WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Лексичне значення слова. Багатозначність слів. Прямі і переносні значення слів. Омоніми - Реферат

Лексичне значення слова. Багатозначність слів. Прямі і переносні значення слів. Омоніми - Реферат

взути з однокореневими назути, озути, що й дають підставу виділити в цих словах префікси в-, на-, о- і корінь -зу-. Проте історично з в цьому корені належить до колишнього префікса вз- (порівняйте російські дієслова взвести, вз(о)рвать і под.). Отже, префікс може не повністю зливатися з коренем, а тільки частково.
Спрощення основ відбувається й тоді, коли при зіткненні кореня і суфікса виникає надмірне нагромадження приголосних звуків, наприклад: поїзд - поїзний.
У рідкісних випадках із складу кореня може виділятися суфікс. Якщо порівняти між собою слова зонт і зонтик, то можна зробити висновок, що друге утворилося від першого як його зменшена форма за допомогою суфікса -ик: зонт - зонтик. Насправді ж перше утворилося від другого. Слово зонтик прийшло до нас із російської мови, куди воно, в свою чергу, потрапило із голландської. Його вихідна форма - зокдек - перетворилася в зонтик, а кінцеве -ик при порів-
л /ч . / .
нянні з такими словами, як хвостик, котик, півник І под.,
стало сприйматися як зменшувальний суфікс. Отже, суфікс виділився тут із складу кореня. Це явище називається ускладненням основи. Існування зменшеного зонтик викликало потребу появи незменшеного зонт.
Перерозклад основ відбувається тоді, коли до кореня приєднується, зливаючись з ним в єдину значущу частину, існуючий і тепер суфікс. Так, слова білка, галка, дошка, хустка здаються за будовою такими самими, як і лавка,
доріжка, будка і под. Насправді ж у словах лавка, доріжка,
будка виділяється суфікс -к- (пор. лава, дорога, буда), а в словах білка, голка, дошка, хустка суфікс -к- злився з коренями, тобто відбувся перерозклад основ.
122. Спишіть. Знайдіть і випишіть слова, в яких давній суфікс увійшов до складу кореня, тобто відбулося спрощення основ.
1. Всі помисли і прагнення офіцерів були там, між вошами, на полі бою. (В. Кучер.) 2. Попереду, мов дятел, глухо стукав кулемет. (Петро Панч.) 3. Навіть севастопольські хлопчаки, які спочатку навчаються плавати, а потім уже ходити,- і ті заздрили його спритності. (Д. Ткач.) 4. Важка образа ворухнулася тоді в серці Оксена, він хоч і промовчав, але забути її не міг. (Г. Тютюнник.) 5. - А хіба у вас нікого з рідні нема? - Чому нема? Батько є. Матері, правда, нема ще з дитинства. (А. Головко.) 6. Своїх намірів він не сповіряв нікому. (Панас Мирний.) 7. Шелестить осика тонким листом. (Марко
87
oі*
Вовчок.) 8. Попередня підвода взяла ліворуч і з'їхала з шосе. (В. Козаченко.)
123. Утворіть усі можливі похідні від таких слів: жир, пасіка, сусід, птах, батько, патока, заздрість. Виділіть в утворених вами словах префікси, корені, суфікси і закінчення. Поясніть, чому корені цих слів не діляться на менші значущі частини.
124. Прочитайте. Випишіть всі відмінювані слова. Зробіть розбір їх за будовою.
Кожен шофер, у якого серед дороги спустив скат, мав у особі Максима не лише спостерігача, а й активного помічника. Якщо ж Максимові щастило натрапити, коли хтось колупався в моторі або взагалі монтував, розбирав чи збирав якусь річ, зроблену з металу, то булр для нього найбільшим задоволенням і справжнім святом. Хлопець зупинявся, впивався очима в залізо, потім активно встрявав у процес і опам'ятовувався лише тоді, коли мотор було вже розібрано, карбюратор прочищено, а колесо змонтовано. Але тоді помічав Максим, що вже вечір, що бабуся, мабуть, вже кілька разів збігала на базарний майдан, обійшла всіх сусідів, переболіла душею, перехвилювалася. І добре, коли, вертаючись додому, Максим знав, що батько прибуде з рейсу аж післязавтра. (В. Козаченко.)
125. Спишіть текст, заміняючи в ньому виділені безсуфіксні слова спіль-
нокореневими суфіксальними.
Молодий мороз пощипував за вуха і щоки. Микола глянув на годинника, поправив шапку на голові - і заквапився до трамвайної зупинки. "Може, хоч сьогодні син Ігор не дорікатиме мені: це, тату, твої мартени так розігрілися, що в місто зима боїться іти... Мороз прихопив, то сніг таки кілька днів пролежить. Встигне Ігор погасати на коньках та й малого Романа покатає на санях".
У траглваї гамірно. Давно очікуваний сніг звеселив людські очі. Обличчя туляться до вагонних вікон, азартно прохукують їх, протирають долонями.
126. Перекладіть уривок з української мови на російську. Випишіть виділені в українському тексті слова і поряд з ними запишіть їхні відповід-ники з російського перекладу. Поясніть усно, що е спільного у будові українських і російських слів.
Він мріяв про море - стати на капітанському містку й гукнути: "Віддать швартові!" А тоді ще голосніше: "Повний вперед!" І, стоячи в усіх на виду, милуватись, як веде свій білий корабель повз дніпровські береги аж до Чорного моря, а там - далі, далі...
88
Як же не мріяти, коли з-за старого базару долинало вдень і вночі гупання важких молотів, що клепали остови суден на великому заводі. Потім їх відвозили в док на Дніпрі, урочисто спускали на воду, і він вкупі зоднолітками бігав дивитися на те диво. (З газети.)
45. СКЛАДНІ СЛОВА
Д Складними називають слова, утворені з двох і більше основ: пароплав, сухостій, землерийний, працездатний, краєзнавство, п'ятирічка, перекотиполе, п'ятдесят.
Як видно з наведених прикладів, складні слова утворюються здебільшого за допомогою сполучних звуків -о- (виступає після твердих приголосних), -е- (виступає після м'яких приголосних) та -є- ([й] основи + сполучний звук [е]). Кількісні числівники, виступаючи частинами складних слів, мають повну форму родового відмінка (п'ятисотенниця, двохатомний), скорочену форму родового відмінка (двометровий від двохметро-вий). Роль сполучного звука відіграє в цих випадках закінчення або частина закінчення першого слова.
127. Прочитайте. Випишіть складні слова, виділяючи основи, сполучний зяук (якщо він є) і другу основу.
Споруджували під'їзні шляхи, прокладали лінії енерго-передач. Потужні землесоси намивали на будівельний майданчик пісок. Виростали корпуси бетонного заводу та допоміжних служб. Для порівняння зазначимо, що будівельники Трипільської ДРЕС виконали вдвоє більший обсяг робіт, ніж стародавні єгицтяни під час спорудження відомої всьому світові піраміди Хеопса.
Якось прокладали трубопровід до насосної станції. Траншею копали вручну, бо на цій ділянці було проведено ще й кабель високої напруги, що живив електроенергією двигуни будівельних механізмів. Копали обережно, а тут ще на тобі - на шляху трубопроводу трапилися пливуни... Члени молодіжної бригади, що прокладала трубопровід, вирішили далі проводити боротьбу із стихією. Траншею осушили. Трубопровід проліг там, де його було передбачено проектом.
128. Із поданих пар слів утворіть складні слова. Запишіть окремо ті, що пишуться разом, і ті, що пишуться через дефіс. Поясніть правопис утво-рених складних слів.
Картопля - саджати, ліс - сплавляти, солома - різати, труд - день, крекінг - процес, стоп - кран, учень - відмінник, навчальний - виробничий, плоский - опуклий, темний- зелений.
89

 
 

Цікаве

Загрузка...