WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Науково-термінологічна лексика, її роль у текстах ділової мови - Реферат

Науково-термінологічна лексика, її роль у текстах ділової мови - Реферат

валютних, товарних та фондових біржах.
Національний дохід - частина сукупного суспільного продукту, в якому представлена новостворена протягом року в тій чи іншій країні вартість.
Оптова торгівля - форма організації товарного обігу, що забезпечує економічні зв'язки між підприємствами і здійснює доставку товарів роздрібній торгівлі.
Податки - обов'язкові платежі в бюджет, які здійснюють фізичні та юридичні особи.
Прибуток - одна з форм чистого доходу в умовах розвинутих товарно-грошових відносин, що виражає вартість додаткового і часткового необхідного продукту.
Ринок - система товарно-грошових відносин, що виникають між покупцем і продавцем, яка включає механізм вільного ціноутворення, вільне підприємство, що здійснюється на основі економічної самостійності, рівноправності та конкуренції суб'єктів господарювання у боротьбі за споживача.
Споживча вартість - корисність, її здатність задовольнити певну потребу людини, суспільства.
Товар - продукт праці, виготовлений з метою обміну або продажу.
Трудова угода - документ, який регулює взаємовідносини робітників, службовців, інженерно-технічних працівників і адміністрації підприємства.
Фонд споживання - частина національного доходу, яка використовується на задоволення матеріальних та соціальних потреб членів суспільства.
Ціна - грошовий вираз вартості, кількість грошей або інших товарів і послуг, що сплачуються та отримуються за одиницю товару або послуг.
Юридичної діяльності
Ввізне мито - грошовий збір, що його стягує держава при завезенні на її територію іноземних товарів.
Вирок - рішення суду першої інстанції про винність або невинність підсудного і про застосування або незастосування до нього покарання.
Гарантії прав особи - умови і засоби, які забезпечують реальне (фактичне) здійснення прав і свобод людини.
Громадянство - правова залежність особи до певної держави, в силу якої на дану особу поширюється суверенна влада цієї держави й забезпечується захист з боку держави її прав і законних інтересів як всередині країни, так і за її межами.
Докази - будь-які фактичні дані, одержані у визначеному законом порядку, що мають значення для правильного розв'язання кримінальної чи цивільної справи.
Ембарго - заборона державною владою будь-якої країни ввозити або вивозити золото, іноземну валюту, певні товари та інші цінності; заборона заходити в порти і виходити з них іноземним суднам; затримання (арешт) у країні власності іноземної держави.
Етика судова - наука про принципи і вимоги моралі в специфічних умовах судової, прокурорської, слідчої та адвокатської діяльності.
Житлове право - сукупність правових норм, що регулюють умови і порядок надання жилих приміщень громадянам, умови користування і розпорядження ними, а також зміни в користуванні жилими приміщеннями і припинення цього права.
Засуджений - особа, щодо якої суд виніс вирок про визнання її винною у вчиненні злочину.
Злочин - суспільно небезпечне діяння, що посягає на суспільний лад держави, її політичну і економічну систему, власність, особу, політичні, трудові, майнові, - інші права і свободи громадян, а також інше суспільно небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок.
Імпічмент - в парламентах процедура обвинувачення вищих службових осіб (президентів, міністрів, федеральних суддів тощо).
Касація - у судочинстві форма оскарження і перевірки судом другої інстанції вироків, рішень, ухвал і постанов судів першої інстанції, що не набрали законної сили; визнання недійсними виборів, що відбулися.
Латентна злочинність - частина злочинності, яку з тих або інших причин не встановлено, не виявлено, і тому її не було відображено в офіційному обліку відповідних державних органів, спеціально покладених боротися з злочинністю.
Легалізація - узаконення, надання законної сили документів або дії.
Мито - збір, який справляє держава за перевезення вантажів через її кордон, а також за користування для цього шляхами, мостами, портовими спорудами.
Наклеп - поширення в будь-якій формі за відомо неправдивих вигадок, які ганьблять іншу особу.
Непрямі докази - докази, які на відміну від прямих доказів безпосередньо не встановлюють факти, що підлягають доказуванню по даній справі.
Образа, ображання - злочин, що полягає в умисному приниженні честі й гідності особи, вираженому в непристойній формі.
Патент - документ, що посвідчує державне визнання технічного рішення винаходом пріоритет та авторство на нього, а також виключне право патентовласника на винахід.
Погроза - виявлене на словах, письмово або іншим способом нахваляння завдати шкоди громадських інтересам.
Речові докази - у кримінальному процесі предмети, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об'єктом злочинних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті злочинним шляхом, і всі інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення вини обвинуваченого.
Саботаж - шкідництво, навмисне невиконання певних зобов'язань або умисне недбале виконання їх з метою ослаблення держави.
Судочинство - порядок провадження цивільних і кримінальних справ, встановлений законом.
Третейський суд - орган, що обирається учасниками цивільного спору для розгляду конкретної цивільно-правової справи.
Умисел - одна з форм вини, яка полягає в тому, що особа, яка вчинила злочин, усвідомлює суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачає його суспільно небезпечні наслідки і бажає або свідомо допускає настання їх.
Утриманці - особи, які перебувають на повному утриманні іншої особи або одержують від них допомогу, що становить постійне й основне джерело засобів їхнього існування.
Феміда - у грецькій міфології богиня прав, законного порядку.
Халатність - злочин, який полягає в невиконанні або неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через недбале або несумлінне до них ставлення.
Цивільне судочинство - зосередження управління, керівництва в єдиному центрі; зосередження більшої частини функції держави у віданні центральних установ.
Цивільний позов у кримінальній справі - вимога потерпілого від злочину (громадянина або юридичної особи) відшкодувати матеріальні збитки, заподіяні даним злочином, яка розглядається разом з кримінальною справою.
Часткова власність - форма спільної власності кількох осіб, у якій визначено частину майна, належну кожному співвласникові.
Чинність закону - діянормативного акту - обов'язковість виконання закону, обмежена певним часом, простором і колом осіб.
Шантаж - погроза розголошення компрометуючих або начебто компрометуючих відомостей з метою одержання будь-яких політичних, майнових чи інших вигод.
Шкода - в цивільному праві знищення або зменшення особистого або майнового блага.
Щире розкаяння - в кримінальному праві обставина, що пом'якшує відповідальність.
Діяльності фінансистів
Абсолютна рента - форма земельної ренти при капіталізмі, яку необхідно сплачувати власникові за будь-яку ділянку землі, незалежно від її родючості й місця розташування.
Акциз - різновид непрямого податку переважно на товари масового споживання
Баланс грошових доходів і видатків - частина загального балансу народного господарства держави.
Банкрути - юридична або фізична особа, яка розорилася і неспроможна оплатити

 
 

Цікаве

Загрузка...