WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Лексичне значення слова. Багатозначність слів. Прямі і переносні значення слів. Омоніми - Реферат

Лексичне значення слова. Багатозначність слів. Прямі і переносні значення слів. Омоніми - Реферат

гарно на буряках! - хвалиться Василина дівчатам. (Н.-Лев.); - Мартусю! Що ж ми тепер будемо з книжкою робити? - зашептала я, тремтячи уся.- Цитьте! Нікому не хваліться, як будуть-питати,- витираючи сльози, швидко проказала вона. (Мирн.)];
3) (угрожать) хвалиться; разг. похваляться [Він лаявся, хвалився, що всіх їх знищить, всім їм оддячить. (Мирн.)].
Для потреб широкого кола читачів і школи на основі цього шеститомного словника укладено однотомний "Українсько-російський словник" (К.: Наукова думка; останнє, шосте, видання - 1984 р.). Шеститомний словник використовувався і надалі використовується при упорядкуванні також усіх інших сучасних словників.
У 1968 р. Інститут мовознавства АН УРСР уклав "Російсько-український словник" у трьох томах, який своїм обсягом і загальним рівнем опрацювання лексики обох мов перевершив усі попередні праці цього типу. Подавши близько 120 тис. російських слів і багато фразеологізмів, цей словник навів до них близько 400 тис. українських відповідників (у зв'язку з багатозначністю російських слів і зворотів, а також завдяки широкому наведенню синонімів). Широко представлена в словнику, крім загальновживаної лексики, філософська, юридична, економічна і взагалі суспільно-політична термінологія, найбільш поширена термінологія природничих наук, специфічна лексика окремих галузей людської діяльності З метою скорочення обсягу словника до нього не введено цитат-ілюстрацій, але велика кількість ілюстративних прикладів наводиться поряд з фразеологічними зворотами. Докладні пояснювальні позначки та інші ремарки, що характеризують як російські, так і українські слова, значно полегшують практичне користування словником. Ось приклади перекладу слів у "Російсько-українському словнику" 1968 р.:
длина 1. довжина; Л-ною в знач, нареч. завдовжки; в ,-^ну в знач, нареч. завдовжки; (вдоль) уздовж, удовж, удовжки, уподовж; во всю Л-ну на всю довжину; 2. (продолжитель-ность) тривалість, -лості, довжина; ~на рабочего дня тривалість робочого дня.
запрашивать, запросить 1. (делать запрос) запитувати,
-тую, -туєш, запитати; 2. (цепу) правити, -влю, -виш і заправляти, заправити; (пргувеличенно дальшую разг.-еще) гилити, -лю, -лиш, загилити; 3. (зазивать) п р о с т. запрошувати, -шую, -шуєш, запросити, -прошу, -просиш, запрохувати,
-прохую, -прбхуєпі, запрохати; 4. (сов.: начать просить) почати (-чну, -чнеш) просити.
крутой крутий; (обривистий - еще) стрімкий, стрімчастий; (суровий, строгий - еще) суворий; -ой берег крутий (стрімкий, стрімчастий) берег; -ая каша крута (густа) каша; -не мерн круті (суворі) заходи; -би кипяток окріп, -ропу; -ая переміна крута (раптова), зміна (переміна).
Таким чином, і цей словник наводить, як бачимо, в своїй українській частині граматичні форми іменників та дієслів.
Для потреб середньої школи видано менший обсягом однотомний "Русско-украинский словарь" Д. І. Ганича, І. С. Олійника (К.: Радянська школа; останнє третє видання - 1976 р.). Цей словник містить у своїй російській частині понад ЗО тис. загальновживаних слів і термінів, що використовуються в підручниках з різних дисциплін шкільної програми. У зв'язку з своїм призначенням цей словник подає значно більше граматичних форм слів, показує чергування приголосних при відмінюванні тощо. Цей словник має бути постійним посібником у заняттях з мови в середній школі.
Укладено і опубліковано як навчальні посібники для шкіл і вузів також перекладні словники, в яких разом з українською виступають західноєвропейські мови - англійська, німецька, французька. Серед інших двомовних словників слід згадати великий "Пояьсько-украшський словник" за редакцією Л. Л. Гумєцької (К.: .Вид-во АН УРСР, 1958-1960 рр.}. Користуючись двомовними перекладними словниками, слід уважно ознайомитися з основними принципами їх побудови, що викладені у передмовах до словників, а також із списком прийнятих для даного словника скорочень. Щоб уникнути помилок, слід також уважно переглянути всі наведені до потрібного вам слова відповідники і вибрати з них той, що вам найбільше підходить.
4. ОРФОГРАФІЧНІ, ІНШОМОВНІ ТА ІНШІ СЛОВНИКИ
У постійному вжитку кожного учня мають бути орфографічні словники, які є необхідним додатком до чинного "Українського правопису". Адже жодний правописний кодекс не може охопити всіх окремих випадків написання десятків тисяч слів та їх форм. Найбільший "Орфографічний словник української мови", який вміщує близько 114 тис. слів, вийшов у світ у видавництві "Наукова думка" в 1975 р. за редакцією С. І. Галоващука і В. М" Русанівського. Видавництво "Радянська школа" регулярно здійснює видання словників цього типу, менших за своїм обсягом, але спеціально призначених для учнів; ці словники наводять більшу кількість граматичних форм, показують правильне написання деяких фразеологічних зворотів, потрібних для учнів географічних назв тощо. Дуже корисним для школярів є також "Словник наголосів української літературної мови" М. І. Погріб-ного цього ж видавництва (друге видання - 1964 р.) і словник-довідник "Українська літературна вимова і наголос" за редакцією М. А. Жовтобрюха (К.: Наукова думка, 1973).
Надзвичайно цінним порадником є "Словник іншомовних слів" за редакцією О. С. Мельничука, виданий у 1974 р. Головною редакцією Української Радянської Енциклопедії. В словнику вміщено пояснення близько 24 тис. слів і термінів іншомовного походження. Цей словник - науково-популярне видання. У зв'язку з цим він наводить лише най-поширеніші в мові запозичення та слова-інтернаціокалізми. Разом з тим особливу увагу приділено в словнику суспільно-політичній, природничій і технічній термінології, яка тепер вживається і в загальній мові. "Словник іншомовних слів" свідчить про велике місце і вагу лексичних запозичень у сучасній українській літературній мові.
Хоча фразеологічні звороти української мови досить повно представлені, як ми бачили, і в великих загальних словниках - тлумачному та перекладних, існує кілька спеціальних сучасних збірок української фразеології. Це насамперед "Фразеологічний словник" Н.О.Батюк (К.: Радянська школа, 1966), "Словникукраїнських ідіом" Г. М. Удовиченка (К.: Радянський письменник, 1977) тлумачного типу та "Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник" І. С. Олійника і М. М. Сидоренка (К.: Радянська школа, 1978). Останній словник допомагає читачеві оволодіти фразеологією української і російської мов шляхом зіставлення, усвідомити її специфіку в кожній з цих мов. Видавництво "Наукова думка" в різні роки випустило кілька збірок українських прислів'їв та приказок.
Цінним посібником для середньої школи є "Короткий словник синонімів української мови" П. М. Деркача за редакцією С. П. Левченка (К.: Радянська школа, 1960). Сумнівні випадки написання власних імен та форм по батькові можна перевірити за "Словником власних імен людей" (українсько-російським і російсько-українським), кілька видань якого здійснило видавництво "Наукова думка".
Особливий тип словника (хоч і тлумачного в своїй основі) являє двотомний "Словник мови Шевченка" (К.: Наукова думка, 1964). Словники мови видатних письменників

 
 

Цікаве

Загрузка...