WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Числівник - Реферат

Числівник - Реферат


Реферат на тему:
Числівник
Відмінювання числівників
За значенням і граматичними ознаками числівники поділяються на кількісні і порядкові. Кількісні числівники відповідають на питання скільки! Вони означають назви абстрактних чисел чи кількість предметів. Кількісні числівники поділяються на власне кількісні (п'ять, сто), збірні (двоє, шестеро), дробові (одна п'ята, двішостих), неозначено-кількісні (чимало, декілька, багато).
Порядкові числівники означають порядок предметів при лічбі або місце предмета в ряду однорідних. Вони відповідають на питання котрий! котра! котре!
За будовою числівники поділяються на прості, складні і складені. Прості числівники складаються з однієї основи (шість, шостий, шестеро), складні - з двох і більше основ (тринадцять, п'ятсот, сто-двадцятип'ятитисячний), а складені - з кількох слів (сто два, сто другий).
І. Відмінювання кількісних числівників
За нормами української літературної мови відмінюються всі розряди числівників. Поширеними помилками усного мовлення є вживання ненормативних форм числівників, неповне відмінювання складених і складних числівників. Розглянемо основні правила відмінювання числівників.
1. Числівник один (одне (-о), одна, одні) відмінюється так:
н. (скільки?) один - одне ( -0) одна одні
р. (скількох?) одного однієї (-ої) одних
д. (скільком?) одному одній одним
3. = = Н. або Р. одне (-о) одну = Н. або Р.
0. (скількома?) одним однією (-ою) одними
м. (на скількох?) (на) одному (ім) (на) одній (на) одних
Форми середнього роду одно і одне є паралельними, але одне - це частіше вживана форма. Вживання форми одно в науковому й офіційно-діловому стилях не допускається.
2. Числівники два (дві), три, чотири відмінюються так:
Н. два - дві
Р. двох
Д. двом
З. = Н. або Р.
О. двома М. (на) двох три трьох трьом =Н. або Р. трьома (на) трьох чотири чотирьох чотирьом =Н. або Р. чотирма (на) чотирьох
3. Числівники п'ять - десять, числівники на -дцять і на -десят у
непрямих відмінках мають паралельні (стилістично нейтральні) форми і відмінюються за таким зразком:
ть десять
Н. Р.
Д. з. о.
п'яти (п'ятьох) п'яти (п'ятьом) п'ять або п'ятьох п'ятьма (п'ятьома)
М. (на) п'яти (п'ятьох)
десяти (десятьох) десяти (десятьом) десять або десятьох десятьма (десятьома) (на) десяти (десятьох)
У числівниках шість, сім, вісім при відмінюванні відбувається чергування:
н. шість сім
р.
д. шести (шістьох)
шести (шістьом) семи (сімох)
семи (сімом)
3. шість або шістьох сім або сімох
0. шістьма (шістьома) сьома (сімома)
м. (на) шести (шістьох) (на) семи (сімох)
Н. вісім
Р. восьми (вісьмох)
д. восьми (вісьмом)
з. вісім або вісьмох
О. вісьма (вісьмома)
М. (на) восьми (вісьмох)
Запам'ятайте: у числівниках на -десятії в українській мові (на відміну від російської) перша частина не змінюється, порівняйте:
російська мова
И. шестьдесят
Р. шестидесяти
Д. шестидесяти
В. шестьдесят
Т. шестьюдесятью
П. (о) шестидесяти
українська мова
Н. шістдесят
Р. шістдесяти (шістдесятьох)
Д. шістдесяти (шістдесятьом)
3. шістдесят або шістдесятьох
О. шістдесятьма (шістдесятьома)
М. (на) шістдесяти (шістдесятьох)
4. Числівники сорок, дев'яносто, сто у всіх непрямих відмінках, крім знахідного, що дорівнює називному, мають закінчення -а:
Н. сорок
Р. сорока
Д. сорока
3. сорок
О. сорока
М. сорока
5. У числівниках, що позначають сотні, відмінюються обидві частини:
дев'яносто сто
дев'яноста ста
дев'яноста ста
дев'яносто сто
дев'яноста ста
дев'яноста ста
Н. триста сімсот
Р. трьохсот семисот
д. трьомстам семистам
3. = Н. або Р. = Н. або Р.
0. трьомастами сьомастами (сімомастами)
м. (на) трьохстах (на) семистах
Запам'ятайте паралельні форми орудного відмінка числівників п'ятсот - дев'ятсот: п'ятьмастами (п'ятьомастами), шістьмастами (шістьомастами), сьомастами (сімомастами), вісьмастами (вісьмомастами), дев'ятьмастами (дев'ятьомастами).
6. Числівник тисяча відмінюється як іменник першої відміни мішаної групи (тисяча, тисячі, тисячі, тисячу, тисячею, (на) тисячі), мільйон, мільярд відмінюються, як іменники другої відміни твердої групи (мільйон, мільйона, мільйону тощо).
7. Збірні числівники двоє, троє, четверо в непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників: двоє, двох, двом..., троє, трьох, трьом...
Як числівник два відмінюються збірні числівники обидва, обидві, обоє.
Збірні числівники п'ятеро - двадцятеро і тридцятеро мають у непрямих відмінках форми, що збігаються з вторинними формами відповідних кількісних числівників (у родовому, давальному, місцевому відмінках це форми на -ох, -ом, в орудному відмінку - обидві форми).
8. У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини:
Н. тисяча чотириста сорок п 'ять
Р. тисячі чотирьохсот сорока п'яти (п'ятьох)
Д. тисячі чотирьомстам сорока п'яти (п'ятьом)
3. тисячу чотириста сорок п'ять (п'ятьох)
О. тисячею чотирмастами сорока п'ятьма (п'ятьома)
М. (на) тисячі чотирьохстах сорока п'яти (п'ятьох)
9. У дробових числівниках перший компонент відмінюється, як кількісний числівник, другий - як прикметник:
Н. п'ять шостих три десятих
Р. п'яти шостих трьох десятих
Д. п 'яти шостим трьом десятим
З. = Н. 3. = Н.
О. п'ятьма шостими трьома десятими
М. (на) п'яти шостих (на) трьох десятих
10. Числівники півтора (півтори) і півтораста не відмінюються.
11. Після прийменника близько кількісний числівник обов'язково ставиться у родовому відмінку: близько ста сорока кілограмів, близько двохсот шістдесяти кілометрів, близько тисячі семисот сторінок.
12. Необхідно обирати правильну форму кількісних числівників при творенні складних слів (іменників і прикметників). Основними правилами є такі:
1) числівник один у складних словах має форму одно-: однокласник, одноліток, одноколірний, одногорбий, однолюб;
2) у двох формах виступають у складних іменниках і прикметниках числівники два, три, чотири. Елементи дво-, три-, чотири- приєднуються до кореня, який починається на приголосний: двобортний, двовуглекислий, двопроцентний, двотижневик, трибарвний, трисерійний, тритомник, тришаровий, тритижневий, триборство,
чотирикімнатний, чотирикілометровий, чотириденний, чотирикутник тощо. Форми двох-, трьох-, чотирьох- виступають в окремих словах, другий компонент яких, як правило, починається наголосний: двохатомний, двохосьовий, трьохелементний, трьохелектродний, чотирьохактний, чотирьохетапний, а також двохсотліття, двохмільйонний тощо, хоча: двоокий, двоокис, двооксид, двоопуклий, двоутробний.
Форми родового відмінка традиційно вживаються у прикметниках, що закінчуються на -тисячний, -мільйонний, -мільярдний, а також у словах, компонентом яких є складний числівник: двохтисячний, трьохмільйонний, чотирьохмільярдний, двадцятидвохрічний, двадця-тичотирьохповерховий, двохтисячоліття;
3) числівники п'ять - десять, числівники на -дцять і на -десят у складі прикметників та іменників мають форму родового відмінка (із закінченням -и): п'ятигодинний, шестиденка, десятилітровий, де-в 'ятнадцятиденний, п 'ятдесятиметровий;
4) числівники дев'яносто, сто в складних словах зберігають форму називного відмінка: стоголосий, стодвадцятиміліметровий, стодвадцятип'ятилітній, стоквартирний, дев'яностопроцентний, дев'яносторіччя;
5) числівники сорок, двісті - дев'ятсот виступають у складних словах у формі родового відмінка: сорокавідерний, сорокап'ятирічний, сорокаденний, двохсотлітній, п'ятисотрічний;
6) числівник тисяча входить до складу іменників і прикметників у формі тисячо-: тисячочотирьохсотліття, тисячотонний, тисячоватний, тисячоголосий, тисячокілометровий, тисячогранний, тисячоголовий, тисячократний.
II. Відмінювання порядкових числівників
1. Порядкові числівники відмінюються, як прикметники твердої групи (п'ятий, п'ятого, п'ятому, ...; сотий, сотого, сотому, ...), лише числівник третій відмінюється, як прикметник м'якої

 
 

Цікаве

Загрузка...