WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМовознавство, Філологія → Лексичне значення слова. Багатозначність слів. Прямі і переносні значення слів. Омоніми - Реферат

Лексичне значення слова. Багатозначність слів. Прямі і переносні значення слів. Омоніми - Реферат

-із-та -ир-, -из-. Придумайте з утвореними вами дієсловами речення і запишіть їх.
Бактерія, індустріальний, машина, піке, стабільний, фураж.
116. З поданих речень випишіть слова з префіксами і суфіксами іншомовного походження. Зробіть розбір їх за будовою.
1. Ярослава рішуче парирувала удар. (Л. Дмитерко.) 2. Літаки зробили коло, але замість того, щоб іти на посадку, почали пікірувати на аеродром. (Ю. Мушкетик.) 3. Вулиця йде ламаною кривулькою. Появилися голі тротуарні плити. Асиметричні, вичовгані ногами перехожих. (І. Вільде.) 4. Машинна команда настійливо бореться за те, щоб у поході не було ні диму, ні іскор, які демаскують корабель. (Д. Ткач.) 5. Келембет повернувся після демобілізації до себе на .завод у рідний цех, майже на старе місце. (Ю. Яновський.) б. Колекціонування поштових марок, значків розширює знання дітей про світ, виховує естетичні смаки. (З газети.)
42. ЧАСТИНИ СЛОВА, СПІВВІДНОСНІ З ПРЕФІКСАМИ І СУФІКСАМИ
А Колись, у глибоку давнину, префікси були повнозначними словами. У наш час теж можна помітити, як окремі повнозначні слова перетворюються у префікси. Сюди належать переважно запозичені значущі одиниці, які служать для творення десятків, а іноді й сотень нових слів. Це авш-, перо-, електро-, мото-, гідро-, кіно-, фото- і под. Усі вони виступають перед коренями, а отже, ніби виконують роль префіксів: авіабаза, авіабензин, авіагоризонт, авіамістечко, аерокомета, аеросани, аеросівба, аерофотографія, електростанція, електромотор, електрообладнання, мотокрос, o жото-гурток, гідропарк, кіномеханік, фотолабораторія і багато ін. Окремі корені слів використовуються як суфікси. Порівняйте слова: пушкініст і пушкінознавець. Це абсолютні синоніми. Неважко помітити, що суфікс -іст і сполучення кореневої частини із суфіксальною -знавець мають те ж саме значення. Частина -знавець, співвідносна за своїм значенням із суфіксом, використовується для творення багатьох слів на означення фаху: шевченкпмшвець, мовознавець, товарознавець і т. д.
84
За допомогою значущих частин слів, співвідносних із суфіксами, утворюються нові слова на означення машин і механізмів (місяцехід, атомохід, мотовоз, нафтовоз, турбовоз, кригоріз, турборіз, гілкоріз, дерноріз), професій (землероб, хлібороб, склороб, бавовнороб) і т. д.
117. Використовуючи словотворчі елементи авіа-, авто-, аеро-, електро-, хото-, кіно-, фото-, утворіть і запишіть по п'ять відомих вам слів. Пригадайте і запишіть три слова, при творенні яких використано по два з цих словотворчих елементів.
118. Із поданих речень випишіть слова з кінцевими частинами, що спів-відносяться з суфіксами. За зразком кожного з виписаних слів утворіть ще по п'ять з тією ж кінцевою частиною.
1. Хвилеріз підноситься над водою - з боку гавані на чверть метра, з боку моря - на два метри, метрів зо три завширшки і з кілометр завдовжки. (Ю. Яновський.) 2. Нещодавно відбулася нарада товарознавців. 3. Різьблений ґанок з барвистими грушовидними стовпчиками -ніби закликав до покоїв гостей. (3. Тулуб.)
119. Поясніть, що означає кожна із складових частин у словах аеродром, гідропарк, дендропарк, барокамера, бібліотека, біосфера, мототрек. Пригадайте, які слова можна утворити, використовуючи першу і другу частини кожного з наведених прикладів. Запишіть ці слова за таким зразком: аеродром, аероплан, ракетодром. Поясніть написання й, і, ї в словах іншомовного походження.
43. ДАВНІ Й НОВІ ПРЕФІКСИ І СУФІКСИ
А Префіксів в українській мові значно менше, ніж суфіксів. Префікси стійкіші, ніж суфікси: вони рідше і повільніше змінюються. Давні пам'ятки української мови засвідчують ті самі префікси (без-, від-(од-), з-(с-), на-, про-, пере- та ін.), що в й тепер. Більше того, ті префікси, які вважаються тепер застарілими і вживаються для надання мові урочистості (пор. у Т. Г. Шевченка: "Возвеличу малих отих рабів німих") або з гумористичною метою (пор.: у Т. Г. Шевченка: Та хоч старенький божий глас возвисьте, дядино), сприймалися як застарілі вже і в давній українській мові.
У сучасній українській мові є такі слова, в яких суфікси або префікси можна виділити тільки умовно, бо вони давно вже злилися з кореневими частинами слів. Префіксів це стосується тільки частково. Так і тепер уживаються префікси
су- (пор.: супутник), па- (пор.: пагорб), але їх не можна вже виділити в словах сусід, патока. Що ж до давніх суфіксів, то деякі з них зникли зовсім. До колишніх суфіксів належать -р (пор.: жир і жити, дар і дати), -оч (світоч). З погляду словотвірної будови сучасної української мови в словах жир, дар,
85
пир і под. не виділяється колишній суфікс -р, а в слові світоч - колишній суфікс -оч.
Навпаки, е дуже "молоді" префікси й суфікси. Вони утворилися недавно внаслідок об'єднання двох префіксів або суфіксів в одному. До таких новотворів належать префікси зне-, обез- (знеболити, обезболити), -івськ-, -нича-. Порівняйте
будову таких пар слів: батьківський і горьківський, капо-сничати і ліберальничати. У слові батьківський два суфікси:
А А
суфікс присвійності -ів- (як у словах батьків, синів, робіт-
Л ^
ників) і суфікс відносності -ськ- (як у словах сільський,
командирський, учительський). Слово ж горківський утворилося безпосередньо від псевдоніма видатного пролетарського письменника Максима Горького - Олексія Максимовича Пєш-кова. Те ж саме стосується і слів капосничати і ліберальничати. Перше з них утворилося за допомогою суфікса -а- від іменника капосник, що має в своєму складі суфікс -ник, друге - від іменника ліберал (слова "ліберальник" немає і не було) за допомогою нового суфікса -нича-.
Новоутворені суфікси -івськ- і -нича- звуться складними.
120. Спишіть. Виділіть слова із втраченими суфіксами і окремо слова із складними суфіксами.
1. До них линув невиразний гамір трудового дня на колгоспному дворі. (В. Кучер.) 2. Малишківські поеми навічно ввійшли в золотий фонд радянської літератури. 3. Сергій Антонович звик, видно, до оригінальничання свого помічника, перестав його помічати. (Ю. Шовкопляс.) 4. Укинула Пріська ложку каші в рот, не пожувавши, ковтнула. (Панас Мирний.) 5. В тиші хтось грюкнув кришкою парти. (А. Головко.) 6. Добре засмажені зайці, підпливши жиром, лежали на фарфоровому блюді. (А. Шиян.) 1. Вітальна їх пісня гучна і крилата жбурляє хлопчину у радісний вир. (П. Воронько.)
121. Утворіть дієслова від іменників дармоїд, церемонія, секрет, оригінал. Придумайте речення з цими дієсловами і запишіть їх.
44. СПРОЩЕННЯ, УСКЛАДНЕННЯ І ПЕРЕРОЗКЛАД ОСНОВ
А Спрощенням основ називається таке явище, коли зникає межа між двома чи кількома частинами слова або втрачається якась їх частина. З цього погляду спрощенням слід називати ті основи, в яких колишні префікси або суфікси
приєдналися до коренів: сусід -> сусід,
жир
86
жир, орел
орел, гребінь
патока -"- патока, гребінь, погріб -*o погріб
і под. Але це тільки один з різновидів спрощення основ. Трапляються випадки, коли до кореня приєднується частина колишнього префікса. Поділімо на значущі частини слово взути; для цього порівняймо

 
 

Цікаве

Загрузка...