WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → 1.Роль мови в суспільному житті. 2.Стильові різновиди української мови. 3.Текстове оформлення документів. 4.Заява. 5.Синоніми в діловому мовленні (кон - Реферат

1.Роль мови в суспільному житті. 2.Стильові різновиди української мови. 3.Текстове оформлення документів. 4.Заява. 5.Синоніми в діловому мовленні (кон - Реферат

установі чи посадовій особі. При складанні заяви необхідно дотримуватися такої форми:
· прізвище, ім'я, по батькові і посада особи чи назва організації, яким адресується заява;
· прізвище, ім'я, по батькові, посада, адреса заявника;
· назва виду документа (Заява);
· виклад прохання, пропозиції тощо;
· перелік документів, що додаються до заяви;
· дата;
· підпис.
Наприклад:
Директорові школи № 46
Жовтневого району м. Києва
Пироговій Г. О.
Губенко Валентини Андріївни,
яка мешкає за адресою:
Київ-65, вул. Каблукова 8, кв. 30
Заява
Прошу Вас прийняти до 1-го класу мою доньку Губенко Світлану Миколаївну 1994 року народження.
Додаток:
1. Копія свідоцтва про народження.
2. Медична довідка.
Підпис
15 липня 2001 р.
Директорові ПТУ № 14
Василенкові В. І.
Півня Віталія Олександровича,
який мешкає за адресою:
030124, Київ-124,
вул. Гарматна, 25, кв. 46
Заява
Прошу прийняти мене на навчання в училище за спеціальністю електрозварник. У 2000 р. я закінчив середню школу № 105 м. Києва.
До заяви додаю:
1) атестат про середню освіту;
2) характеристику зі школи;
3) медичну довідку (форма № 086-У);
4) 4 фотокартки.
Підпис
12 липня 2000 р.
5. Синоніми в діловому мовленні
Важливим засобом урізноманітнення мовлення є використання синонімів (від грецьк. synonymia - однойменність), тобто слів, у яких значення повністю чи частково збігаються, як-от: метелиця, заметіль, сніговиця, завірюха, хуртовина; байдужий, апатичний; двоєдушний, дволичний, лицемірний; акцент, наголос, наголошування; асоціація, об'єднання, товариство, спілка.
Група слів, об'єднаних синонімічними відношеннями, називається синонімічним рядом. Наприклад, для позначення форми державного устрою, побудованого на визнанні народу джерелом влади, на принципах рівності й свободи, використовується синонімічний ряд демократія, народовладдя, народоправство.
Значення "який має лікувальні властивості" об'єднує в синонімічний ряд прикметники лікарський, лікувальний, фармацевтичний, медикаментозний, помічний.
У складі синонімічного ряду одне слово є основним, стрижневим, його називають домінантою (від лат. dominans - панівний). Так серед синонімів боржник, дебітор, довжник домінантою є боржник, у ряду вішалка, вішак, вішало як стрижневе слово визначаємо слово вішалка.
Домінанта у словниках синонімів подається першим яксемантично наймісткіше, найуживаніше і стилістично нейтральне слово.
Синоніми поділяються на абсолютні (лексичні дублети), і відносні (чи часткові). Абсолютні синоніми виявляють повний збіг значення, відносні відрізняються одним чи кількома значеннями або відтінками значення. Абсолютними синонімами є, наприклад, словалінгвістика і мовознавство, кожне з яких означає науку про загальні закони будови і функціонування людської мови.
Ці слова є взаємозамінними, як і синоніми, що вживаються на означення "скам'янілої смоли хвойних дерев", - бурштин і янтар. Як приклад відносних синонімів наведемо слова екземпляр - примірник. Вони збігаються у значенні "одиничний предмет з ряду тотожних, однорідних": 100 примірників (екземплярів) посібника.
Лише слово екземпляр вживається у значенні "представник якогось роду - тварин, рослин" (рідкісний екземпляр жоржини), в якому воно не замінюється словом примірник. Відносні синоніми інвентар і реманент об'єднуються значенням "сукупність предметів, необхідних для якоїсь галузі діяльності", але словом реманент позначаються предмети, що використовуються лише в сільському господарстві.
Синоніми процент - відсоток збігаються у значенні "сота частка числа, яке приймається за ціле, за одиницю". Тільки процент (причому переважно у формі множини) вживається у значенні "дохід, який одержують на кожні сто грошових одиниць капіталу або грошової суми, покладеної в ощадну касу або банк". Розбіжності у значенні спричиняють різну сполучуваність синонімів. Розглянемо, наприклад, синонімічний ряд водій - шофер. Слова заміняють одне одного, якщо йдеться про особу, яка працює на автомобільному транспорті: водій автобуса - шофер автобуса, водій вантажівки - шофер вантажівки, водій таксі - шофер таксі тощо. Слово шофер не може замінити слово водій, якщо йдеться про керування іншими засобами пересування, отже, єдино можливими є словосполучення: водій трамвая, водій тролейбуса, водій танка тощо. Серед синонімів із значенням "добре пристосований для користування" слова зручний, вигідний мають широку сполучуваність, прикметник похватний вживається лише щодо предметів, які можна взяти в руки, слова комфортабельний, комфортний звичайно є означеннями назв приміщень та меблів. Різна сполучуваність може виявлятися у неоднаковому керуванні синонімів залежними словами, як-от: кохати, любити кого, умирати, пропадати, сохнути за ким; дорожити ким, чим, цінувати, цінити кого, що; брак кого, чого, нестача, нестаток чого, у чому, дефіцит чого, у чому, з чим, скрута з чим, яка, голод на що, криза яка; опановувати що, оволодівати чим, освоювати що.
Крім значення, синоніми можуть відрізнятися емоційним забарвленням, стилістичними особливостями (тобто закріпленістю за певними сферами чи ситуаціями спілкування). Наприклад, у значенні "чоловік стосовно своїх дітей" можуть вживатися слова батько і тато. Перше слово не має функціональних обмежень, друге використовується переважно у розмовно-побутовій мові. У синонімічному ряду зі значенням "негативна ознака кого-, чого-небудь; те, що невигідним, незручним для когось" об'єднуються слова нейтральні(вада, недолік, хиба), книжні (дефект, мінус) та розмовні (ґандж, порок). Функціональними особливостями відрізняються синоніми нейтрального слова індик: слово дундук є розмовним, гиндик і трухан належать до діалектної лексики. У синонімічному ряду зі значенням "іти вперед, напираючи на кого-небудь, штовхаючи інших" нейтральні слова лізти, пхатися об'єднуються з фамільярним пертися. Синонімічний ряд можуть утворювати слова і словосполучення, наприклад: лікарняний листок - листок непрацездатності - бюлетень; двоюрідний - у перших - стриєчний (діал.); навколишнє середовище - довкілля; мер - голова міськради (міськадміністрації). Семантико-стилістичні особливості синонімів обов'язково враховуються при їх використанні. Слова, що відрізняютьсявідтінком розмовності, вживаються лише у невимушеному розмовному мовленні. У текстах офіційно-ділового та наукового стилю повинні використовуватися ті слова, які забезпечують нейтральність викладу і допомагають найточніше висловити думку. Наявність синонімів допомагає урізноманітнити мовлення, уникнути повторення слів, найточніше висловити думки і почуття.
Список використаної літератури
1. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. - К. - Одеса, 1991.
2. Реформатский A.A. Введение в языковедение. - M., 1996.
3. Головин Б. Введение в языкознание. - М., 1983.
4. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. - М., 1987. - С. 7-32
5. Мова і духовність нації. - К., 1992.
6. Кодухов В.И. Введение в языкознание. - М., 1987. - С. 21-44.

 
 

Цікаве

Загрузка...