальній частині. Крім того, прізвища на -енк-о активно творилися від імен та прізвиськ відапелятивного походження та від назв осіб за професією та видом діяльності.

 
 

Цікаве

Загрузка...