WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Науково-термінологічна лексика, її роль у текстах ділової мови - Реферат

Науково-термінологічна лексика, її роль у текстах ділової мови - Реферат

Київський національний торговельно-економічний університет
Коломийський економіко-правовий коледж
Науково-термінологічна,
виробничо-професійна лексика,
її роль і місце у текстах
ділової української мови.
Синоніми та пароніми в
діловому мовленні.
Конспект лекції
ДУМ т.4
Коломия
Тема: Науково-термінологічна, виробничо-професійна лексика, її роль і місце в текстах ділової української мови. Синоніми та пароніми в діловому мовленні.
Вид заняття: лекція з елементами бесіди.
Мета: збагачувати словниковий запас професійної термінології новою науково-технічною, суспільно-політичною лексикою; навчитися вільно володіти лексикою свого фаху, нею послуговуватися. Виховувати людину правильного, професійного спілкування на виробництві та в безпосередніх ділових контактах.
ЗМІСТ
Вступ....................................................................................................................
Термінологічний словничок..............................................................................
1. Терміни......................................................................................................
2. Професіоналізми.......................................................................................
3. Синоніми...................................................................................................
4. Близькозвучні слова (пароніми)..............................................................
Питання для самоперевірки...............................................................................
Тест для самоконтролю......................................................................................
Рекомендована література..................................................................................
Вступ
Мова нації - універсальна система, в якій живе національна душа кожного народу, його світ, його духовність. "По ставленню кожної людини до своєї мови можна абсолютно точно судити не тільки про її культурний рівень, але й про її громадську гідність" (К.Паустовський). На повістці дня сьогодні - розширення сфер функціонування української мови. Це засіб не лише спілкування, а й формування нових виробничих відносин.
Мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має велике значення для всіх. Оскільки мова не тільки обслуговує сферу духовної культури, а й пов'язана з виробництвом, з його галузями і процесами, із соціальними відносинами, вона - елемент соціальної сфери.
У сучасному житті по-новому розглядаються питання функціонування мови. Старий поділ на професії, "інтелігентні" та "неінтелігентні" зникає. Основний критерій - знання свого фаху, рівень володіння професійною термінологією.
Науково-технічний прогрес, перебудова соціально-економічної й політичної системи в країни насичують нашу мову новими поняттями, термінами. Разом з піднесенням рівня фахових знань представників різних професій підвищуються і вимоги до мови.
У зв'язку з упровадженням української мови на підприємствах та в установах помітно збагачується словник професійної термінології новою науково-технічною, суспільно-політичною лексикою.
Що означає знати мову професії? Це - вільно володіти лексикою свого фаху, нею послуговуватися.
Мовні знання - один з основних компонентів професійної підготовки. Оскільки мова виражає думку, є засобом пізнання й діяльності, то правильному професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя.
Знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах.
Термінологічний словничок
(економічної діяльності)
Абсолютна праця - специфічна спеціально-економічна форма праці в умовах товарного виробництва, розвинутого суспільного поділу праці, в якій виражається суспільний характер праці.
Аванс - грошова сума або інша майнова цінність, що видається за рахунок наступних платежів за матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.
Акциз - різновид непрямого податку переважно на товари масового споживання.
Антимонопольне законодавство - закони, спрямовані на обмеження діяльності монополій, а також законодавство про "нечесну конкуренцію", "нечесну торгівлю" тощо.
Баланс грошових доходів і видатків - частина загального балансу народного господарства держави.
Банкрут - юридична або фізична особа, яка розорилася і неспроможна оплатити свої зобов'язання.
Безготівкові розрахунки - платежі без участі готівки, тобто через перерахування сум з рахунків платників на рахунки кредиторів.
Брокер - посередник при укладанні угод між зацікавленими сторонами (клієнтами) про купівлю-продаж на біржах товарів, цінних паперів валют.
Валова продукція - статистичний показник у грошах, що характеризує загальний обсяг виробництва продукції окремими підприємствами, галузями, сферами, регіонами. народним господарством в цілому за певний період часу.
Валовий дохід - частина вартості валової продукції підприємства, яка залишається після покриття всіх матеріальних витрат або новостворена на підприємстві вартість як результат живої праці колективу підприємства.
Вексель - цінний папір і вид кредитних грошей, який засвідчує грошове боргове зобов'язання векселедавця і в певному порядку визначену суму власнику.
Гроші - особливий товар, який служить загальним еквівалентом (рівноцінністю) при обміні товарів, є для них формою вартості.
Грошовий обіг - безперервний рух грошей у сфері обігу і виконання ними функції засобу обігу та платежу.
Девальвація - здійснюване державою зниження обмінного курсу своєї грошової одиниці стосовно іншої.
Депозит - гроші або цінні папери, внесені до банку, підприємствами і громадянами на зберігання.
Дивіденд - дохід, одержаний власником акцій за рахунок прибутку акціонерного товариства.
Додатковий прибуток - прибуток, отриманий підприємством понад середньогалузевий рівень за рахунок зниження індивідуальних витрат виробництва.
Ембарго - засіб економічного та політичного впливу однієї або декількох країн на інші країни шляхом заборони вивозити із будь-якої країни або заборони ввозити в будь-які країни товари, валюту, цінні папери, а також затримання суден, вантажів та іншого майна, що належить іноземній державі.
Закон вартості - загальний економічний закон, який виражає внутрішньо необхідні, суттєві і сталі зв'язки між суспільно необхідною працею і цінами товарів за умов відносної відповідності попиту та пропозиції.
Застава - спосіб забезпечення виконання зобов'язання, своєрідна майнова гарантія його виконання в обумовленому обсязі й у визначенні умовами терміни.
Інфляція - процес знецінення грошей у результаті перевищення кількості грошових знаків, що перебувають в обігу, над сумою цін товарів та послуг, тобто недотримання вимог закону грошового обігу.
Квота - доля участі у виробництві, збуті,експорті, імпорті товару.
Кредит - угода між партнерами про надання у власність майна або грошей іншій особі на умові відстрочки повернення такої ж вартості з виплатою проценту.
Лізинг - особливий вид оренди рухомого і нерухомого майна, виробничого призначення на підставі відповідного договору між орендодавцем і орендарем.
Маклер - посередник при укладанні торгових, біржових угод, який діє за дорученням і за рахунок клієнтів на

 
 

Цікаве

Загрузка...