WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Науково-термінологічна лексика, її роль у текстах ділової мови - Реферат

Науково-термінологічна лексика, її роль у текстах ділової мови - Реферат

краде)
красный (червоний) красний (красивий)
У внутрішній поточній кореспонденції, яка не виходить за межі підприємства, мішанина слів з двох мов зустрічається, на жаль, звичайно частіше, ніж хотілося б. Документи, написані такою мовою, свідчать про недостатнє знання обох мов, про низьку мовну й загальну культуру того, хто так пише.
Це саме можна сказати й про вживання у мові документів діалектизмів, тобто місцевих слів і висловів, які зрозуміє лише обмежена кількість людей.
Чомусь вважається, наприклад, що оволодіння синонімічним багатством української мови - це вже компетенція художнього слова, а для ділового мовлення синоніми - це зайва розкіш.
Насправді синоніміка - це явище, властиве усім сталям мови, воно притаманне лексиці нашої мови, загалом, а не лише лексиці художньої літератури й публіцистики. Адже явище синоніміки означає висловлення, покликане якнайточніше відтворювати всі відтінки людської думки.
Велику кількість близьких за значенням слів ми розрізняємо добре; відмінності між ними очевидні, переплутати ці слова важко. Наприклад:
робітник - людина, що працює на промисл. під-ві; працівник - ширше поняття, ніж робітник (газетний працівник, наук. працівник тощо).
Але вже такі слова, як замісник і заступник, примусять декого замислитися, перш ніж відповісти на питання, чи ці слова абсолютно тотожні за змістом. Виявляється, що замісник - це людина, яка тимчасово виконує чиїсь обов'язки, а заступник - це офіційна назва постійної посади; заступник працює водночас з керівником, а замісник заступає відсутнього керівника.
Поняття "близькозначне слово" для кожної людини дещо інше, визначається воно насамперед ступенем знання мови.
Легко уявити собі, що було б, якби в документі при перекладі були переплутані щойно названі слова: документ втратив би свою цілеспрямованість, точність.
Чим менше виразне предметне значення слова, тим важче шляхом логічних роздумувань відрізнити значення одного слова від іншого. Ці значення слів треба запам'ятати, щоб точно і правильно ними користуватися.
Багато сумнівів звичайно викликає вибір серед слід тепер, зараз, нині, сьогодні. Дехто вважає, що "законне право на існування" має лише слово тепер. Виявляється, що ці слова різняться значенням, а не місцем вживання: зараз - це у момент розмови (цієї миті, секунди, хвилини); тепер - у наш час, останнім часом (з цим же значенням вживається нині й сьогодні). При зіставленні двох часових періодів вживається тепер (колись - тепер); при зміні дій, процесів, станів також вживається тепер (Тепер переходимо...).
Буває, що два слова різняться лише префіксами, але не є взаємопов'язаними; тут треба бути особливо обережними й уважними, бо від наявності чи відсутності навіть однієї літери у слові може змінитися значення всього тексту.
На перший погляд дуже незначна відмінність між словами зупинятися і спинятися, запитання і питання. І справді, у прямому значенні це дуже близькі за змістом слова, які вільно взаємо замінюються. Проте у переносному значенні вживається лише спинятися (спинимося на цьому питанні, він ні перед чим не спиняється), питання (проблема, справа), а зупинятися і запитання - у прямому. Синоніми служать не лише для найточнішого висловлення думки, вони допомагають також знайти найдоречніший спосіб висловлення.
У певних ситуаціях звичайне загальновживане слово може виявитися аж надто прямолінійним. навіть жорстоким, тоді йому підшукують відповідну синонімічну заміну (наприклад: у некролозі неповтрюється слово помер, його замінюють після першого вживання словами зворотами - пішов від нас, залишив нас, пішов з життя та ін.).
Деякі загальновживані слова мають виразно експресивний характер і тому не придатні для ділового документа. Так, слово п'яний у нашій уяві повязуємться зі словами п'яниця, пиячити, пиятика тощо, які є досить експресивними рядом. Тому в ділових паперах до них добираються описові без емоційні звороти: у нетверезому стані, під ідєю алкоголю, у стані сп'яніння тощо.
Часом виникає пом'якшити наказ, порівняйте:
Не курити!
Палити забороняється!
Просимо не курити.
У нас не курять.
Проте пошуки пом'якшуючих синонімів для ділового папера не завжди виправдані об'єктивними причинами, а пояснюються часом надмірною делікатністю того, хто пише.
Таким чином, пом'якшуючі синоніми доречні в діловому документі насамперед у тих випадках, коли загальновживане слово аж надто експресивне або викликає небажані побутові асоціації. Оскільки ж пом'якшуючі синоніми - це переважно описові кількаслівні словосполучення, то вони, до всього іншого, ще й громіздкі. Тому кількість їх у тексті повинна бути мінімальною.
Близькозвучні слова (пароніми). Серед слів нашої мови є досить таких, які мають однаковий корінь, а різняться лише суфіксом, кількома літерами в закінченні, префіксом, наявністю чи відсутністю частини -ся та ін. При читанні тексту з такими словами труднощів не виникає, бо словесне оточення допомагає уточнити, конкретизувати значення цього - загалом знайомого слова.
Приклад. Здавалося б, що труднощі повинні виникати при розмежуванні слів - дипломат - дипломант, проте, виявляється, найчастіше не розрізняють досить віддалену за звучанням пару: дипломант(конкурсу) і дипломник (автор дипломної роботи), дипломат же - слово відоме і рідко викликає труднощів при відмежуванні від двох ін. близькозвучний слів.
Отже, нерозрізнення - досить велика небезпека. Уникнути її можна лише тоді, коли людина усвідомлює цю небезпеку і завжди, відчуваючи її, перевіряє себе за словником.
Найчастіше в ділових паперах трапляються такі пароніми:
Виборний - виборна агітація, виборна посада, виборність і звітність правлінь та ін.;
виборчий - виборча компанія, виборчий бюлетень, загальне виборче право та ін.
Виключно - лише, тільки (...виключно для членів правління...);
винятково - дуже, особливо, надзвичайно (це питання має винятково важливе значення).
Громадський - від "громада"; не державний, не службовий, добровільний (громадські інтереси, громадські організації);
громадянський - від "громадянин", такий, що має стосунок до людини як громадянина (громадянські права, громадянська війна).
Дільниця - адміністративно самостійний об'єкт, або виробничий вузол на будівництві, шахті, залізниці (виборча дільниця);
ділянка - частина поверхні, площі чогось (дослідна ділянка, ділянка франту).
Загальноприйнятий - визнаний усіма, узвичаєний;
загальноприйнятний - такий, що його всі можуть визначити, прийняти.
Особистий - такий, що стосується окремої людини, її долі, почуттів, переживань (особистий підпис, особисте життя);
особовий - найчастіше дані людини, які зберігаються в установі, (особовий склад тощо).
Позбавити - відібрати щось у когось (позбавити прав);
позбавитися - запобігти чомусь, попередити щось неприємне (позбавитися аварійного стану).
Показник - наочне вираження чогось (у цифрах, графічно); у переносному значенні - те, з чого можна судити про розвиток і хід певного явища (економічний показник, показник можливостей);
покажчик - напис, стрілка та ін., що вказують на щось; довідник;
Повноваження - права певної особи на дії від імені когось (строк повноважень продовжено);
уповноваження - надання якійсь особі діяти від імені того, хто це доручає (за уповноваженням райвиконкому відряджається...).

 
 

Цікаве

Загрузка...