WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Лексичне значення слова. Багатозначність слів. Прямі і переносні значення слів. Омоніми - Реферат

Лексичне значення слова. Багатозначність слів. Прямі і переносні значення слів. Омоніми - Реферат

полегшують пізнання їх творчої спадщини, допомагають зрозуміти значення мови як форми художньої літератури, виявити й унаочнити внесок письменника в загальномовну скарбницю.
Існує також багато галузевих словників - перекладних і тлумачних: медичний, музичний, технічний, ботанічний та ін.
ФОНЕТИКА
План
1. ЗВУКИ МОВИ
1. ЗВУКИ МОВИ
Мова має усну й писемну форми. Усна мова - це потік звуків, за якими людина розрізняє значення слів, зміст речень. Звук мови є складним явищем. По-перше, як і будь-який інший звук, він характеризується певними фізичними, акустичними властивостями. Природа голосних і приголосних звуків, наприклад, залежить від рівномірного чи нерівномірного коливання повітря, яке сприймає вухо людини, від поєднання голосу й шуму у вимові звуків.
По-друге, кожний мовний звук як фізіологічне явище - це результат роботи людського організму, зокрема органів дихання, ротової порожнини.
І нарешті, звуки мови, крім їх фізико-акустичної та фізіологічної природи, мають власне мовний, лінгвістичний зміст.
Звуків, які може вимовити людина, дуже багато, проте кожній мові властивий певний набір, система звуків, що допомагають розрізняти значення слів.
Звук [л], наприклад, не тільки складова частина слів лад, колобок, легкий, а й самостійна одиниця, що відрізняється від інших звуків української мови, протиставляється їм. У мовному потоці розрізняємо ті найменші звуки, які сприймаються всіма однаково, які усталилися протягом довгого історичного розвитку мови як елементи певної системи.
Наприклад, у мовному потоці в словах жити, живе після приголосного [ж] по-різному вимовляється голосний звук: у першому слові під наголосом це виразний звук [й], в другому слові перед складом з наголошеним [е] звучить [еи]. В інших позиціях [й] може вимовлятися з різним наближенням до [е], так само як [е] залежно від місця в слові має неоднаковий ступінь наближення до [й].
Зокрема, в першому складі мені звучить [й]. Проте це не заважає нам сприймати в слові мені узагальнений звук [е], а в слові живе після приголосного [ж] - узагальнений звук [й]. Це зумовлено системною будовою мови, закономірностями зв'язків між спільнокореневими словами, усталеними змінами звуків у мовному потоці.
Фонетика (від грецького рhoneticos) - розділ науки про мову, в якому вивчається звукова система мови та зміни звукового складу слів у мовному потоці. Залежно від індивідуальної вимови, від швидкості, темпу мови, навіть від умов, у яких відбувається спілкування, змінюється звучання го-лосних і приголосних звуків. Проте, скільки б не було відтінків [а] або [у], скільки б не звучало різних [р], [л], для розуміння значень слів важливо, що в звуковій системі мови є узагальнені [а], [у], [р], [л], які сприймаються всіма, хто говорить українською мовою, однаково.
ОРФОЕПІЯ
26. ОСНОВНІ НОРМИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ВИМОВИ
ГОЛОСНИХ ЗВУКІВ
А Голосні звуки в українській літературній мові під наголосом вимовляються чітко, виразно: [наказ], [гордість], [усно], [села], [крица], [лівий].
Для літературної мови характерна також чітка вимова [а], [у]> [і], [о] в ненаголошених складах: [малина], [кувати], [пішоу], [молоко].
У ненаголошених складах [е] вимовляється з наближенням до [й], а [й] звучить подібно до [е]. Наприклад: [сеило], [теиче], [диевйс'].
Проте залежно від місця в слові, від характеру сусідніх звуків наближення [е] до [й] та [й] до [е] не завжди однакове.
Перед складом з наголошеним [е] голосний [й] вимовляється як [еи], а голосний [е] перед складом із наголошеним [і] звучить як [й1]: [теихен'кий], [ми'н'і]. Ненаголошений [й] перед наступним [й] вимовляється виразно [добрий], [червоний].
?
ГРАФІКА
ГРАФІЧНІ ЗНАКИ
Для передачі усного мовлення на письмі існує певна сукупність знаків. Це букви алфавіту, знак наголосу, апостроф, дефіс. До графічних знаків належать також засоби пунктуації - крапка, кома, тире, двокрапка, лапки та ін.
Основним графічним засобом передачі звуків мови є букви.
Сукупність розташованих у певному порядку букв, якими користуються при передачі усної мови на письмі, називається алфавітом.
В українському алфавіті 32 букви, якими позначаються на письмі звуки мови. Букви в алфавіті розташовуються і називаються так:
А,а, Б,б В,в Г,г Д, д Е,е Є,є Ж,ж
(а) (бе) (ве) (ге) (де) (е) (є) (же)
З,з
Промінням ясним, хвилями буйними, Прудкими іскрами, летючими зірками, Палкими блискавицями, мечами Хотіла б я вас виховать, слова! ,,-.o. Щоб ви луну гірську будили, а не стогін, Щоб краяли, та не труїли серце, Щоб піснею були, а не квилінням, Вражайте, ріжте, навіть убивайте,
;; Не будьте ТІЛЬКИ ДОЩИКОМ ОСІННІМ, г,
, Палайте чи паліть, та не в'яліть!
(Леся Українка.) ;
Випишіть із поетичних творів Лесі Українки словосполучення, які характеризують слово як мистецтво поезії.
64
80. Виберіть з орфографічного словни-ка 10 слів (5 іменників і 5 прикметників, об'єднаних спільним значенням), які пишуться через дефіс. Запишіть їх в алфавітному порядку.
@ Підсумкові завдання ,..,-'
Підготуйте повідомлення: '
1. Письмо і його значення для людського суспільства.
2. Чи відома вам історія слов'янської писемності? o
31. СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ БУКВАМИ І ЗВУКАМИ
Кожна буква українського алфавіту здебільшого передає один звук. Проте є випадки, коли повної відповідності між звуками і буквами немає.
Звуки [дж], [дз] передаються на письмі двома буквами.
Для звуків [ґ ] 'і [г] є одне позначення г. Буква щ позначає сполучення двох приголосних [шч]. Букви е, ю, я, коли вони вживаються для позначення м'якості приголосного, передають один звук [е], [а], [у]: осіннє, рядок, люк. Якщо ж вони вживаються на початку слова (ясно), після букви, що позначає голосний звук (боєць), після апострофа або м'якого знака (м'ята, Ньютон), то ці букви передають два звуки: [йе], [йу], [йа].
Буква ї завждипозначає два звуки [й] та [і]: їжак, бої, роз'їзд. Буква ь (м'який знак) позначає м'якість приголосних звуків: сучасність, льон.
З Укр. мова Ю-11
бо
82. Прочитайте. Порівняйте свою вимову із звучанням записаного на магнітофонній стрічці тексту. Зробіть фонетичний аналіз виділених слів.
Сонце заходило червоне, на вітер; на тлі вечірньої заграви чітко вимальовувався хутір Вишневий, кострище заходу поступово гасло, із степу вже підкочувала густа і чорна, як вода у весняну ніч, темрява. Ось не стало видно ні хутора, ні Полтавського степового шляху, тільки невиразно бовваніла табірна хата, в якій збиралися ночувати орачі. Метрів за сорок від неї хлопці розіклали багаття, варять вечерю в казанку. Чистим вогнем палахкотить сухе галуззя, і в його відсвітах рухаються важкі незграбні людські тіні... Зараз же за вогнем у степу зяє чорне провалля ночі, яке гасить літаючі іскри. (Григорій Тютюнник.)
83. Випишіть слова, в яких кожна з букв е, ї, ю, я позначає два звуки.
Возз'єднання, В'єтнам, осіннє, воєдино, героїзм, гаїв, коріння, яровизація, яєчко, ЮНЕСКО, пюпітр, бюлетень, в'язати, прядка, буття, бур'ян, бюджет, в'юнкий,

 
 

Цікаве

Загрузка...