WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Безсполучникові складні речення з компонентом обґрунтування в науковому стилі - Реферат

Безсполучникові складні речення з компонентом обґрунтування в науковому стилі - Реферат

Ця книга під назвою "Про мову і мовознавство" не є підручником: її можна було б назвати "книгою для читання з мовознавства";
- виконання дії: У трубці створюється глибокий вакуум: тиск газу в ній не більший від 10-5 мм рт.ст.; Інший перекладач зримував "ночь" і "дочь": це, мабуть, трохи краще; В усіх сучасних гальванічних елементах і акумуляторах використовують один електроліт: такі джерела струму значно зручніші в експлуатації;
- способу виконання дії: Наприклад, у молекулі водню електрони однаковою мірою рухаються навколо обох атомів: молекула Н2 неполярна;
- заперечення виконання дії: Але хімічні явища не зводяться до фізичних процесів, а біологічні - до хімічних і фізичних: кожна форма руху матерії має свої особливості; При зіткненні з труднощами не треба відступати: труднощі краще запам'ятовуються.
Разом з тим помічено, що в текстах кожної з книг наявні приклади інших семантичних відношень, специфічних для кожного з підстилів.
Так, у хімічних текстах засвідчуються семантичні відношення, що передають:
- обґрунтування назви явища: Ця дисоціація називається первинною: вона проходить майже націло за типом дисоціації сильних електролітів;
- обґрунтування відповідності явища: Переліченим ділянкам відповідають гомогенні системи: структура розплаву і твердих розчинів однорідна в кожній з цих фаз;
- обґрунтування виникнення явища: Тому при взаємодії молекули NH3 з іоном водню міжними виникає ковалентний зв'язок: неподілена пара електронів атома азоту стає спільною для двох атомів, [внаслідок чого утворюється іон амонію NH4+];
- обґрунтування залежності явища: Але робота залежить від її швидкості: вона максимальна при нескінченно повільному проведенні реакції;
- обґрунтування належності явища до певного класу: Телур належить до рідкісних елементів: вміст його в земній корі становить 1*10-6 % (мас);
- обґрунтування заперечення активності певних існуючих явищ: Не всі вторинні нейтрони беруть участь у розвитку цього ланцюгового процесу: деякі з них встигають вилетіти за межі куска урану;
- обґрунтування невідповідності явища реальності: Такий висновок не відповідає дійсності: всі три зв'язки С - О в іоні СО32- рівноцінні;
- обґрунтування неможливості виконання дії: [Неважко помітити, що] ці моделі не можна сумістити в просторі: вони побудовані дзеркально і відбивають просторову конфігурацію молекул двох різних речовин;
- обґрунтування висловленої думки: Вважалося також, що атоми незмінні: атом певного елемента ні за яких умов не може перетворитися в атом будь-якого іншого елемента.
У книзі з математики наявні відношення, що формулюють:
- обґрунтування можливості виконання дії: У множині Q завжди можна виконати додавання і множення: для цих дій справедливі переставний, сполучний і розподільний закони.
Серед безсполучникових складних речень з компонентом обґрунтування у фізичному підстилі виділяються структури з відношеннями, що називають:
- обґрунтування звичності існування явища: У цьому нічого дивного не було: електричний струм і повинен намагнічувати стальне осердя котушки;
- обґрунтування набуття властивості: Через якийсь час коливання набудуть усталеного характеру: їх амплітуда з часом перестане змінюватись;
- обґрунтування умови виконання дії: Під час зіткнень швидких атомів частина їх кінетичної енергії перетворюється у внутрішню: атоми збуджуються і якийсь час випромінюють світло.
Навчальний посібник з лінгвістики характеризується, крім названих вище типових для всіх джерел відношень, ще й наявністю специфічних поєднань предикативних частин, що передають:
- обґрунтування заперечення існування властивості: Рими не оригінальні: серед них є багато дієслівних рим: "сміятись - сподіватись, розтане - настане";
- обґрунтування частковості існування явища: В цьому він мав рацію лише почасти: насправді є явища, [назви яких складаються не з одного слова, а зі сполучення слів];
- обґрунтування безсумнівності існування явища: Щодо цього автор книги "Буття" не мав сумніву: це була та мова, [якою написано цю книгу];
- обґрунтування стану даного явища: Для тих, [хто розмовляє даною мовою,] зовнішня форма в кожний момент використання слова в мовленні перебуває начебто в рівновазі: певна зовнішня форма пов'язується з певним значенням, із певним змістом;
- обґрунтування достовірності виконуваної дії: [Людська діяльність та її наслідки протиставлялися первісній природі - натурі.] Зрозуміло, і ми так сприймаємо: культура як матеріальна, так і інтелектуальна (духовна) є витвором людського суспільства та окремих творчих особистостей.
Розглянутий матеріал показовий у тому, що він дає підстави твердити:
- складні безсполучникові конструкції з компонентом обґрунтування властиві науковому стилю української мови;
- розглядувані зразки безсполучникових речень не одиничні, а досить поширені в джерелах різних галузей знань.
Крім того, аналіз розглядуваних конструкцій дозволяє констатувати, що в науковому стилі є відношення предикативних частин, наявні в усіх підстилях української мови, і є відношення, властиві лише деяким з них. Зумовлено це специфікою заданості наукового викладу, притаманного кожній науці.
Таким чином, висока частотність і поширеність безсполучниково з'єднаних предикативних частин з відношенням обґрунтування в книжному стилі забезпечують цьому виду складних структур належне місце в системі безсполучникових складних речень як окремих елементів синтаксичної будови української мови.

 
 

Цікаве

Загрузка...